ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foppery

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foppery-, *foppery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foppery[N] เสื้อผ้า, กิริยาท่าทางหรือการแสดงออกของผู้ชายเจ้าสำอาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fopperyn. เสื้อผ้าที่โก้หรู,นิสัยหยิ่งยโสมาก,นิสัยขี้โอ่,นิสัยขี้แต่งตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
foppery(n) ความพิถีพิถันในการแต่งตัว,ความขี้โอ่,ความโก้หรู

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ziererei {f} | Zierereien {pl}foppery | fopperies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foppery \Fop"per*y\, n.; pl. {Fopperies}. [From {Fop}.]
   1. The behavior, dress, or other indication of a fop;
    coxcombry; affectation of show; showy folly.
    [1913 Webster]
 
   2. Folly; foolery.
    [1913 Webster]
 
       Let not the sound of shallow foppery enter
       My sober house.            --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top