Search result for

flied

(678 entries)
(0.0794 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flied-, *flied*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flied มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flied*)
English-Thai: Longdo Dictionary
conflict of interest(n) ผลประโยชน์ทับซ้อน
flipflop(n) รองเท้าแตะ, รองเท้าหูหนีบ, รองเท้าหูคีบ เช่น This summer's must-have fashion accessory is the topless flipflop - a sandal with no straps and no apparent way of staying on your foot., S. flip-flop

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
(CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling i (name ) (CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling in the opposite direction from its original destination and had stopped sending identifying transponder codes before it disappeared, a senior Malaysian Air Force official told CNN Tuesday. If correct, these are ominous signs that could call into question whether someone in the cockpit might have deliberately steered the plane away from its intended destination, a former U.S. aviation investigator said. "This kind of deviation in course is simply inexplicable," said Paul Goelz, former managing director of the National Transportation Safety Board. However, veteran pilot Kit Darby, president of Aviation Information Resources, told CNN's Wolf Blitzer that mechanical problems could still explain everything: A power failure would have turned off the main transponder and its backup, and the plane could have flown for more than an hour, he said. Are flight recorders 'antiquMen with stolen passports identified Days, weeks or even months Over the past few days, search teams have been scouring tens of thousands of square miles of ocean. They have also been searching off the west coast of the Malay Peninsula, in the Strait of Malacca, and north into the Andaman Sea. The airline said Tuesday that authorities are still investigating the possibility that the plane tried to turn back toward Kuala Lumpur. The search also encompasses the land in between the two areas of sea. But it could be days, weeks or even months before the searchers find anything that begins to explain what happened to the plane, which disappeared early Saturday en route to Beijing. In the case of Air France Flight 447, which disappeared over the Atlantic in 2009, it took five days just to find the first floating wreckage. And it was nearly two years before investigators found the bulk of the French plane's wreckage and the majority of the bodies of the 228 people on board, about 12,000 feet below the surface of the ocean. The Gulf of Thailand, the area where the missing Malaysian plane was last detected, is much shallower, with a maximum depth of only 260 feet and an average depth of about 150 feet. "If the aircraft is in the water, it should make recovery easier than the long and expensive effort to bring up key parts of the Air France plane," Bill Palmer, an Airbus A330 captain for a major airline, wrote in an opinion article for CNN. But if Flight 370 went down farther west, it could have ended up in the much deeper waters of the Andaman Sea. No possibilities ruled out Aviation officials say they haven't ruled out any possibilities in the investigation so far. It's hard for them to reach any conclusions until they find the plane, along with its voice and data recorders. Malaysian police, who are tasked with looking at whether any criminal cause was at play, are focusing on four particular areas, Khalid said Tuesday: hijacking, sabotage, psychological problems of the passengers and crew, and personal problems among the passengers and crew. He said police were going through the profiles of all the passengers and crew members. Malaysia Airlines Chief Executive Ahmad Jauhari Yahya told CNN's Jim Clancy that those involved in the search for the plane are determined to carry on. "We just have to be more resolved and pay more attention to every single detail," he said Tuesday. "It must be there somewhere. We have to find it." 'Crucial time' passing But if the plane fell into the sea, the more time that goes by, the harder the task becomes as ocean currents move things around. "Crucial time is passing," David Gallo, with the Woods Hole Oceanographic Institution, told CNN's Wolf Blitzer on Monday. "That search area -- that haystack -- is getting bigger and bigger and bigger." Gallo described what will happen once some debris from the aircraft is found, though he stressed there's still no evidence the plane hit the water. "Once a piece of the debris is found -- if it did impact on the water -- then you've got to backtrack that debris to try to find the 'X marks the spot' on where the plane actually hit the water, because that would be the center of the haystack. "And in that haystack you're trying to find bits of that needle -- in fact, in the case of the flight data recorders, you're looking for a tiny little bit of that needle," he said. Technology put to use Countries involved in the search have deployed sophisticated technology to help try to track down the plane. China has adjusted the commands for as many as 10 satellites in orbit so that they can assist with weather monitoring, communications and other aspects of the search, the Chinese state news agency Xinhua reported. And the United States has put a range of naval technology to use in the search. That includes a Navy P-3C Orion aircraft, which can cover about 1,000 to 1,500 square miles every hour, according to the U.S. 7th Fleet. The Orion, which is focused on the area off the west coast of Malaysia, has sensors that allow the crew to clearly detect small debris in the water, the fleet said. CNN aviation correspondent Richard Quest described the search as "extremely painstaking work," suggesting a grid would have been drawn over the ocean for teams to comb, bit by bit. Quest said that the expanding search area shows how little idea rescue officials have of where the plane might be. But he's still confident they'll find it eventually. "It's not hopeless by any means. They will find it.," he said. "They have to. They have to know what happened."
(CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling i (name ) (CNN) -- Malaysia Airlines Flight 370 was hundreds of miles off course, traveling in the opposite direction from its original destination and had stopped sending identifying transponder codes before it disappeared, a senior Malaysian Air Force official told CNN Tuesday. If correct, these are ominous signs that could call into question whether someone in the cockpit might have deliberately steered the plane away from its intended destination, a former U.S. aviation investigator said. "This kind of deviation in course is simply inexplicable," said Paul Goelz, former managing director of the National Transportation Safety Board. However, veteran pilot Kit Darby, president of Aviation Information Resources, told CNN's Wolf Blitzer that mechanical problems could still explain everything: A power failure would have turned off the main transponder and its backup, and the plane could have flown for more than an hour, he said. Are flight recorders 'antiquMen with stolen passports identified Days, weeks or even months Over the past few days, search teams have been scouring tens of thousands of square miles of ocean. They have also been searching off the west coast of the Malay Peninsula, in the Strait of Malacca, and north into the Andaman Sea. The airline said Tuesday that authorities are still investigating the possibility that the plane tried to turn back toward Kuala Lumpur. The search also encompasses the land in between the two areas of sea. But it could be days, weeks or even months before the searchers find anything that begins to explain what happened to the plane, which disappeared early Saturday en route to Beijing. In the case of Air France Flight 447, which disappeared over the Atlantic in 2009, it took five days just to find the first floating wreckage. And it was nearly two years before investigators found the bulk of the French plane's wreckage and the majority of the bodies of the 228 people on board, about 12,000 feet below the surface of the ocean. The Gulf of Thailand, the area where the missing Malaysian plane was last detected, is much shallower, with a maximum depth of only 260 feet and an average depth of about 150 feet. "If the aircraft is in the water, it should make recovery easier than the long and expensive effort to bring up key parts of the Air France plane," Bill Palmer, an Airbus A330 captain for a major airline, wrote in an opinion article for CNN. But if Flight 370 went down farther west, it could have ended up in the much deeper waters of the Andaman Sea. No possibilities ruled out Aviation officials say they haven't ruled out any possibilities in the investigation so far. It's hard for them to reach any conclusions until they find the plane, along with its voice and data recorders. Malaysian police, who are tasked with looking at whether any criminal cause was at play, are focusing on four particular areas, Khalid said Tuesday: hijacking, sabotage, psychological problems of the passengers and crew, and personal problems among the passengers and crew. He said police were going through the profiles of all the passengers and crew members. Malaysia Airlines Chief Executive Ahmad Jauhari Yahya told CNN's Jim Clancy that those involved in the search for the plane are determined to carry on. "We just have to be more resolved and pay more attention to every single detail," he said Tuesday. "It must be there somewhere. We have to find it." 'Crucial time' passing But if the plane fell into the sea, the more time that goes by, the harder the task becomes as ocean currents move things around. "Crucial time is passing," David Gallo, with the Woods Hole Oceanographic Institution, told CNN's Wolf Blitzer on Monday. "That search area -- that haystack -- is getting bigger and bigger and bigger." Gallo described what will happen once some debris from the aircraft is found, though he stressed there's still no evidence the plane hit the water. "Once a piece of the debris is found -- if it did impact on the water -- then you've got to backtrack that debris to try to find the 'X marks the spot' on where the plane actually hit the water, because that would be the center of the haystack. "And in that haystack you're trying to find bits of that needle -- in fact, in the case of the flight data recorders, you're looking for a tiny little bit of that needle," he said. Technology put to use Countries involved in the search have deployed sophisticated technology to help try to track down the plane. China has adjusted the commands for as many as 10 satellites in orbit so that they can assist with weather monitoring, communications and other aspects of the search, the Chinese state news agency Xinhua reported. And the United States has put a range of naval technology to use in the search. That includes a Navy P-3C Orion aircraft, which can cover about 1,000 to 1,500 square miles every hour, according to the U.S. 7th Fleet. The Orion, which is focused on the area off the west coast of Malaysia, has sensors that allow the crew to clearly detect small debris in the water, the fleet said. CNN aviation correspondent Richard Quest described the search as "extremely painstaking work," suggesting a grid would have been drawn over the ocean for teams to comb, bit by bit. Quest said that the expanding search area shows how little idea rescue officials have of where the plane might be. But he's still confident they'll find it eventually. "It's not hopeless by any means. They will find it.," he said. "They have to. They have to know what happened."
conflict of opinion (phrase ) ความขัดแย้งทางความคิด
cufflinkกระดุมข้อมือ เครื่องประดับของผู้ช่าย
fiflif[ฟิฟลิฟ'] (n ) สิบห้า
fiflifth[ฟิฟลิฟธฺ] (adj ) ที่สิบห้า
flip-flop (n) รองเท้าแตะ
See also: S. slipper,
flip-flop (n) รองเท้าแตะ
See also: S. thongs,
flipside (n ) มุมมองอีกด้านที่แตกต่าง
last-minute flight (n) การจองและซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในรายการราคาตั๋วเครื่องบินแบบปกติ
See also: R. last-minute
self-inflicted (adj ) เกิดขึ้นโดยตัวเราเอง อย่างเช่น ความทุกข์ ความเครียด อาการเจ็บป่วย ต.ย. Stress is often self-inflicted.
