Search result for

flankly

(188 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flankly-, *flankly*, flank
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flankly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flankly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flank[N] สีข้าง, See also: เนื้อบริเวณสีข้าง, เนื้อระหว่างซี่โครงกับสะโพก, Syn. side
flank[N] ด้านข้าง (อาคาร, ภูเขา), See also: ด้านปีก, Syn. wing, side
flank[VT] ขนาบข้าง
flank[VT] อยู่ด้านข้าง, See also: อยู่ปีกซ้ายหรือปีกขวา
flank on[PHRV] วางไว้ด้านข้าง, Syn. flank upon
outflank[VT] จู่โจมด้านข้างของคู่ต่อสู้, See also: โอบล้อมด้านข้างเพื่อโจมตี
outflank[VT] ได้เปรียบ, See also: ไปได้รวดเร็วกว่า, Syn. outpace, outstrip
flank upon[PHRV] วางไว้ด้านข้าง, Syn. flank on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flank(แฟลงคฺ) n. สีข้างหนึ่งของคนหรือสัตว์ระหว่างซี่โครงกับตะโพก,เนื้อของบริเวณดังกล่าว,ข้าง,ด้านข้าง,ส่วนข้าง,ด้านปีก,ปีกขวาหรือปีกซ้ายปีก,ปีกกองทหาร vt.,vi. อยู่ด้านข้าง,ประจำด้านข้าง. อยู่ปีกซ้ายหรือปีกขวา
outflank(เอาทฺ'แฟลงคฺ) vt. โอบปีก (ข้าศึก) ,มีชัย,ขัดขวาง., See also: outflanker n., Syn. outwit

English-Thai: Nontri Dictionary
flank(n) เอว,ปีก,สีข้าง,ด้านข้าง,ส่วนข้าง
flank(vi) อยู่ทางปีก,อยู่ด้านข้าง
flank(vt) โจมตีทางปีก,ขนาบข้าง,โอบปีก
outflank(vt) เป็นต่อ,มีชัย,รุก,จู่โจม,โอบล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lumbus; flank; loin; waistเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
loin; flank; lumbus; waistเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flank; loin; lumbus; waistเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flanking moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งสาขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
waist; flank; loin; lumbusเอว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flankส่วนเนื้อพื้นท้องใต้สันนอก,สีข้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll flank them from the South. Right, let's move.เราจะตีโอบมันจากทางใต้ ได้ ไปกันเลย Ambush (2008)
General, we've been outflanked.ท่านนายพล ดูเหมือนเราจะถูกโอบล้อม Downfall of a Droid (2008)
Where are you? You're supposed to be on my left flank with second platoon.นายอยู่ไหน นายเอากองร้อยที่ 2 มาช่วยทางปีกซ้ายหน่อย WarGames: The Dead Code (2008)
Die. Die. Jay, I said left flank, Jay.ตายซะ ตายซะ เจ ฉันบอกว่าปีกซ้าย WarGames: The Dead Code (2008)
Had lee's confederate soldiers outflanked at appomattox.ทหารของพันธมิตรได้มีชัยเหนือกว่าที่แอพโพมาท๊อกซ์ The Price (2008)
SHARCs Victor, Franklin, Tango into flanking positions.ชาร์ค วิคเตอร์, แฟรงคลิ้น, แทงโก้ รักษาระดับความเร็ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I'll make the direct assault, you cover the east flank.ผมจะบุกเข้าไปเอง คุณช่วยยิงคุ้มกันผมแล้วกัน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Baum, you drive around the woods. You flank him!บามส์ นายขับอ้อมไปขนาบพวกมันเอาไว้ Public Enemies (2009)
Take care of that flanker. I'll be on board Aayla's cruiser.ฝากนักบินคนนั้นด้วย ข้าจะไปที่ยานของเอย์ล่า Jedi Crash (2009)
We could draw them in and then use the bombers to outflank them.เราจะล่อมันเข้ามา และใช้ยานทิ้งระเบิดโจมตีมัน Storm Over Ryloth (2009)
Commander, on your order. Commence flanking manoeuvre.ท่านผู้บัญชาการ เริ่มต้นแผนการขนาบโจมตีได้เลย Storm Over Ryloth (2009)
- We've been outflanked!- พวกเราถูกโอบล้อม Storm Over Ryloth (2009)
