ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flugbegleiter

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flugbegleiter-, *flugbegleiter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flugbegleiter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flugbegleiter*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't care if she's a stewardess.Mir egal, wenn sie Flugbegleiterin ist. The Survivors (1983)
Meet Senior Flight Supervisor Gladstone.Miss Gladstone, von Beruf Flugbegleiterin. Throw Momma from the Train (1987)
Toni Carpenter, flight attendants'.Toni Carpenter, FlugbegleiterWall Street (1987)
ATTENDANT:FLUGBEGLEITERIN: Home Alone (1990)
I`m the first flight attendant on the flight deck.Ich bin die leitende Flugbegleiterin an Bord. Only the Lonely (1991)
Flight attendant.Flugbegleiterin. Passenger 57 (1992)
Flight attendants please take your positions for an emergency landing.Flugbegleiter, bitte die Plätze für eine Notlandung einnehmen. Passenger 57 (1992)
Yeah, he was with one of the flight attendants.Ja, mit einer der Flugbegleiterinnen. Passenger 57 (1992)
Well, apart from the steward and stewardess.Außer den Flugbegleitern. Death in the Clouds (1992)
If you are interested in assistance, the flight attendant will come by to help.Unsere Flugbegleiter helfen Ihnen gerne. The Langoliers (1995)
The baggage handlers, pilots... and flight attendants are gettin' set to walk in 48 hours.Gepäckträger, Piloten, Flugbegleiter werden in 48 Stunden streiken. The American President (1995)
Flight attendants, signal for departure.Flugbegleiter, fertigmachen zum Start. Executive Decision (1996)
STEWARDESS:FLUGBEGLEITERIN: Home Alone 3 (1997)
STEWARDESS:FLUGBEGLEITERIN: Home Alone 3 (1997)
Flight attendant.FlugbegleiterYou Never Can Tell (1998)
The gun had one set of prints, which have been matched to a flight attendant. They got traces of gunpowder off her right hand and casings from Teflon-coated loads.Die Fingerabdrücke an der Waffe wurden einer Flugbegleiterin zugeordnet - durch Pulverspuren an ihrer rechten Hand und teflonbeschichtete Patronenhülsen. The Innocents (1998)
I speak from experience.Ich war mal Flugbegleiterin. Forces of Nature (1999)
Daddy had a little accident.Es war die Flugbegleiterin! The Next Best Thing (2000)
Flight crew will be by shortly to pick up all food and beverage items.Die {y:i}Flugbegleiter werden in {y:i}Kürze noch einmal durch das Flugzeug gehen. What Planet Are You From? (2000)
Where the hell are flight attendants?Wo zum Teufel sind die FlugbegleiterUrban Legends: Final Cut (2000)
Steward?FlugbegleiterThe Experiment (2001)
They herd you on like cattle, flight attendants treat you like pigs...Man wird wie Vieh behandelt, Flugbegleiterinnen sind unverschämt. The Getaway (2001)
So, Khandi, how long have you been a flight attendant?Khandi, seit wann sind Sie Flugbegleiterin? The Color of Money (2001)
From a girl in West Texas to world famous flight attendantVom kleinen Texas-Mädchen zur berühmtesten Flugbegleiterin der Welt! View from the Top (2003)
"No person my serve as a flight attendant unless that person has demonstrated to the pilot in command familiarity with the necessary functions to be performed in and...""Eine Person darf erst dann als Flugbegleiter tätig sein, wenn sie vor dem befehlshabenden Piloten oder seinem Stellvertreter Vertrautheit mit den nötigen Aufgaben bewiesen hat, die vor und während des Fluges..." View from the Top (2003)
Head of the Royalty Flight Attendant Trainee Programme.Royalty-Flugbegleiter-Trainingsprogramm. View from the Top (2003)
Great.Sie bekommen jetzt das Royalty Airlines Flugbegleiter-Set: View from the Top (2003)