Stoneflies (n) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect)
See also: S. Plecoptera, Stonefly, R. Plecoptera, Stonefly

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flid    [SL] เด็กผู้ชายที่ดูงี่เง่า
flip    [VT] กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล, Syn. flick
flip    [N] การโยน (เหรียญ), See also: การดีด
flip    [VT] โยน (เหรียญ), See also: ดีด, เหวี่ยงขึ้นไปในอากาศ, Syn. toss, throw
flip    [VT] พลิกกลับอย่างรวดเร็ว, Syn. turn over
flip    [N] พลิกตัวกลางอากาศ, See also: ตีลังกา, Syn. somersault
flip    [VI] โกรธหรืออารมณ์เสียทันทีทันใด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. snap
flip    [N] เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, น้ำตาลและไข่
flip    [ADJ] ไม่จริงจัง, See also: เล่นๆ, ตลกคะนอง, Syn. flippant, glib, Ant. serious
flip    [SL] ตื่นเต้น
flip    [SL] คำอุทานเมื่อรำคาญใจ
flit    [VI] โผ, See also: โถม, โผบิน, Syn. fly, dart
flit    [VI] ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เช่น เวลา
flit    [N] การกระพือ, See also: การกะพริบ, Syn. flutter
flit    [SL] หลบออกไปจากถิ่นที่อาศัยอย่างลับๆ เพื่อหนีใครบางคน
flick    [N] การฟาด, See also: การหวด, การตี, การดีด, Syn. strike, tap
flick    [VT] สะบัด, See also: ปัด, ตวัด, กระตุก
flick    [VI] กระตุก, See also: ตวัด, สะบัด
flick    [VT] หวด (ด้วยแส่, มือ), See also: ฟาด, ดีด, ตี, Syn. strike, hit, flip
flick    [VT] กดปุ่มปิดเปิดเครื่องกล, Syn. flip
flick    [N] ภาพยนตร์ (แสลง), See also: หนัง, Syn. motion picture
flick    [SL] หนัง, See also: ภาพยนตร์
flier    [N] นักบิน, See also: คนขับเครื่องบิน, Syn. flyer
flier    [N] ผู้โดยสารเครื่องบิน
flier    [N] ใบปลิว, Syn. handbill, circular
flier    [N] การกระโดดลอยตัว (คำไม่เป็นทางการ), Syn. flying jump, leap
fling    [VT] ขว้าง, See also: ปา, เหวี่ยง, โยน, ทุ่ม, สลัด, Syn. throw, cast, hurl, Ant. catch
fling    [VT] โถม, See also: โผ, ถลา
fling    [N] ช่วงเวลาสั้นๆ แห่งความสนุกสนาน, Syn. good time, binge, bash, Ant. bad time
fling    [N] ความสัมพันธ์ทางเพศในระยะสั้นๆ
flint    [N] หินเหล็กไฟ, See also: หินไฟ
flint    [N] หินที่ใช้เป็นเครื่องมือของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์
flirt    [VI] เกี้ยวพาราสี, See also: พูดเกี้ยว, แทะโลม, จีบ, แพละโลม, ทำเจ้าชู้, Syn. philander, chat up
flirt    [N] คนเจ้าชู้, Syn. philanderer, coquette
flirt    [VT] โยน, See also: ขว้าง, ทุ่ม. โบก, สะบัด, Syn. fling, Ant. catch
flirt    [VI] ทำเล่นๆ, See also: นึกเล่นๆ, Syn. toy, trifle
flirt    [VT] โผ, See also: โถม, โผน, Syn. dart, fly, flit
flicks    [SL] โรงหนัง
flight    [N] การบิน, Syn. flying, aviation
flight    [N] เที่ยวบิน
flight    [N] การเดินทางด้วยเครื่องบิน
flight    [N] นกหรือเครื่องบินที่บินเป็นฝูงองทัพ, Syn. flock, squadron, swarm
flight    [VI] บินเป็นฝูง
flight    [N] การเคลื่อนที่ของวัตถุผ่านอากาศ, See also: การพุ่งตัวของวัตถุ
flight    [N] ขั้นบันไดระหว่างชั้น
flight    [N] การหนี, See also: การหลบหนี, Syn. escape, fleeing
flimsy    [ADJ] บางและฉีกขาดง่าย, Syn. gossamer, thin, gauzy, Ant. thick, opaque
flimsy    [ADJ] ไม่แข็งแรง, See also: ง่อนแง่น, Syn. fragile, frail, rickety, Ant. firm, strong
flimsy    [ADJ] ไม่น่าเชื่อถือ, Syn. unconvincing, weak, inadequate, Ant. serious
flinch    [VI] ผงะ, See also: ถอยหนี, หดตัวด้วยความตกใจหรือเจ็บปวด, Syn. shrink, wince, recoil, Ant. face, confront

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
screen flickerจอกะพริบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stifling a prosecutionการยอมความในคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflictความขัดแย้ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflictข้อพิพาท, ข้อขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflict managementการจัดการกับความขัดแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conflict of authoritiesอำนาจหน้าที่ขัดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflict of interestผลประโยชน์ขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conflict of interestผลประโยชน์ขัดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflict of lawsกฎหมายขัดกัน, การขัดกันแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conflict of lawsกฎหมายขัดกัน, การขัดกันแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflicting evidenceพยานหลักฐานที่ขัดแย้งกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flight of ideas(จิตเวช.) อาการความคิดแล่นเตลิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flight risksการเสี่ยงภัยระหว่างบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
flintฟลินต์, หินเหล็กไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flint clayฟลินต์เคลย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flip-flopฟลิปฟล็อป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
flickerการสั่นไหว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
flightการหลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interest, conflict ofผลประโยชน์ขัดกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
infliction of punishmentการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shelflisting (Library science)การเรียงหนังสือขึ้นชั้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Capital flightเงินทุนหนี [เศรษฐศาสตร์]
Conflictข้อพิพาท [เศรษฐศาสตร์]
Superflidityของไหลยิ่งยวด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
flip-flop

ฟลิป-ฟลอป

วงจรซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะกลับไปกลับมาระหว่างสถานะสองแบบได้เมื่อได้รับสัญญาณพัลส์ [คอมพิวเตอร์]
Zizania latiflia หน่อไม้น้ำ [TU Subject Heading]
Aeronautics ; Flightการบิน [TU Subject Heading]
Arab-Israeli conflictความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอาหรับ [TU Subject Heading]
AutoFlix (Computer program)ออโตฟลิกซ์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Butterfliesผีเสื้อ [TU Subject Heading]
Combodian-Vietnamese Conflict, 1977-1991สงครามเขมร-เวียดนาม, ค.ศ. 1977-1991 [TU Subject Heading]
Conflict managementการบริหารความขัดแย้ง [TU Subject Heading]
Conflict of interestsผลประโยชน์ขัดกัน [TU Subject Heading]
Conflict of lawsการขัดกันแห่งกฎหมาย [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for flight attendants)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) [TU Subject Heading]
Culture conflictความขัดแย้งทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Dragonfliesแมลงปอ [TU Subject Heading]
Fliesแมลงวัน [TU Subject Heading]
Flight attendantsพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน [TU Subject Heading]
Flight schoolsโรงเรียนการบิน [TU Subject Heading]
Flight trainingการฝึกบิน [TU Subject Heading]
Flip chip technologyเทคโนโลยีฟลิป ชิป [TU Subject Heading]
India-Pakistan Conflict, 1947-1949ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถาน, ค.ศ. 1947-1949 [TU Subject Heading]
India-Pakistan Conflict, 1965ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถาน, ค.ศ. 1965 [TU Subject Heading]
India-Pakistan Conflict, 1971ความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถาน, ค.ศ. 1971 [TU Subject Heading]
Interpersonal conflictความขัดแย้งระหว่างบุคคล [TU Subject Heading]
Interpersonal conflict in motion picturesความขัดแย้งระหว่างบุคคลในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Low-intensity conflicts (Military science)ความขัดแย้งแบบลดความรุนแรง (การทหาร) [TU Subject Heading]
Conflictข้อขัดแย้ง [เศรษฐศาสตร์]
Rare butterfliesผีเสื้อหายาก [TU Subject Heading]
Shelflistingการเรียงหนังสือขึ้นชั้น [TU Subject Heading]
Sino-Japanese Conflict, 1937-1945สงครามจีน-ญี่ปุ่น, ค.ศ. 1937-1945 [TU Subject Heading]
Sino-Vietnamese Conflict, 1979สงครามจีน-เวียดนาม, ค.ศ. 1979 [TU Subject Heading]
Social conflictความขัดแย้งทางสังคม [TU Subject Heading]
Social conflict in mass mediaความขัดแย้งทางสังคมในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Space flightการเดินทางในอวกาศ [TU Subject Heading]
Space flight to the moonการเดินทางไปดวงจันทร์ [TU Subject Heading]
ethnic conflictความขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ [การทูต]
Offlineเครื่องเสีย [การบัญชี]
Butterfliesผื่นแดงตรงโหนกแก้มและจมูก [การแพทย์]
Butterfliesผีเสื้อกลางวัน,ผีเสื้อ,ผีเสื้อกระพือปีก [การแพทย์]
Conflictความขัดแย้ง [การแพทย์]
Conflict, Approach-Approachความขัดแย้งชนิดเข้าหา-เข้าหา [การแพทย์]
Conflict, Approach-Avoidanceความขัดแย้งเข้าหา-หลีกหนี [การแพทย์]
Conflict, Avoidance-Avoidanceความขัดแย้งชนิดหลีกหนี-หลีกหนี [การแพทย์]
Conflict, Double Approach Avoidanceความขัดแย้งชนิดเข้าหา-หลีกหนีซ้อน [การแพทย์]
Conflict, Emotionalข้อขัดแย้งของจิตใจ [การแพทย์]
Conflict, Groupปมด้อยของสมาชิก [การแพทย์]
Conflict, Neuroticข้อขัดแย้งภายในจิตใจ [การแพทย์]
Conflict, Psychodynamicความขัดแย้งทางจิตพลวัต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fli"This is my first flight. I'm nervous," says Hiroshi.
fliI was late, so I missed flight 501.
fliPlease cancel my reservation on JAL flight two to New York on May 10.
fliI want to make a reservation for JAL flight one to Tokyo on May 12.
fliI'd like to take a 9:30 flight.
fliA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
fliWhen the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.
fliCould you tell me where I can find the baggage for flight JL 123?
fliWhere is the baggage for flight JL 123?
fliShe got tired of his waffling and dumped him.
fliCan I get a connecting flight to Atlanta?
fliWhat's your name and flight number?
fliIt looks like your luggage is on the next flight.
fliWhat flight were you on?
fliDo your parents agree to your becoming a flight attendant?
fliIf he hadn't taken that flight then, he would be alive now.
fliThe lady really flipped out when she learned she had won a million dollars.