Watch flank.ตรวจสอบ Avatar (2009)
- Be ready. - Watch your flanks.เตรียมพร้อม Avatar (2009)
Septus, your ruling. And watch my flank.เซฟทัส กฏของนาย Centurion (2010)
Bothos, they're flanking us. West wall!โบทอส พวกมันตีขนาบข้างเรา กำแพงด้านตะวันตก Centurion (2010)
See if you can get wide and outflank them.ลองดูว่าเราจะขยายวง เพื่อจู่โจมด้านข้างพวกมัน Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
We can flank them.เราสามารถขนาบข้างพวกมันได้ Incursion: Part 1 (2010)
We'll pick up the rear, make sure nobody flanks us.พวกเราจะคอยคุ้มกันทางข้างหลังขบวน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครตามหลังเรามา Turas (2010)
I see the welsh archers have moved into their flanking position.ผมเข้าใจว่าพลธนูชาวเวลส์ ควรเคลื่อนทัพ เข้าไปตีขนาบข้าง ดั่งที่พระเจ้าเฮนรี่ มีพระราชบัญชาแล้วหรือยัง? Revelation Zero: Part 1 (2010)
John, move, left flank.จอห์น หนีไปจากตรงนั้น Basilone (2010)
They're flanking us!มันจะอ้อมมาโจมตีเรา! Guadalcanal/Leckie (2010)
We gotta move over to the left flank!เราต้องย้ายไปทางปีกซ้าย! Guadalcanal/Leckie (2010)
Machine guns move out to the left and right flank.หน่วยปืนกลย้ายอ้อมไป.. Peleliu Airfield (2010)
3/7's supposed to be on our right flank.หน่วย 3/7 อยู่ทางขวามือของเรา Peleliu Landing (2010)
Flank the sheets and, uh, trim the head sail. - Aye-aye. - Aye-aye.ประจำเชือกโยงใบแล้ว เอ่อ ปรับหัวเรือ มองมาที่ผมหน่อยซิ Beginner Pottery (2010)
- Watch your flank!- ซูกิ ระวังข้าง! Bounty Hunters (2010)
Christian, take flank.คริสเตียนไปด้านข้าง Family Matters (2010)
Moving to flank him now.เรากำลังเข้าไปขนาบเขาเดี่ยวนี้ Malice (2010)
I'll flank left.ฉันไปซ้าย Clone Cadets (2010)
You flank right.นายไปขวา Clone Cadets (2010)
We could blow up that truck, create a diversion, and flank 'em.เราระเบิดรถบรรทุกคันนั้นได้ เบี่ยงเบนความสนใจ แล้วตีกระหนาบ Dark Matter (2010)
- Left flank, on the roof! Covering, covering!เราต้องไปกันแล้ว Battle Los Angeles (2011)
Cover our flanks, Mottorola! To the right, in that building! Watch your feet!สำนักงานรายงานว่า ให้นำพลเรือนกลับไปที่ฐาน Battle Los Angeles (2011)
It's taking our flank!วิ่งขนาบมันไว้ Transformers: Dark of the Moon (2011)
Peng, move to the flank, prepare to engage.อาเผิง นายโอบไปด้านข้าง เตรียมเข้าปะทะ The Flowers of War (2011)
Mac, Chato, flank north.พวกแกไปทางเหนือ Fast Five (2011)
Careful. they flanking us...ระวัง มันกำลังโอบมาข้างพวกเรา The Grey (2011)
Flank and tranq.ตีวงล้อม คุ้มครองเด็กๆ Genesis: Part 1 (2011)
Obi-Wan's not here, so someone has to protect our flank.โอบีวันไม่ได้อยู่ที่นี่ ดังนั้นต้องมีใครซักคน คอยคุ้มกันปีกของเรา Counter Attack (2011)
Team one, flank left.ทีม 1 ปีกซ้าย On Guard (2011)
Team three, flank right. Box him in!ทีม 3 ปีกขวา ล้อมเขาไว้ On Guard (2011)
Team one, flank left.ทีม 1 ไปปีกซ้าย On Guard (2011)
Team three, flank right. Box him in!ทีม 3 ไปปีกขวาล้อมเอาไว้ On Guard (2011)
I am happy to report that the security threat was proved non-credible, and the jets flanking the plane have been called off.ผมดีใจที่ได้รายงานว่า การขู่เรื่องความปลอดภัยได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่น่าเชื่อถือ เครื่องบินที่บินด้านข้างได้ถูกเรียกกลับ Us or Them (2011)
We split up into two teams and flank them.เราแยกกันเป็น2ทีมแล้วจู่โจมด้านข้าง Welcome to the Occupation (2011)
2nd platoon in flank!หน่วย2ตรงปีก! The Front Line (2011)