Sally Weston represents an ideal of poise and beauty and accomplishment that every flight attendant should strive to achieve.Sally Weston repräsentiert das Ideal aus Anmut, Belastbarkeit und Zielstrebigkeit, auf das jede Flugbegleiterin hinarbeiten sollte. View from the Top (2003)
I wanted my destiny too, you know. I wanted to be a flight attendant.Ich wollte ein Flugbegleiter sein! View from the Top (2003)
Did I tell you about a nasty habit flight attendants pick up on the job? No.Hab ich Ihnen je von einer unangenehmen Angewohnheit von Flugbegleitern erzählt? View from the Top (2003)
The flight attendant keeps ignoring me when...Die Flugbegleiterin... Anger Management (2003)
Mr. Buznik. I'm ordering you to pay a fine of $3500.Im Fall 723, Angriff auf eine Flugbegleiterin mit Körperverletzung... befinde ich Sie für schuldig. Anger Management (2003)
Dave assaulted a female flight attendant in midair.Dave hat eine Flugbegleiterin tätlich angegriffen. Anger Management (2003)
Flight attendant, Your Honour.Flugbegleiterin, Euer Ehren. Anger Management (2003)
32, single, flight attendant.32, ledig, Flugbegleiterin. The Friendly Skies (2003)
- both members of the friendly skies.- ebenfalls FlugbegleiterThe Friendly Skies (2003)
She's wearing her uniform, she's got an overnight bag packed, right?Sie hatte ihre Flugbegleiteruniform an und einen kleinen Koffer gepackt, stimmt 's? The Friendly Skies (2003)
A flight attendant.Einer Flugbegleiterin. The Terminal (2004)
Those flight attendants ain't like regular women.Flugbegleiterinnen sind keine normalen Frauen. The Terminal (2004)
I'm the cabin attendant so... I make sure you passengers have a pleasant and safe flight. I guess.Ich bin die Flugbegleiterin, also... kümmere ich mich darum, dass die Passagiere einen angenehmen und sicheren Flug haben. Survive Style 5+ (2004)
The bitch who was beside me went and told the air hostess.Die Schlampe die neben mir saß, ist zur Flugbegleiterin gegangen und hat's ihr gesagt. Torrente 3: El protector (2005)
It's really embarrassing I'm a flight attendant and...Das ist peinlich. Ich bin FlugbegleiterSpin (2005)
So our wild card is the flight attendant, Amanda Walker.Also ist die Flugbegleiterin unser Joker, Amanda Walker. Phantom Traveler (2005)
She's a flight attendant on flight-- Flight 424.Sie ist Flugbegleiterin auf Flug... Flug 424. Phantom Traveler (2005)
Flight attendants, please crosscheck and prepare for departure.Flugbegleiter, bitte die Türen checken und zum Abflug bereitmachen. Phantom Traveler (2005)
His mom's out of town, she's a flight attendant. I'm heading to his apartment to interview his sister.Seine Mom ist nicht in der Stadt, sie ist Flugbegleiterin, aber ich fahre jetzt zu seiner Wohnung, um mit seiner Schwester zu reden. Safe (2005)
I can't imagine his mother being a flight attendant helps.Seine Mutter ist Flugbegleiterin, da macht er sich sicher Sorgen. Safe (2005)
You've done something for flight attendants?Sie haben etwas für Flugbegleiter getan? The Night Listener (2006)
When you get to the part with the flight attendant? Yeah? Skip over that.Wenn du zu der Stelle mit der Flugbegleiterin kommst... überspring das. Stronghold (2006)
Yes, with some flight attendant named Monique.Ja, mit einer Flugbegleiterin namens Monique. Bang (2006)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Flugbegleiter{m} (n ) พนักงานผู้ชายที่ต้อนรับบนเครื่องบิน
See also: S. Steward {m},

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steward {m}; Flugbegleiter {m}steward; flight attendant [Add to Longdo]
Stewardess {f}; Flugbegleiterin {f} | Stewardessen {pl}; Flugbegleiterinnen {pl}stewardess | stewardesses [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top