fliTheir trouble stems from a trifling matter.
fliSo much has happened it's as if the whole world is flipped upside down.
fliNo, you have to make a connecting flight in Chicago.
fliThe boss is hard to get along with. But if I try to talk to him about problems I have at work he might have a little heart. Even a hunter can't kill a bird who flies to him for protection.
fliButterflies of this species are now extinct.
fliYour name and flight number please?
fliThere was a great conflict between religion and science.
fliThere the spider waits for small insects like butterflies and dragonflies to be trapped.
fliBook your flight early as it fills up quickly during Christmas.
fliThe picture (on this TV) is no good. It keeps flickering.
fliThe probability of this chain of events all happening at once is one in 2 million flights - about once every two months at current levels of air traffic.
fliIs a meal served on this flight?
fliThis plane flies between Osaka and Hakodate.
fliThis plane flies nonstop to Tokyo.
fliIs the flight on schedule?
fliDoes this flight make any stop-overs?
fliTheir hypothesis is that these strategies may come into conflict with Emmet's theory.
fliThese butterflies are rare in our country.
fliCan I reserve a flight to Chicago?
fliSuperman flies as fast as rocket.
fliI'm sorry, we can't make flight changes on this ticket.
fliWas it necessary to inflict such a punishment on him?
fliThe eagle spread its wings ready for flight.
fliAfter the conflict there were many dead on both sides.
fliI was just in time for the flight.
fliThe flight was canceled because of the thick fog.
fliThe airplane flies at a speed of five hundred kilometers per hour.
fliIt is impossible to resolve the conflict.
fliAre there two seats on that flight?
fliA conflict of opinions arose over the matter.
fliIs it direct flight?
fliAfter running up so many flights of steps, she was completely out of breath.
fliOstriches are incapable of flight.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
conflict of interestn. การขัดผลประโยชน์
conflict of lawsn. การขัดกันของกฎหมาย
egg flipเครื่องดื่มที่ประกอบด้วยไข่ไก่นมหรือครีม น้ำตาลและมักผสมเหล้า
flick(ฟลิค) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆี่ยนเบา ๆ ,ดีด,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอย่างรวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตุก,สะบัด,กระพือปีก,โฉบ n. ภาพยนตร์, Syn. strike,flip
flicker(ฟลิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (การ) กระพือปีก,สะบัด,โฉบ,ริบหรี่,ลั่น,แลบ,เดี๋ยวผลุดเดี๋ยวโผล่. n. นกหัวขวาน, See also: flickeringly adv. flickery adj.
flied(ไฟลดฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3ของfly
flier(ไฟล'เออะ) n. สิ่งที่บินได้ (เช่นนก,แมลง) ,นักบิน,สิ่งที่เคลื่อนด้วยความเร็วสูง,ขั้นบันได
flight(ไฟลทฺ) n. การบิน,กองบินน้อย,ขั้นบันได,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,การหายวับ,การเจริญอย่างรวดเร็ว,การหนี,การจากไปอย่างเร่งรีบ. -Phr. (take flight,take to flight ล่าถอย,หนี)
flighty(ไฟล'ที) adj. เปลี่ยนใจง่าย,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน,ไม่รับผิดชอบ,จิตฟุ้งซ่าน,ไม่เต็มบาท,ซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว. -flightily adv., See also: flightiness n., Syn. unstable
flimsy(ฟลิม'ซี) adj. ไม่มั่นคง,บอบบาง,อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,ไม่เพียงพอ,ไม่มีประสิทธิภาพ. n. กระดาษบาง,สำเนารายงาน,สำเนา., See also: flimsily adv. flimsiness n., Syn. weak
flinch(ฟลินชฺ) vi. ถอย,หด,ผงะ,ถอยหนี,หดตัวด้วยความเจ็บปวด n. การถอย,การหด
fling(ฟลิง) vt.,n. (การ) เหวี่ยง,ขว้าง,โยน,ทุ่ม,สลัดทิ้ง,โผ,โผน,โถม,กราดสายตา,ผลัก.
flint(ฟลินทฺ) n. หินไฟ,หินเหล็กไฟ vt. จัดให้มีหินไฟ
flintlockn. ไกปืนของปืนคาบศิลา,ปืนคาบศิลา
flinty(ฟลิน'ที) adj. คล้ายหินเหล็กไฟ,แข็งเหมือนหินเหล็กไฟ,ทารุณ,เข้มงวด,ไร้ความปรานี,โหดร้าย. -flintily adv., See also: flintiness n., Syn. hard
flip(ฟลิพ) vt.,n. (การ) โยน,ติด (เหรียญ) ,เหวี่ยงขึ้นในอากาศให้หมุนคว้าง,สะบัด,พลิก (ไพ่) ,โบก,กระตุก (เบ็ด) ,ตีลังกา,หวด (แส้) . vi. ดีดนิ้ว,กระพือ,มีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างตื่นเต้น,ตีลังกา, Syn. flick,jerk,twirl
flip sideด้านหลัง (ต้องพลิกกลับ) ,ด้านหลังของแผ่นเสียง
flippantadj. ทะลึ่ง,ทะเล้น,ไม่จริงจัง,ซึ่งเป็นการหยอกเล่น,ไร้มารยาท,สะเพร่า., See also: flippancy n.
flipper(ฟลิพ'เพอะ) n. ครีบกว้าง (ของแมวน้ำหรือปลาวาฬ) ,แผ่น ตีนเป็ดของนักประดาน้ำ (flippers) ,มือ, Syn. fin
flipperty ###SW. flopperty adj. ห้อยย้อย,ลดต่ำลง,หย่อนยาน,หุบลง
flirt(เฟลิร์ท) vi. จีบ,พูดจาเกี้ยว,เล่นรัก,ทำเล่น ๆ ,เคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น สะบัด,โบก vt. โยนทิ้ง,สะบัด,ทิ้ง,ดีดทิ้ง,แกว่ง,โบก,กระดิก n. การขว้างทิ้ง,การกระตุก,การโถม,การพุ่ง., See also: flirtingly adv., Syn. toy,trifle
flirtationn. การจีบ,การรักเล่น ๆ, Syn. dalliance
flirtatious(เฟลอเท'เชิส) adj. เจ้าชู้,ชอบพูดจาเกี้ยวพาราสี,เกี่ยวกับการเคลื่อนอย่างกระตุกหรือสั่น., See also: flirty adj. flirtatiousness n. coy,wanton
flit(ฟลิท) {flitted,flitting,flits} vi. โผ,โถม,โฉบ,บินวับไป,ผ่านไปแวบเดียว,ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,จากไป,ตาย,ย้ายถิ่น,โยกย้าย vt. ขจัด,เอาออก. n. การเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็ว,การวับไป,รักร่วมเพศชาย, Syn. dart,whisk,flitter,flutter
flitch(ฟลิทชฺ) n. สีข้างสุกร,เนื้อปลา,ชิ้นซี่โครงหมู. vi. ตัดเป็นแผ่น ๆ
flitter(ฟลิท'เทอะ) vt.,vi. โฉบ,กระพือปีก,บินไปมาอย่างรวดเร็ว,ทำ ๆ หยุด ๆ ,เต้น ๆ หยุด ๆ ,สั่นเทา n. ผู้โผ,ผู้โถม,ผู้โฉบ,สิ่งที่บินวับไป,สิ่งที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, Syn. flutter
gunflint(กัน'ฟลินทฺ) ชนวนท้ายปลอกกระสุนปืน,ชนวนหินเหล็กไฟที่ไกปืน
inflict(อินฟลิคทฺ') vt. ลงโทษ,ทำโทษ,ทำให้ได้รับความทุกข์., See also: inflicter,inflictor n. inflictive adj., Syn. exact,impose
infliction(อินฟลิค'เชิน) n. การลงโทษ,การทำโทษ,การทำให้ได้รับความทุกข์
inflight(อิน'ไฟลทฺ) adj. เกี่ยวกับการบิน,ในการบิน,ในระหว่างการบิน., Syn. in-flight
profligate(พรอฟ'ละกิท,-เกท) adj. เสเพล,ไร้ศีลธรรมจรรยาเป็นอย่างยิ่ง,สรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย. n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว., See also: profligacy n., Syn. extravagant,immoral
shuffling(ชัฟ'ฟลิง) adj. ลากขาไปมาบนพื้น,งุ่มง่าม,อุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shufflingly adv., Syn. shifting,evading
stiffling(สไท'ฟลิง) adj. หายใจหอบ,หายใจไม่ออก,กลัดกลุ้ม,อึดอัด., See also: stifflingly adv.