Flank him to the right. Swing him back towards me.กำลังใช้ไฟเคมี Bylaw (2011)
More fire to the left flank!เพิ่มไฟอีกทางปีกซ้าย! Nightfall (2011)
Uh, she's heading towards the left flank.เธอวิ่งไปทางเขตฝั่งซ้าย The Hunger Games (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flankThe horse's flanks are hurt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปีกกา[N] flank, Example: สมเด็จพระมหาจักรพรรดิดำรัสให้แยกพลเป็นปีกกาเพื่อต่อกรทัพพม่า, Count unit: ข้าง, แถว, Thai definition: รูปกองทัพที่ตั้งมีกองขวากองซ้ายคล้ายปีกกา
โอบ[V] outflank, Thai definition: ตีวงล้อมเข้าไป
สีข้าง[N] flank, See also: side, rib, Example: ฉันรู้สึกเจ็บที่สีข้างเพราะเมื่อวานลื่นหกล้มที่สวนมะม่วง, Thai definition: ข้างทั้ง 2 ของร่างกาย ถัดรักแร้ลงมาถึงสะเอว
ปรัศว์[N] side, See also: flank, Syn. สีข้าง, ข้าง
ปรัศว์[N] flanking royal houses, See also: two wing-rooms of a palace, Example: มีการพบซอสามสายโบราณบนพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานด้านปรัศว์ทิศตะวันออก, Thai definition: เรียกเรือนหลวงซึ่งอยู่ขนานทั้ง 2 ข้างของเรือนหลวงหรือพระที่นั่งที่เป็นประธาน
กันแซง[N] flank guard, Thai definition: กองทำหน้าที่แซงในพยุหยาตราเพื่อป้องกันจอมทัพ
ปีก[N] flank, See also: side, wing, Syn. ด้าน, ข้าง, Example: ปีกซ้ายของบริเวณโถงแรกมีร้านขายของที่ระลึกและขายหนังสือ, Count unit: ปีก, ข้าง
ปีกขวา[N] right flank (of a team), See also: right wing (of a team), Example: เวรอนสามารถเล่นในตำแหน่งกองกลางซึ่งแตกต่างกันทั้งหมดได้ ทั้งตัวรุก ปีกขวา ปีกซ้าย, Thai definition: กองหน้าของทีมกีฬาที่อยู่ทางขวา
ปีกขวา[N] right flank (of an army), See also: right wing (of an army), Example: แม่ทัพบัญชาให้กองกำลังปีกขวากระจายกำลังโอบล้อมข้าศึก, Thai definition: กองทหารทางขวาของกองทัพใหญ่
ปีกซ้าย[N] left flank (of a team), See also: left wing (of a team), Ant. ปีกขวา, Example: ผมเล่นฟุตบอลได้หลายตำแหน่ง นั่นก็คือผู้รักษาประตู สท็อปเปอร์ กองหลังทางซ้าย ปีกซ้าย, Thai definition: กองหน้าของทีมกีฬาที่อยู่ทางซ้าย
ปีกซ้าย[N] flank (of an army), See also: left wing (of an army), Ant. ปีกขวา, Example: ร.อ.เบญจะ อินทรประชา เป็นผบ.ร้อย.ฯ เข้าตีทางปีกซ้ายของกองกำลังฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: กองทหารทางซ้ายของกองทัพใหญ่
ปีก[N] flank, See also: side, wing, Syn. ด้าน, ข้าง, Example: ปีกซ้ายของบริเวณโถงแรกมีร้านขายของที่ระลึกและขายหนังสือ, Count unit: ปีก, ข้าง
ปีกขวา[N] right flank (of a team), See also: right wing (of a team), Example: เวรอนสามารถเล่นในตำแหน่งกองกลางซึ่งแตกต่างกันทั้งหมดได้ ทั้งตัวรุก ปีกขวา ปีกซ้าย, Thai definition: กองหน้าของทีมกีฬาที่อยู่ทางขวา
ปีกขวา[N] right flank (of an army), See also: right wing (of an army), Example: แม่ทัพบัญชาให้กองกำลังปีกขวากระจายกำลังโอบล้อมข้าศึก, Thai definition: กองทหารทางขวาของกองทัพใหญ่
ปีกซ้าย[N] left flank (of a team), See also: left wing (of a team), Ant. ปีกขวา, Example: ผมเล่นฟุตบอลได้หลายตำแหน่ง นั่นก็คือผู้รักษาประตู สท็อปเปอร์ กองหลังทางซ้าย ปีกซ้าย, Thai definition: กองหน้าของทีมกีฬาที่อยู่ทางซ้าย
ปีกซ้าย[N] flank (of an army), See also: left wing (of an army), Ant. ปีกขวา, Example: ร.อ.เบญจะ อินทรประชา เป็นผบ.ร้อย.ฯ เข้าตีทางปีกซ้ายของกองกำลังฝ่ายตรงข้าม, Thai definition: กองทหารทางซ้ายของกองทัพใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าง[n.] (khāng) EN: side ; lateral part ; flank   FR: côté [m] ; partie latérale [f] ; flanc [m]
