ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

floozie

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -floozie-, *floozie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
floozie[SL] แฟนสาว (ปัจจุบันอาจหมายถึงแฟนหนุ่มด้วย)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uzis, floozies, and jacuzzis.อาวุธโน่นนี่นั่นเต็มไปหมด Ring Around the Rosie (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
floozie    (n) flˈuːziː (f l uu1 z ii)
floozies    (n) flˈuːzɪz (f l uu1 z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 floozie
   n 1: a prostitute who attracts customers by walking the streets
      [syn: {streetwalker}, {street girl}, {hooker}, {hustler},
      {floozy}, {floozie}, {slattern}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top