topflight(ทอพ'ไฟลทฺ) adj. ดีเลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,มีความชำนาญ., Syn. first-rate
trifling(ไทร'ฟลิง) adj.,n. (การ,ความ) ขี้ปะติ๋ว,ไม่สำคัญ,เล็กน้อย,กระจอก,มีค่าเล็กน้อย,เหลาะแหละ,เสียเวลา, See also: triflingly adv. triflingness n., Syn. insignificant,minor,meager

English-Thai: Nontri Dictionary
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
conflict(n) การต่อสู้,การปะทะกัน,สงคราม,การสู้รบ
conflict(vt) ตรงกันข้าม,ปะทะ,ทะเลาะ,ขัดกัน
flick(n) การกระเดาะ,การตีเบาๆ,เสียงดีดนิ้ว,เสียงเปาะ
flick(vt) ดีด,ตีเบาๆ,สะบัด,กระตุก,ปัด,เคาะ
flicker(vi) กระพือปีก,ตีปีก,แลบ,กะพริบ,วูบวาบ,โฉบ
flier(n) นักบิน,สิ่งที่บินได้
flight(n) สายการบิน,การบิน,ฝูงบิน,กองบินน้อย,การหนี
flighty(adj) เร็ว,ทำเป็นเล่น,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน
flimsy(adj) แบบบาง,โงนเงน,บอบบาง,ไม่มีแก่นสาร,ไม่มีประสิทธิภาพ
flinch(n) การถอยหนี,การผงะ,การสะดุ้ง,การหด
flinch(vi) ถอยหนี,ผงะ,สะดุ้ง,หด
fling(n) การขว้าง,การทุ่ม,การเหวี่ยง,การกระโดด,การทอดลูกเต๋า
fling(vt) ขว้าง,ทุ่ม,ปา,โยน,เหวี่ยง,ถลา,โถม,กระโดด
flint(n) หินเหล็กไฟ
flinty(adj) ทำด้วยหินเหล็กไฟ
flip(n) การดีด,การกระตุก,การบิด,การหยิก,การฟาด,การหวด,การสะบัด
flip(vt) ดีด,กระตุก,บิดหู,หยิก,หวด,ฟาด,เหวี่ยง,สะบัด
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง
flirt(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การรักเล่นๆ
flirt(vt) เกี้ยวเล่น,ทำเจ้าชู้,ทำเล่นๆ,จีบ,สะบัด,ทิ้ง
flirtation(n) การเกี้ยวเล่น,การจีบ,การทำเจ้าชู้,การเกี้ยวพาราสี
flirtatious(adj) เกี้ยวเล่น,เจ้าชู้ไก่แจ้,ชอบเกี้ยวพาราสี
flit(n) การเคลื่อนไหวโดยเร็ว,การบินโฉบ
flit(vi) โผ,ลอย,บินโฉบไป,โยกย้าย,จากไป
inflict(vt) นำมาใส่ให้,ก่อความทุกข์,ลงโทษ
infliction(n) การนำมาใส่ให้,การทำโทษ,การก่อความทุกข์
profligacy(n) ความเสเพล,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความหลงระเริง
profligate(adj) เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย,หลงระเริง
unflinching(adj) มั่นคง,ยืนหยัด,แน่วแน่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้หมูราขี้หมาแห้ง    [ADJ] trivial, See also: petty, trifling, insignificant, Example: แค่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งแค่นี้ คุณก็คิดจะลาออกจากพรรคเลยหรือ, Thai definition: ไม่เป็นสาระ, เล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป
จับไก่    [V] flirt with a girl/woman, Example: ลูกชายของเขาไม่ทำมาหากินอะไร วันๆ เอาแต่จับไก่เพื่ออวดเพื่อน, Thai definition: จีบหญิงไปเพื่อเสพสุข, Notes: (ปาก)
จิ๊บจ๊อย    [ADJ] trifling, See also: trivial, insignificant, petty, unimportant, Syn. เล็กน้อย, นิดหน่อย, Ant. ใหญ่โต, Example: น้อยคนนักที่สามารถจัดระบบให้กับงานจิ๊บจ๊อยแบบนี้ให้เข้าท่าเข้าทางได้, Notes: (ปาก)
พ.อ.ต. [N] Flight Sergeant Third Class, See also: FS3, Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศตรี
พ.อ.ท. [N] Flight Sergeant Second Class, See also: FS2, Senior Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศโท
พ.อ.อ. [N] Flight Sergeant First Class, See also: FS1, Chief Master Sergeant, Syn. พันจ่าอากาศเอก
ร.อ.อ. [N] flight lieutenant, See also: Flt.Lt., Syn. เรืออากาศเอก
สะบัด    [V] shake off, See also: fling, get away from, Syn. เหวี่ยง, สลัด, เขวี้ยง
ขัดผลประโยชน์    [V] conflict of interest, Example: ตลอดชีวิตเขาปฏิบัติต่อเพื่อนและศัตรูเหมือนกัน คือ ถ้าขัดผลประโยชน์ของเขาแล้วต้องฆ่า, Thai definition: ขัดขวางไม่ให้ได้รับผลประโยชน์
ขัดต่อ    [V] contrary to, See also: be contradictory with, be in conflict with, go against, Syn. ขัดกับ, ตรงข้าม
ทำเล่นๆ    [V] be flippant, See also: be playful, manifest insincerity, Ant. ทำจริงๆ, ทำจริงๆ จังๆ, Example: งานที่ทำอยู่ทุกวันนี้เขาทำเล่นๆ เพื่อรอเวลาที่จะสอบเรียนต่อ
โรค [N] disease, See also: ailment, malady, affliction, disorder, sickness, illness, infirmity, Example: คนไข้นั่งรอหมอวินิจฉัยโรค, Count unit: โรค, Thai definition: ความเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ความผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจ และหมายความรวมถึงอาการที่เกิดจากภาวะดังกล่าวด้วย
ศึก    [N] campaign, See also: fight, battle, conflict, Example: การเปิดศึกชิงทำเนียบขาวจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ศกหน้า, Thai definition: การต่อสู้กันระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างพวกหนึ่งกับอีกพวกหนึ่ง, โดยปริยายหมายถึงการเกิดขัดแย้งต่อสู้เป็นปฏิปักษ์ขึ้นในใจ
ศึก    [N] war, See also: campaign, fight, fighting, battle, combat, conflict, Syn. การต่อสู้, การสู้รบ, การรบ, Example: ผู้นำแบกแดดประกาศจะยุติศึก แล้วถอนทหารทุกคนรวมทั้งที่ประจำการในคูเวตกลับประเทศ, Thai definition: การใช้กำลังเข้าประหัตประหารกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐหรือประเทศตั้งแต่ 2 รัฐหรือ 2 ประเทศขึ้นไป
ศึกสงคราม    [N] warfare, See also: war, fight, battle, combat, hostilities, conflict, Syn. สงคราม, Example: ทหารที่ต้องต่อสู้ในศึกสงครามต้องเผชิญกับสงครามทางอารมณ์ที่เครียด และกดดันอย่างทารุณร้ายกาจ
อบ    [V] be stuffy, See also: be sultry, be sweltering, be stifling, Syn. อบอ้าว, Ant. โล่งสบาย, Example: รถเมล์แน่นมาก หน้าต่างทุกบานปิดหมด ไอตัวของผู้โดยสารก็เลยอบอยู่ในรถ, Thai definition: อากาศถ่ายเทไม่ได้
โรย [V] scatter, See also: shower, spread, sprinkle, strew, disseminate, fling, Syn. โปรย, Example: ชาวนานำปุ๋ยหมักไปโรยในนาข้าว, Thai definition: ค่อยๆ โปรยลงไป, โปรยลงไปทีละน้อย
เล็กน้อย [ADJ] trifling, See also: trivial, petty, unimportant, insignificant, paltry, minor, Syn. นิดหน่อย, เล็ก, Ant. สำคัญ, Example: เขาไม่น่าทำเรื่องเล็กน้อยให้เป็นเรื่องใหญ่เลย, Thai definition: ที่ไม่มีความสำคัญ
แวบ [V] flash, See also: blaze, flare, flicker, gleam, glare, shimmer, twinkle, sparkle, Example: แสงแฟลชแวบขึ้นหลังจากที่ตากล้องจัดตำแหน่งของนางแบบเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: เกิดขึ้นหรือปรากฏในชั่วพริบตา
ส่งประกาย    [V] twinkle, See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker, Syn. เปล่งประกาย, ฉายประกาย, Example: ดวงดาวส่งประกายระยิบระยับ
สลัด    [V] shake off, See also: throw off, fling, toss away, Ant. เกาะ, Example: แม่ครัวสลัดน้ำออกจากผัก แล้วจัดวางใส่จานอย่างสวยงาม, Thai definition: ซัด ผละ หรือสะบัด โดยทำให้สั่นหรือกระพือให้แรงเพื่อให้สิ่งอื่นที่ติดอยู่หลุดไป
สะบัด    [V] flick, See also: flip, Thai definition: เคลื่อนไหวหรือทำให้เคลื่อนไหวไปเร็วและแรง เพื่อให้สิ่งที่ติดอยู่หลุดไป
เหาะ [V] soar into the air, See also: fly, hover, flit, Syn. เหิน, บิน, Example: เขาเชื่อว่ามนุษย์บางคนมีวิชาแก่กล้าในยุดโบราณคงเหาะเหินเดินอากาศได้เหมือนนก, Thai definition: ขึ้นไปในอากาศ, เดินอากาศ
อ่อยเหยื่อ    [V] flirt, See also: tease, seduce, pose sexily, Syn. อ่อย, Thai definition: ใช้ในความหมายเชิงชู้สาวหมายถึง หญิงสาวที่ทำท่ายั่วผู้ชายเพื่อให้ผู้ชายมาหลงไหล
ขว้างทิ้ง    [V] throw away, See also: cast aside, hurl, chuck, pitch, toss, fling, pitch, Syn. เขวี้ยงทิ้ง, ปาทิ้ง, Example: เด็กเล่นของเล่นและขว้างทิ้งเกะกะไปหมด
ขี้ประติ๋ว    [ADJ] trifling, See also: petty, trivial, insignificant, negligible, unimportant, paltry, Syn. กระจอก, ขี้ผง, เล็กน้อย, Example: ตำรวจทหารถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องขี้ประติ๋วทำให้เสียสถาบันหมด, Thai definition: ไม่สำคัญ
การปะทะ    [N] clash, See also: conflict, confrontation, fight, Syn. การต่อสู้, การเผชิญหน้า, การประจันหน้า, Example: เมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เกิดการปะทะกันระหว่างทหารพม่ากับทหารกะเหรี่ยงใกล้ชายแดนไทย, Thai definition: การเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนเกิดการต่อสู้หรือใช้กำลังกัน
งงงวย    [ADJ] perplexed, See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed, Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน, Example: เขามองดูผมด้วยหน้าตางงงวยโดยไม่มีคำพูดใดๆ, Thai definition: ที่คิดไม่ออกเพราะยุ่งยากซับซ้อน, ที่ทำอะไรไม่ถูกเพราะยังตั้งสติไม่อยู่
ร้อน    [ADJ] tropical, See also: hot, torrid, sultry, stifling, steamy, sweltering, scorching, Example: ป่าไม้ในเขตร้อนถูกทำลายลงไปมาก, Thai definition: เกี่ยวกับการมีอุณหภูมิสูง
ร้อน    [V] be hot, See also: be sultry, be stifling, swelter, Ant. เย็น, หนาว, Example: เราเอามือหนีออกจากไฟก็เพราะร้อน, Thai definition: มีอุณหภูมิสูง
โยน [V] throw, See also: pitch, toss, cast, hurl, fling, Ant. รับ, Example: ท่านหันไปหยิบหนังสือที่กองสุมกันอยู่บนโต๊ะ โยนมาให้อ่านดูเล่มหนึ่ง, Thai definition: ซัดให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพ้นไปจากตัวโดยวิธีหงายมือ, เคลื่อนไหวหรือทำให้เคลื่อนไหวอย่างแรงจากที่เดิม, ไหวอย่างแรง แต่ไม่เคลื่อนจากที่เดิม
