ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fondly

F AA1 N D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fondly-, *fondly*, fond
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fondly(ฟอน'ลี) adv. อย่างรักใคร่, ด้วยความชอบ, อย่างงมงาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm still thinking of you all, and so are you, I fondly hopes, alive, and all the kiddies still at home, to whom I send my very best.และฉันยังคงคิดของคุณทั้งหมด และเพื่อให้มีคุณฉันด้วยความ รักความหวังยังมีชีวิตอยู่ และเด็ก ๆทั้งหมดยังคงอยู่ที่ บ้าน How I Won the War (1967)
- ...'88 leaps fondly to mind.- ปี 1988 ช่างเป็นอะไรที่ตราตรึงมาก High School Musical 2 (2007)
Most of the others I now fondly call my colleagues.คนอื่นส่วนมากที่ฉันเรียกว่า ลูกน้อง Five the Hard Way (2008)
I've heard Orson speak very fondly of his prison friends, especially you.ฉันได้ยินออสันเล่าถึงเพื่อนนักโทษอย่างรักใคร่เลยล่ะ โดยเฉพาะพูดถึงคุณ Would I Think of Suicide? (2009)
But she always spoke so fondly of this place. Oh.แต่เธอก็พูดถึงที่นี่เสมอเลย In This Home on Ice (2010)
Ivy League schools look fondly on applicants who serve in student government, and Alexis is beefing up her resume before she reapplies to Stanford.มหาวิทยาลัยดังๆ อยากจะได้ คนที่อยู่ในองค์กรนักศึกษา และอเล็กซีส ก็เร่งทำประวัติ Kick the Ballistics (2011)
Courts don't look too fondly on parents who use their daughters to commit fraud.ศาลไม่ได้ชอบนัก ที่พ่อแม่ ใช้ลูกสาวตัวเอง ให้ทำการโกง Let's Kill Bridget (2012)
You're remembered fondly there.คุณยังจำความน่าหลงไหลนั่นได้ Zane vs. Zane (2013)
I'm remembered fondly everywhere.ชั้นยังจำความน่าหลงไหลนั่นได้ทุกที่ Zane vs. Zane (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fondlyMy mother gazed at me fondly.
fondlyOnce again, Mrs. Lee speaks fondly of the past, and it is impossible to stop her.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FONDLY F AA1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fondly (a) fˈɒndliː (f o1 n d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼び慕う[よびしたう, yobishitau] (v5u, vt) to call fondly [Add to Longdo]
惚れ惚れ[ほれぼれ, horebore] (adv, n, adv-to) (uk) fondly; charming [Add to Longdo]
惚気[のろけ, noroke] (n) speaking fondly of a loved one [Add to Longdo]
惚気る[のろける, norokeru] (v1, vi) to play up; to speak fondly of; to praise one's spouse [Add to Longdo]
惚気話;のろけ話[のろけばなし, norokebanashi] (n) (uk) speaking fondly of [Add to Longdo]
目を細める[めをほそめる, mewohosomeru] (exp, v1) (1) to close one's eyes partly; to squint; (2) to smile with one's whole face; to look fondly at [Add to Longdo]
恋々として;恋恋として[れんれんとして, renrentoshite] (exp) fondly; longingly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fondly \Fond"ly\, adv.
   1. Foolishly. [Archaic] --Verstegan (1673).
    [1913 Webster]
 
       Make him speak fondly like a frantic man. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. In a fond manner; affectionately; tenderly.
    [1913 Webster]
 
       My heart, untraveled, fondly turns to thee.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fondly
   adv 1: with fondness; with love; "she spoke to her children
       fondly" [syn: {fondly}, {lovingly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top