โผบิน [V] fly, See also: soar, hover, flit, flutter, wing, Syn. โบยบิน, เหินบิน, Example: นกกระจอก 2 ตัวโผบินไปเกาะที่รั้วบ้านส่งเสียงจอกแจกเหมือนคุยกัน, Thai definition: บินวนเวียนไปมา
พล่อยๆ    [ADV] indiscreetly, See also: freely, thoughtlessly, flippantly, Example: ถ้าเธอทำอะไรพล่อยๆ อย่างนี้อีก พวกเราทุกคนจะเดือดร้อน, Thai definition: โดยไม่ตริตรองหรือไม่คิดให้ดีก่อน
เกาะแกะ    [V] approach, See also: flirt, take liberties with(a woman), Example: ถ้าคนอื่นรู้ว่าหล่อนเป็นลูกสาวนักเลงโต ก็ไม่มีใครเกาะแกะ รบกวนหรือรังแก, Thai definition: พูดเชิงเกี้ยวพาราสี, พูดพาดพิงเชิงชู้สาว
เกี้ยวพาน    [V] court, See also: woo, entice, encircle, assail, flirt, Syn. จีบ, เกี้ยวพาราสี, เกี้ยว, Example: หญิงไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปรักใคร่ชอบพอ หรือเกี้ยวพานชายคนใดก่อน เพราะถือเป็นเรื่องเสื่อมเสียเกียรติอย่างร้ายแรง, Thai definition: พูดเกี้ยว
เกี้ยวพาราสี    [V] court, See also: woo, entice, encircle, flirt, Syn. เกี้ยว, จีบ, เกี้ยวพาน, Example: พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ มีอยู่หลายระดับด้วยกัน ตั้งแต่พูดจาแทะโลม เกี้ยวพาราสี จนถึงจับเนื้อต้องตัวโดยไม่สมควร, Thai definition: พูดเกี้ยว
เกี้ยว    [V] court, See also: woo, entice, encircle, flirt, bind around, Syn. จีบ, เกี้ยวพาราสี, เกี้ยวพาน, Example: ในงานประเพณี ผู้ชายสามารถเต้นรำได้ตลอดคืน รวมทั้งสามารถเกี้ยวผู้หญิงได้จนข้ามคืน, Thai definition: พูดให้รักในเชิงชู้สาว, พูดแทะโลม, พูดเลียบเคียงเพื่อให้สมปรารถนา
ขี้ปะติ๋ว    [ADJ] trifling, See also: insignificant, unimportant, slight, trivial, Syn. เล็ก, เล็กน้อย, Ant. ใหญ่, โต, ใหญ่โต, Example: ฉันเห็นว่ามันเป็นเรื่องขี้ประติ๋วที่ไม่อยากสนใจ, Thai definition: ไม่สำคัญ, ไม่ใหญ่โต
ขัดแย้ง    [V] oppose, See also: resist, withstand, disagree, be in conflict, Syn. ขัดกัน, แย้งกัน, Ant. เห็นด้วย, Example: ฝ่ายค้านขัดแย้งกับฝ่ายรัฐบาลอยู่เสมอเมื่อรัฐสภาเปิดอภิปรายเรื่องงบประมาณ, Thai definition: ไม่ลงรอยกัน, ไม่เห็นพ้องต้องกัน
ขัดกัน    [V] conflict, See also: contradict, Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ปะทะ, ไม่ลงรอย, Ant. เข้ากันได้, Example: เธอกับเขาขัดกันเป็นประจำ, Thai definition: ไม่ลงรอยกันหรือมีความเห็นกันไปคนละทาง
แข็งมือ [V] devote, See also: devote one's self unflaggingly to a task, be unflinching in the facing of an ordeal, exert, Syn. แข็งขัน, ขันแข็ง, Example: เราต้องแข็งมือเข้าหน่อยงานจะได้เสร็จทันเวลา, Thai definition: ทำเต็มกำลังไม่ย่อท้อ
เขวี้ยง    [V] throw, See also: cast, fling, hurl, pitch, Syn. ขว้าง, โยน, ปา, Example: เด็กชายกลุ่มใหญ่บิก้อนดินแห้งข้างคันนาเขวี้ยงลงน้ำดังจุ๋มจ๋อมกันอย่างสนุกสนาน, Thai definition: เอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลังแล้วซัดสิ่งที่อยู่ในมือออกไปโดยแรง
เข้าพระเข้านาง    [V] flirt, See also: be romantic, to court, Example: พอเขาจะเข้าพระเข้านางกัน ใยนี่ต้องเข้ามาขัดทุกทีเลย, Thai definition: แสดงบทโอ้โลม, แสดงบทเกี้ยวพาราสี
จดหมายเวียน    [N] circular, See also: handbill, flier, leaflet, Syn. หนังสือเวียน, Example: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา, Count unit: ฉบับ, แผ่น, Thai definition: หนังสือที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงคนจำนวนมากในคราวเดียวกัน
ปวกเปียก    [V] be weak, See also: be limp, be flimsy, be feeble, be flabby, Syn. อ่อนแอ, อ่อนปวกเปียก, Example: สหรัฐอเมริกายังแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ในขณะที่สหภาพโซเวียตและจีนอ่อนแอปวกเปียก, Thai definition: อ่อนกำลังจนแทบจะไม่สามารถทรงตัวได้ตามลำพัง
ปะทะ    [V] fight, See also: batter, collide, conflict, encounter, attack, Example: เห็นได้ชัดว่าเป็นการจัดอภิปรายของพรรคคราวนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อมุ่งจะปะทะกับทีมผู้สมัครของพรรคก้าวหน้าแบบไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กันเลย, Thai definition: ต่อสู้กัน
พยศ    [V] refuse to obey, See also: fling and throw (a horse), flout and fling (a woman or a child), be fractious, Syn. ดื้อ, ขัดขืน, Example: เวลาที่ม้าพยศดื้อดึงก็ใช้วิธีลงโทษเล็กๆ น้อยๆ ก็อยู่มือ, Thai definition: แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทำตาม
แพละโลม [V] flirt with, See also: dally, wanton, court, Syn. แพะโลม, แทะโลม, พูดเกี้ยว, Example: เขาชอบแพละโลมสาวๆ ทุกคนที่อยู่ใกล้ ไม่ว่าใครเขาก็ไม่เว้น, Thai definition: พูดเลียบเคียงทางชู้สาว
เป็นเล่น [ADV] playfully, See also: triflingly, Ant. จริงจัง, Example: งานครั้งนี้ชี้ชะตาพวกเราทุกคน อย่าทำเป็นเล่นไปนะ, Thai definition: อย่างไม่เอาจริง
แปลบ [ADV] flashily, See also: glittering, sparkling, flickering, twinkling, Syn. แวบๆ, วาบ ๆ, แปลบปลาบ, Example: ฉันมองเห็นสายฟ้าฟาดแปลบลงมาท่ามกลางเมฆฝนที่ทวีสีครึ้มมากขึ้น., Thai definition: เกิดสงวาบแล้วหายไปทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
บนเที่ยวบิน[X] (bon thīobin) EN: on the flight   FR: à bord du vol
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy   FR: fragile ; frêle
บุคลากรการบิน[n. exp.] (bukkhalākøn kānbin) EN: flight crew   FR: personnel navigant [m]
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch   FR: de première classe
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb   FR: de première qualité ; excellent
ดีด[v.] (dīt) EN: flick ; flip   FR: donner un petit coup ; faire une pichenette
โดยไม่กะพริบตา[xp] (dōi mai kaphrip tā) EN: without batting an eyelid ; without flinching   
ฝาชี[n.] (fāchī) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl   FR: couvre-plat [m]
แฟน[n.] (faēn) EN: boyfriend ; girlfriend ; sweetheart ; lover ; one's beloved ; darling ; dear ; sweetie ; suitor ; beau   FR: petit ami [m] ; petite amie [f] ; flirt [m] ; amoureux [m] ; amoureuse [f] ; soupirant [m] ; prétendant [m]
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm   FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f]
หินไฟ[n. exp.] (hin fai) EN: flint   FR: pierre à feu [f]
หินเหล็กไฟ[n. exp.] (hin lek fai) EN: flint rock ; flint   FR: silex [m]
เหาะ[v.] (hǿ) EN: soar into the air ; fly ; hover ; flit   FR: se déplacer dans les airs
หอบังคับการบิน[n. exp.] (hø bangkhapkān bin) EN: flight control tower   FR: tour de contrôle [f]
จีบ[v.] (jīp) EN: woo ; court ; pay court to ; talk amorously ; flirt   FR: courtiser ; faire la cour ; flirter
จดหมายเวียน[n. exp.] (jotmāi wīen) EN: circular ; handbill ; flier   FR: circulaire [f]
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: small ; tiny ; trifling ; worthless   FR: insignifiant
กำปั้นทุบดิน[adv.] (kampan thup din) EN: indistinctively ; fatuously ; flippantly ; in a perfunctory manner ; off the cuff   
การบิน[n.] (kānbin) EN: flight   FR: vol [m]
การบินสาธิต[n. exp.] (kānbin sāthit) EN: demonstration flight   FR: vol de démonstration [m]
การขัดกัน[n. exp.] (kān khat kan) EN: confliction ; conflict   FR: conflit [m]
การขัดกันของกฎหมาย[n. exp.] (kān khat kan khøng kotmāi) EN: conflict of laws   FR: conflit de lois [m]
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge   FR: conflit [m] ; affrontement [m]
การผิดใจ[n.] (kān phitjai) EN: conflict   
กรณีพิพาท[n. exp.] (karanī phiphāt) EN: conflict ; fight ; battle ; dispute ; quarrel ; controversy ; matter of controversy ; subject of litigation ; collision   FR: conflit [m]
กรณีพิพาทอินโดจีน [n. exp.] (karanī phiphāt Indōjīn) FR: conflit indochinois [m]
ขัดกัน[v. exp.] (khat kan) EN: conflict   FR: s'opposer
ขัดกัน[v. exp.] (khat kan) EN: conflict ; contradict   FR: contredire
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict   FR: contredire ; contester ; s'opposer
ขี้หมู[adj.] (khī mū) EN: trivial ; petty ; trfling ; insignificant   FR: trivial ; insignifiant
ขี้ประติ๋ว = ขี้ปะติ๋ว[adj.] (khīpratiū = khīpatiū) EN: trifling ; petty ; trivial ; insignificant ; negligible ; unimportant ; paltry ; slight   FR: insignifiant ; sans importance
เคล้าคลึง[v.] (khlaokhleung) EN: caress tenderly ; pet ; fondle   FR: flirter
คนขี้ตระหนี่[n. exp.] (khon khītranī) EN: miser ; niggard ; skinflint   FR: avare [m] ; pingre [m] ; grippe-sou [m] ; rapiat [m] (fam. - vx) ; lésineur [m] (vx)
เครื่องบินเหมาลำ[n. exp.] (khreūangbin mao lam) EN: charter plane ; charter flight   FR: charter [m] (angl.) ; avion nolisé [m]
ครีบ[n.] (khrīp) EN: fin ; flipper   FR: nageoire [f] ; aileron [m]
ความเจ็บปวดรวดร้าว[n. exp.] (khwām jeppūat rūat rāo) EN: affliction ; agony ; anxiety ; distress ; suffering   FR: souffrance [f]
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khatyaēng) EN: conflict ; contradiction   
ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khatyaēng dān phonprayōt) EN: conflict of interest   
ความขัดแย้งกันในเชิงผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khatyaēng kan nai choēng phonprayōt) EN: conflict of interest   
ความขัดแย้งกันในด้านผลประโยชน์[n. exp.] (khwām khatyaēng kan nai dān phonprayōt) EN: conflict of interest   
ความขัดแย้งระหว่างศาสนา[n. exp.] (khwām khatyaēng rawāng sātsanā) FR: conflit interreligieux [m]
ความล่าช้าของเที่ยวบิน[n. exp.] (khwām lāchā khøng thīobin) EN: flight delay   
ขว้าง[v.] (khwāng) EN: throw ; cast ; toss ; fling ; pitch ; hurl ; dash   FR: lancer ; jeter ; projeter
ขว้างหิน[v. exp.] (khwāng hin) EN: throw a stone ; cast a stone ; hurl a stone ; fling a stone   FR: jeter des pierres ; lancer des pierres
ขว้างระเบิด[v. exp.] (khwāng raboēt) EN: fling a grenade ; throw a grenade   FR: lancer une grenade
ขว้างระเบิดมือ[v. exp.] (khwāng raboētmeū) EN: fling a grenade ; throw a grenade   FR: lancer une grenade
ขว้างทิ้ง[v. exp.] (khwāngthing) EN: throw away ; cast aside ; hurl ; chuck ; pitch ; toss ; fling   
เกี้ยว[v.] (kīo) EN: woo ; court ; make advances ; flirt (with)   FR: courtiser ; faire la cour
เกี้ยวกันเล่น[v. exp.] (kīo kan len) FR: flirter

CMU English Pronouncing Dictionary
FLIP    F L IH1 P
FLIM    F L IH1 M
FLIS    F L IH1 S
FLIT    F L IH1 T
FLIPS    F L IH1 P S
FLIRT    F L ER1 T
FLICK    F L IH1 K
FLING    F L IH1 NG
FLINK    F L IH1 NG K
FLINN    F L IH1 N
FLISS    F L IH1 S
FLIES    F L AY1 Z
FLIER    F L AY1 ER0
FLIED    F L AY1 D
FLINT    F L IH1 N T
HEFLIN    HH EH1 F L IH2 N
FLIRTS    F L ER1 T S
FLIERS    F L AY1 ER0 Z
FLICEK    F L IH1 CH EH0 K
FLIMSY    F L IH1 M Z IY0
FLINCH    F L IH1 N CH
FLICKS    F L IH1 K S
FLINTS    F L IH1 N T S
AFFLIK    AE2 F L IH1 K
FLINGS    F L IH1 NG Z
FLIGHT    F L AY1 T
LOFLIN    L AA1 F L IH2 N
FLIPPO    F L IH1 P OW0
FLINTY    F L IH1 N T IY0
LAFLIN    L AE1 F L IH2 N
FLIPPIN    F L IH1 P IH2 N
FLIPPED    F L IH1 P T
FLIPPEN    F L IH1 P AH0 N
FLINT'S    F L IH1 N T S
FLIRTED    F L ER1 T AH0 D
FLINNER    F L IH1 N ER0
FLIGHTS    F L AY1 T S
FLIGHTY    F L AY1 T IY0
FLIPPER    F L IH1 P ER0
FLIEGEL    F L IY1 G AH0 L
COFFLIN    K AO1 F L IH2 N
CLAFLIN    K L AE1 F L IH2 N
RIFLING    R AY1 F L IH0 NG
AFFLICT    AH0 F L IH1 K T
INFLICT    IH2 N F L IH1 K T
MIFFLIN    M IH1 F L IH2 N
FLICKER    F L IH1 K ER0
PFLIEGER    F L IY1 G ER0
TRIFLING    T R AY1 F L IH0 NG
STIFLING    S T AY1 F AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flip    (v) (f l i1 p)
flit    (v) (f l i1 t)
Flint    (n) (f l i1 n t)
flick    (v) (f l i1 k)
flier    (n) (f l ai1 @ r)
flies    (v) (f l ai1 z)
fling    (v) (f l i1 ng)
flint    (n) (f l i1 n t)
flips    (v) (f l i1 p s)
flirt    (v) (f l @@1 t)
flits    (v) (f l i1 t s)
flicks    (v) (f l i1 k s)
fliers    (n) (f l ai1 @ z)
flight    (v) (f l ai1 t)
flimsy    (n) (f l i1 m z ii)
flinch    (v) (f l i1 n ch)
flings    (v) (f l i1 ng z)
flints    (n) (f l i1 n t s)
flinty    (j) (f l i1 n t ii)
flirts    (v) (f l @@1 t s)
afflict    (v) (@1 f l i1 k t)
flicked    (v) (f l i1 k t)
flicker    (v) (f l i1 k @ r)
flights    (v) (f l ai1 t s)
flighty    (j) (f l ai1 t ii)
flipped    (v) (f l i1 p t)
flipper    (n) (f l i1 p @ r)
flirted    (v) (f l @@1 t i d)
flitted    (v) (f l i1 t i d)
inflict    (v) (i1 n f l i1 k t)
rifling    (v) (r ai1 f l i ng)
afflicts    (v) (@1 f l i1 k t s)
baffling    (v) (b a1 f l i ng)
conflict    (n) (k o1 n f l i k t)
conflict    (v) (k @1 n f l i1 k t)
flickers    (v) (f l i1 k @ z)
flicking    (v) (f l i1 k i ng)
flighted    (v) (f l ai1 t i d)
flimsier    (j) (f l i1 m z i@ r)
flimsily    (a) (f l i1 m z i l ii)
flinched    (v) (f l i1 n ch t)
flinches    (v) (f l i1 n ch i z)
flinging    (v) (f l i1 ng i ng)
flintier    (j) (f l i1 n t i@ r)
flippant    (j) (f l i1 p @ n t)
flippers    (n) (f l i1 p @ z)
flipping    (v) (f l i1 p i ng)
flirting    (v) (f l @@1 t i ng)
flitting    (v) (f l i1 t i ng)
gadflies    (n) (g a1 d f l ai z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้กลุ้มใจ English: to afflict

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
käuflich(adj) สามารถซื้อได้, หาซื้อได้
beruflich(adj, adv) ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน เช่น Sie ist beruflich verreist.
beruflich(adj, adv) เป็นอาชีพ เช่น Was machen Sie beruflich?
fliegen(vi) |flog, ist geflogen| บิน, ไปด้วยเครื่องบิน
unhöflich(adj adv) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่เคารพ, See also: S. unbeachtet, rüde, A. höflich, achtungsvoll,
Pflicht(n) |die, pl. Pflichten| หน้าที่, See also: S. die Seuche

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
flink {adv}ว่องไว,รวดเร็ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzflimmern {n}; Kammerflimmern [med.]ventricular fibrillation [Add to Longdo]
Herzflimmern {n}; Vorhofflimmern [med.]auricular fibrillation [Add to Longdo]
Berghänfling {m} [ornith.]Twite (Carduelis flavirostris) [Add to Longdo]
Bluthänfling {m} [ornith.](Eurasian) Linnet (Carduelis cannabina) [Add to Longdo]
Weißflügelpinguin {m} [ornith.]White-flippered Penguin [Add to Longdo]
Galapagosscharbe {f} [ornith.]Flithtless Cormorant [Add to Longdo]
Falkland-Dampfschiffente {f} [ornith.]Falkland Is Flightless Steamer Duck [Add to Longdo]
Weißkopf-Damfschiffente {f} [ornith.]White-headed Flightless Steamer D. [Add to Longdo]
Magellan-Dampfschiffente {f} [ornith.]Flightless Steamer Duck [Add to Longdo]
Baumralle {f} [ornith.]New Guinea Flightless Rail [Add to Longdo]
Braunkopfliest [ornith.]Brown-hooded Kingfisher [Add to Longdo]
Zimtkopfliest [ornith.]Micronesian Kingfisher [Add to Longdo]
Graukopfliest [ornith.]Grey-headed Kingfisher [Add to Longdo]
Graustirnspecht {m} [ornith.]Black-necked Flicker [Add to Longdo]
Goldspecht {m} [ornith.]Common Flicker [Add to Longdo]
Feldspecht {m} [ornith.]Campo Flicker [Add to Longdo]
Wiesenspecht {m} [ornith.]Field Flicker [Add to Longdo]
Kubaspecht {m} [ornith.]Fernandina's Flicker [Add to Longdo]
Grünbindenspecht {m} [ornith.]Green-barred Flicker [Add to Longdo]
Bänderspecht {m} [ornith.]Chilean Flicker [Add to Longdo]
Tüpfelbrustspecht {m} [ornith.]Spot-breasted Flicker [Add to Longdo]
Andenspecht {m} [ornith.]Andean Flicker [Add to Longdo]
Chaparralfliegenstecher {m} [ornith.]Northern Beardless Tyrannulet [Add to Longdo]
Gelbkehl-Fliegenstecher {m} [ornith.]Southern Beardless Tyrannulet [Add to Longdo]
Braunkopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Sepia-capped Leptopogon [Add to Longdo]
Rostbrust-Fliegenstecher {m} [ornith.]Rufous-breasted Leptopogon [Add to Longdo]
Schieferkopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]White-bellied Leptopogon [Add to Longdo]
Inkafliegenstecher {m} [ornith.]Inca Leptopogon [Add to Longdo]
Braunkappen-Fliegenstecher {m} [ornith.]Brown-capped Tyrannulet [Add to Longdo]
Weißzügel-Fliegenstecher {m} [ornith.]White-lored Tyrannulet [Add to Longdo]
Gelbbauch-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-billed Tyrannulet [Add to Longdo]
Brauenfliegenstecher {m} [ornith.]Mouse-coloured Tyrannulet [Add to Longdo]
Höckerfuß-Fliegenstecher {m} [ornith.]Rough-legged Tyrannulet [Add to Longdo]
Graukopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Ashy-headed Tyrannulet [Add to Longdo]
Schuppenkopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Planalto Tyrannulet [Add to Longdo]
Zwergfliegenstecher {m} [ornith.]Sooty-headed Tyrannulet [Add to Longdo]
Graukappen-Fliegenstecher {m} [ornith.]Grey-capped Tyrannulet [Add to Longdo]
Mönchsfliegenstecher {m} [ornith.]Black-capped Tyrannulet [Add to Longdo]
Bleikopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Plumbeous-crowned Tyrannulet [Add to Longdo]
Streifenbauch-Fliegenstecher {m} [ornith.]Sclater's Tyrannulet [Add to Longdo]
Goldbürzel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Tawny-rumped Tyrannulet [Add to Longdo]
Grünrücken-Fliegenstecher {m} [ornith.]Greenish Tyrannulet [Add to Longdo]
Südlicher Buschfliegenstecher {m} [ornith.]Scrub Flycatcher [Add to Longdo]
Nördlicher Buschfliegenstecher {m} [ornith.]Dusky Flycatcher [Add to Longdo]
Suiririfliegenstecher {m} [ornith.]Suiriri Flycatcher [Add to Longdo]
Gelbscheitel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Yellow-crowned Tyrannulet [Add to Longdo]
Olivfliegenstecher {m} [ornith.]Bolivian Tyrannulet [Add to Longdo]
Rotschnabel-Fliegenstecher {m} [ornith.]Red-billed Tyrannulet [Add to Longdo]
Schlankfuß-Fliegenstecher {m} [ornith.]Slender-footed Tyrannulet [Add to Longdo]
Augenring-Fliegenstecher {m} [ornith.]Paltry Tyrannulet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
いちゃいちゃ[, ichaicha] (adv,n,vs) flirt; make out [Add to Longdo]
いちゃつく[, ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally [Add to Longdo]
かなぐり捨てる[かなぐりすてる, kanagurisuteru] (v1) to fling off; to throw off; to throw to the winds [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けちん坊;吝嗇ん坊[けちんぼう;けちんぼ, kechinbou ; kechinbo] (n,adj-na) miser; cheapskate; skinflint [Add to Longdo]
ちゃぶ台返し;チャブ台返し;卓袱台返し[ちゃぶだいがえし(ちゃぶ台返し;卓袱台返し);チャブだいがえし(チャブ台返し), chabudaigaeshi ( chabu dai kaeshi ; chabudai kaeshi ); chabu daigaeshi ( chabu dai ] (n) (See ちゃぶ台) flipping a table over in anger; overturning a table in anger [Add to Longdo]
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
ちらつく[, chiratsuku] (v5k,vi) to flicker; to flit; to litter; to be dazzled [Add to Longdo]
ちろちろ[, chirochiro] (adv-to) (1) flicker (light); waver; (2) trickle (water); (3) glance at [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
はじき飛ばす;弾き飛ばす[はじきとばす, hajikitobasu] (v5s,vt) to flick off; to give ... the flick; to send something flying; to hit (a person); to knock down [Add to Longdo]
ふざく[, fuzaku] (v5k) (See 巫山戯る) to frolic; to romp; to fool; to be flip [Add to Longdo]
べらべら[, berabera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) non-stop talking; speaking indiscreetly; chattering; (2) thin; flimsy [Add to Longdo]
ぺらっ[, peratsu] (adv-to) (1) (See ぺらぺら) flipping (e.g. a page), peel off; (2) fluently [Add to Longdo]
ぺらぺら[, perapera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) fluent; fluency; (2) flipping (pages); (3) thin or weak (paper, cloth); (P) [Add to Longdo]
まじ;マジ[, maji ; maji] (adj-na,n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
わらわら;ワラワラ[, warawara ; warawara] (adv) (on-mim) bustling; shuffling; squirming; creepy crawly [Add to Longdo]
オフミ[, ofumi] (n) (abbr) {comp} (See オフラインミーティング) offline meeting [Add to Longdo]
オフラインストレージ[, ofurainsutore-ji] (n) {comp} offline storage [Add to Longdo]
オフラインフォルダファイル[, ofurainforudafairu] (n) {comp} offline folder file [Add to Longdo]
オフラインヘルプ[, ofurainherupu] (n) {comp} offline help [Add to Longdo]
オフライン記憶装置[オフラインきおくそうち, ofurain kiokusouchi] (n) {comp} offline storage [Add to Longdo]
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online) [Add to Longdo]
ガラパゴス小羽鵜[ガラパゴスこばねう, garapagosu kobaneu] (n) flightless cormorant; Galapagos cormorant [Add to Longdo]
キレる[, kire ru] (v1,vi) (col) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip [Add to Longdo]
コイントス[, kointosu] (n) coin toss; coin flipping; toss of a coin [Add to Longdo]
コンフリクト[, konfurikuto] (n,vs) conflict [Add to Longdo]
ゴム草履[ゴムぞうり, gomu zouri] (n) (uk) rubber thongs; rubber flip-flops [Add to Longdo]
シャッフリング[, shaffuringu] (n) shuffling [Add to Longdo]
スチュワーデス[, suchuwa-desu] (n) stewardess; (female) flight attendant; (P) [Add to Longdo]
スッチー[, succhi-] (n) (abbr) (See スチュワーデス) stewardess; (female) flight attendant [Add to Longdo]
スパニッシュフライ[, supanisshufurai] (n) (1) Spanish fly (Lytta vesicatoria); (2) Spanish fly (crushed dried Spanish flies sometimes used as an aphrodisiac); cantharides [Add to Longdo]
タッチフリック[, tacchifurikku] (n) {comp} touch flick [Add to Longdo]
タラ戦争;鱈戦争[タラせんそう(タラ戦争);たらせんそう(鱈戦争), tara sensou ( tara sensou ); tarasensou ( tara sensou )] (n) Cod Wars (conflicts between the United Kingdom and Iceland regarding fishing rights (1958, 1971, 1975)) [Add to Longdo]
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain) [Add to Longdo]
チャーター便[チャーターびん, cha-ta-bin] (n) charter flight [Add to Longdo]
チラツキ;ちらつき[, chiratsuki ; chiratsuki] (n) flickering (e.g. on a video display) [Add to Longdo]
トビケラ目;飛螻蛄目[トビケラもく(トビケラ目);とびけらもく(飛螻蛄目), tobikera moku ( tobikera me ); tobikeramoku ( hi okera me )] (n) (See 飛螻蛄) Trichoptera (the order of insects comprising the caddisflies) [Add to Longdo]
ドラ息子[ドラむすこ, dora musuko] (n) lazy son; profligate son; (P) [Add to Longdo]
ハーフライン[, ha-furain] (n) {comp} halfline [Add to Longdo]
ハフリンガー[, hafuringa-] (n) Haflinger (breed of horse) [Add to Longdo]
バイコレーター[, baikore-ta-] (n) bicycle escalator (slim conveyor belt beside a flight of stairs) [Add to Longdo]
バク転;バック転[バクてん(バク転);バックてん(バック転), baku ten ( baku ten ); bakku ten ( bakku ten )] (n,vs) (See 後転跳び) backward somersault; back handspring; backflip [Add to Longdo]
バッティング[, batteingu] (n) (1) batting; (2) butting; (3) intruding on someone else's turf; (4) having a time or schedule conflict; (P) [Add to Longdo]
パラパラ[, parapara] (adj-na,adv,adv-to) (on-mim) falling in (large) drops; sprinkle; pattering; clattering; flipping through a book; (P) [Add to Longdo]
パラパラ漫画[パラパラまんが, parapara manga] (n) flip book; flick book [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下线[xià xiàn, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] to go offline [Add to Longdo]
不着陆飞行[bù zhuó lù fēi xíng, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄌㄨˋ ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] nonstop flight [Add to Longdo]
不避艰险[bù bì jiān xiǎn, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, / ] shrink or flinch from no difficulty or danger; make light of difficulties and dangers [Add to Longdo]
并行不悖[bìng xíng bù bèi, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, / ] both can be implemented without coming into conflict; not be mutually exclusive; run parallel [Add to Longdo]
些许[xiē xǔ, ㄒㄧㄝ ㄒㄩˇ, / ] trifling [Add to Longdo]
来复线[lái fù xiàn, ㄌㄞˊ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] rifling (spiral lines on inside of gun barrel imparting spin to the bullet) [Add to Longdo]
倾轧[qīng yà, ㄑㄧㄥ ㄧㄚˋ, ] conflict; internal strife; dissension [Add to Longdo]
停航[tíng háng, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄤˊ, ] to stop running (of flight of shipping service); to suspend service (flight, sailing); to interrupt schedule [Add to Longdo]
光阴似箭[guāng yīn sì jiàn, ㄍㄨㄤ ㄙˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] time flies like an arrow (成语 saw); How time flies! [Add to Longdo]
化解[huà jiě, ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄝˇ, ] to dissolve; to resolve (contradictions); to dispel (doubts); to iron out (difficulties); to defuse (conflicts); to neutralize (fears) [Add to Longdo]
千里寄鹅毛[qiān lǐ jì é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, / ] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it; also written 千里送鵝毛|千里送鹅毛 [Add to Longdo]
千里送鹅毛[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, / ] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it [Add to Longdo]
吃豆腐[chī dòu fu, ㄔ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] to eat tofu; to flirt; to tease [Add to Longdo]
吊膀子[diào bǎng zǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄅㄤˇ ㄗˇ, ] to ogle; to flirt; to go arm in arm with a girl [Add to Longdo]
国内线[guó nèi xiàn, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] domestic flight; internal line (air, train, ferry etc) [Add to Longdo]
国际私法[guó jì sī fǎ, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄙ ㄈㄚˇ, / ] conflict of laws [Add to Longdo]
坚定不移[jiān dìng bù yí, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄧˊ, / ] unswerving; unflinching [Add to Longdo]
大败[dà bài, ㄉㄚˋ ㄅㄞˋ, / ] to defeat; to inflict a defeat on sb [Add to Longdo]
如蝇逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, / ] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash [Add to Longdo]
妖冶[yāo yě, ㄧㄠ ㄧㄝˇ, ] pretty and flirtatious [Add to Longdo]
妖艳[yāo yàn, ㄧㄠ ㄧㄢˋ, / ] pretty and flirtatious [Add to Longdo]
威福自己[wēi fú zì jǐ, ㄨㄟ ㄈㄨˊ ㄗˋ ㄐㄧˇ, ] to abuse power; conflict of interest; power to judge as tyrant over one's own case [Add to Longdo]
娇媚[jiāo mèi, ㄐㄧㄠ ㄇㄟˋ, / ] flirtatious [Add to Longdo]
宇航[yǔ háng, ㄩˇ ㄏㄤˊ, ] space flight [Add to Longdo]
害人[hài rén, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ, ] to harm sb; to inflict suffering; to victimize; pernicious [Add to Longdo]
害人不浅[hài rén bù qiǎn, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄢˇ, / ] to cause a lot of trouble; to inflict much suffering [Add to Longdo]
对立面[duì lì miàn, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] opposite; antonym; the opposite side (in a conflict) [Add to Longdo]
层出不穷[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, / ] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies [Add to Longdo]
弹冠相庆[tán guān xiāng qìng, ㄊㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˋ, / ] lit. to flick dust off sb's cap (成语 saw); to celebrate an official appointment; to congratulate and celebrate (promotion, graduation etc) [Add to Longdo]
患处[huàn chù, ㄏㄨㄢˋ ㄔㄨˋ, / ] afflicted part [Add to Longdo]
闷热[mēn rè, ㄇㄣ ㄖㄜˋ, / ] sultry; sultriness; hot and stuffy; stifling hot [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, ] profligate [Add to Longdo]
战争[zhàn zhēng, ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] war; conflict [Add to Longdo]
打情骂俏[dǎ qíng mà qiào, ㄉㄚˇ ㄑㄧㄥˊ ㄇㄚˋ ㄑㄧㄠˋ, / ] to tease a woman by pretending to be displeased with them; to flirt with a member of the opposite sex; banter flirtatiously [Add to Longdo]
打火石[dǎ huǒ shí, ㄉㄚˇ ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, ] flint [Add to Longdo]
托运行李[tuō yùn xíng li, ㄊㄨㄛ ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙, / ] luggage that has been checked in (on flight) [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] to ascertain; to act on; to criticize; to pass on; classifier for batches, lots, military flights; tier (for the ranking of universities and colleges) [Add to Longdo]
抵触[dǐ chù, ㄉㄧˇ ㄔㄨˋ, / ] to conflict; to contradict [Add to Longdo]
[pāo, ㄆㄠ, / ] to throw; to toss; to fling; to cast; to abandon [Add to Longdo]
掠过[lu:è guò, ㄜˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] to flit across; to sweep past; to glance (strike at an angle) [Add to Longdo]
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, / ] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose [Add to Longdo]
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, / ] fling; smash [Add to Longdo]
[cuān, ㄘㄨㄢ, / ] rush; stir up; throw; fling; hurry; rage [Add to Longdo]
斡旋[wò xuán, ㄨㄛˋ ㄒㄩㄢˊ, ] to mediate (a conflict etc) [Add to Longdo]
日月如梭[rì yuè rú suō, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄖㄨˊ ㄙㄨㄛ, ] the sun and moon like a shuttle (成语 saw); How time flies! [Add to Longdo]
楼梯口[lóu tī kǒu, ㄌㄡˊ ㄊㄧ ㄎㄡˇ, / ] head of a flight of stairs [Add to Longdo]
楼梯间[lóu tī jiān, ㄌㄡˊ ㄊㄧ ㄐㄧㄢ, / ] staircase; flight of stairs [Add to Longdo]
机组[jī zǔ, ㄐㄧ ㄗㄨˇ, / ] flight crew (on a plane) [Add to Longdo]
正色[zhèng sè, ㄓㄥˋ ㄙㄜˋ, ] stern; grim; resolute; firm; unflinching; fundamental colors [Add to Longdo]
武装冲突[wǔ zhuāng chōng tū, ˇ ㄓㄨㄤ ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, / ] armed conflict [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
オフライン[おふらいん, ofurain] offline, off-line [Add to Longdo]
オフラインストレージ[おふらいんすとれーじ, ofurainsutore-ji] offline storage [Add to Longdo]
コンフリクト[こんふりくと, konfurikuto] conflict (vs) [Add to Longdo]
ハーフライン[はーふらいん, ha-furain] halfline [Add to Longdo]
ファイル属性不整合条件[ファイルぞくせいふせいごうじょうけん, fairu zokuseifuseigoujouken] file attribute conflict condition [Add to Longdo]
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder [Add to Longdo]
フリッカ[ふりっか, furikka] flicker [Add to Longdo]
フリッカーフリーの[ふりっかーふりー の, furikka-furi-no] flicker-free [Add to Longdo]
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
重複名解決フラグ[じゅうふくめいかいけつフラグ, juufukumeikaiketsu furagu] conflict resolution flag [Add to Longdo]
双安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] bistable trigger circuit, flip-flop [Add to Longdo]
双安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] bistable (trigger) circuit, flip-flop [Add to Longdo]
点滅[てんめつ, tenmetsu] blink (vs), flicker [Add to Longdo]
非直結[ひちょっけつ, hichokketsu] offline, off-line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] 2 Fliegen_mit_einer_Klappe [Add to Longdo]
丁寧[ていねい, teinei] hoeflich, sorgfaeltig, gewissenhaft [Add to Longdo]
不孝[ふこう, fukou] Ungehorsam_gegenueber_den_Eltern, Nichterfuellung_der_Pflichten, gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
[にん, nin] Pflicht, Aufgabe, -Amt [Add to Longdo]
任務[にんむ, ninmu] Amtspflicht, -Amt, Aufgabe [Add to Longdo]
伺候[しこう, shikou] Aufwartung, Hoeflichkeitsbesuch [Add to Longdo]
[かかり, kakari] -Amt, Pflicht, verantwortliche_Person, zustaendige_Person [Add to Longdo]
優秀[ゆうしゅう, yuushuu] vortrefflich, ausgezeichnet [Add to Longdo]
免囚[めんしゅう, menshuu] entlassener_Straefling [Add to Longdo]
免責[めんせき, menseki] Befreiung_von_der_Verantwortung, Befreiung_von_der_Pflicht [Add to Longdo]
出奔[しゅっぽん, shuppon] -fliehen, entlaufen, ausreissen [Add to Longdo]
務める[つとめる, tsutomeru] arbeiten, seine_Pflicht_erfuellen [Add to Longdo]
卓越[たくえつ, takuetsu] vortrefflich_sein, ueberlegen_sein [Add to Longdo]
囚人[しゅうじん, shuujin] Gefangener, Haeftling, Straefling [Add to Longdo]
失礼[しつれい, shitsurei] Unhoeflichkeit [Add to Longdo]
[こう, kou] LIEBE_ZU_DEN_ELTERN, PFLICHT_GEGENUEBER_DEN_ELTERN [Add to Longdo]
孝行[こうこう, koukou] Liebe_zu_den_Eltern, Pflicht_gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
孝養[こうよう, kouyou] Erfuellung_der_Kindespflichten [Add to Longdo]
学齢[がくれい, gakurei] schulpflichtiges_Alter [Add to Longdo]
廷臣[ていしん, teishin] Hofmann, Hoefling [Add to Longdo]
必修科目[ひっしゅうかもく, hisshuukamoku] Pflichtfach [Add to Longdo]
必読[ひつどく, hitsudoku] notwendige_Lektuere, Pflichtlektuere [Add to Longdo]
懇切[こんせつ, konsetsu] freundlich, hoeflich, ausfuehrlich [Add to Longdo]
戯れる[たわむれる, tawamureru] -spielen, -scherzen, -flirten [Add to Longdo]
手早い[てばやい, tebayai] flink, behend [Add to Longdo]
扶養義務[ふようぎむ, fuyougimu] Unterhaltspflicht [Add to Longdo]
拝啓[はいけい, haikei] (hoefliche_Anrede_in_Briefen) [Add to Longdo]
[びん, bin] BEWEGLICH, FLINK, BEHEND [Add to Longdo]
敬語[けいご, keigo] hoeflicher_Ausdruck [Add to Longdo]
敬遠[けいえん, keien] jn. (hoeflich) von sich fernhalten [Add to Longdo]
有料[ゆうりょう, yuuryou] gebuehrenpflichtig [Add to Longdo]
機敏[きびん, kibin] gewandt, gescheit, -flink [Add to Longdo]
[ひ, hi] FLIESSEN, AUSFLIESSEN, ABSONDERN [Add to Longdo]
[ひ, hi] FLIESSEN, AUSFLIESSEN, ABSONDERN [Add to Longdo]
注ぐ[そそぐ, sosogu] giessen, fliessen [Add to Longdo]
流れる[ながれる, nagareru] fliessen, stroemen [Add to Longdo]
[しゅく, shuku] ANMUTIG, HOEFLICH, REIN [Add to Longdo]
無尽蔵[むじんぞう, mujinzou] unerschoepflich, unbegrenzt [Add to Longdo]
無礼[ぶれい, burei] Unhoeflichkeit, Frechheit, Beleidigung [Add to Longdo]
[れい, rei] HOEFLICHKEIT, GRUSS, DANK, LOHN [Add to Longdo]
礼儀[れいぎ, reigi] Hoeflichkeit, Etikette, Anstand [Add to Longdo]
礼儀正しい[れいぎただしい, reigitadashii] hoeflich [Add to Longdo]
空飛ぶ円盤[そらとぶえんばん, soratobuenban] fliegende_Untertasse [Add to Longdo]
繕う[つくろう, tsukurou] ausbessern, reparieren, flicken, stopfen [Add to Longdo]
義務[ぎむ, gimu] Pflicht, Verpflichtung [Add to Longdo]
義理[ぎり, giri] Verpflichtung, Pflicht, Pflichtgefuehl [Add to Longdo]
親不孝[おやふこう, oyafukou] Ungehorsam_gegenueber_den_Eltern, Nichterfuellung_der_Pflichten, gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
親孝行[おやこうこう, oyakoukou] Liebe_zu_den_Eltern, Pflicht_gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
貫流[かんりゅう, kanryuu] durchstroemen, durchfliessen [Add to Longdo]
責務[せきむ, sekimu] Pflicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top