นกเขนน้อยข้างสีส้ม[n. exp.] (nok khēn nøi khāng sī som) EN: Orange-flanked Bush-Robin ; Red-flanked Bluetail   FR: Rossignol à flancs roux [m] ; Robin à flancs roux [m]
นกกระจิบหญ้าสีเรียบ[n. exp.] (nok krajip yā sī rīep) EN: Plain Prinia ; Tawny-flanked Prinia   FR: Prinia simple ; Fauvette-roitelet simple [f] ; Prinia modeste [f]
นกแว่นตาขาว(สี)ข้างแดง[n. exp.] (nok waentā khāo (sī) khāng daēng) EN: Chestnut-flanked White-eye   FR: Zostérops à flancs marron [m] ; Zostérops à flancs roux [m]
ปีก[n.] (pīk) EN: flank ; side ; wing   FR: flanc [m] ; aile [f]
ปีกกา[n.] (pīkkā) EN: wing ; flank   FR: aile [f] ; flanc [m]
แซง[v.] (saēng) EN: come alongside of ; proceed alongside of ; flank   
สีข้าง[n.] (sīkhāng) EN: flank ; side ; rib   FR: flanc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FLANK    F L AE1 NG K
FLANKS    F L AE1 NG K S
FLANKED    F L AE1 NG K T
FLANKING    F L AE1 NG K IH0 NG
OUTFLANK    AW1 T F L AE2 NG K
OUTFLANKED    AW0 T F L AE1 NG K T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flank    (v) (f l a1 ng k)
flanks    (v) (f l a1 ng k s)
flanked    (v) (f l a1 ng k t)
flanking    (v) (f l a1 ng k i ng)
outflank    (v) (au2 t f l a1 ng k)
outflanks    (v) (au2 t f l a1 ng k s)
outflanked    (v) (au2 t f l a1 ng k t)
outflanking    (v) (au2 t f l a1 ng k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstiegszeit {f}; Flankenanstiegszeit {f}rise time [Add to Longdo]
Flanke {f} | Flanken {pl}flank | flanks [Add to Longdo]
Flanke {f}sidewall [Add to Longdo]
Flanke {f} (Fußball) [sport]wing [Add to Longdo]
Flanke {f}; Flankenball {m} [sport]cross [Add to Longdo]
Flanke {f} | abfallende Flanke | ansteigende Flankeedge | trailing edge | rising edge [Add to Longdo]
Flankenangriff {m} | Flankenangriffe {pl}flank attack | flank attacks [Add to Longdo]
Flankendeckung {f}flank protection [Add to Longdo]
Flankendetektor {m}edge detector [Add to Longdo]
Flankenerkennung {f}edge detection [Add to Longdo]
Schrittflanke {f}; Signalbegenzung {f}signal edge [Add to Longdo]
Seite {f}; Rand {m}; Flanke {f} | Seiten {pl}side | sides [Add to Longdo]
Steg {m}; Stegflanke {f} [techn.]root face [Add to Longdo]
angrenzen | angrenzend | angegrenztto flank | flanking | flanked [Add to Longdo]
jdn./etw. flankierento flank sb./sth. [Add to Longdo]
seitlich angrenzendflanking [Add to Longdo]
überflügeln | überflügelnd | überflügelt | überflügeltto outflank | outflanking | outflanks | outflanked [Add to Longdo]
seitlich umgehento flank [Add to Longdo]
Blauschwanz {m} [ornith.]Red-flanked Bluetail (Tarsiger cyanurus) [Add to Longdo]
Rotflankenhabicht {m} [ornith.]Chestnut-bellied Sparrow Hawk [Add to Longdo]
Maskenpfuhlhuhn {n} [ornith.]Spot-flanked Gallinule [Add to Longdo]
Venezuelaralle {f} [ornith.]Rusty-flanked Crake [Add to Longdo]
Wetmoreralle {f} [ornith.]Plain-flanked Rail [Add to Longdo]
Rotflanken-Fruchttaube {f} [ornith.]Grey-headed Zone-tailed Pigeon [Add to Longdo]
Schönlori {m} [ornith.]Red-flanked Lorikeet [Add to Longdo]
Weißflankenkolibri {m} [ornith.]White-sided Hillstar [Add to Longdo]
Gelbflankentodi [ornith.]Puerto Rican Tody [Add to Longdo]
Tränenbartvogel {m} [ornith.]Spotted-flanked Barbet [Add to Longdo]
Gelbflankenspecht {m} [ornith.]Scale-breasted Woodpecker [Add to Longdo]
Rotflanken-Breitrachen {n} [ornith.]Rufous-sided Broadbill [Add to Longdo]
Grauflanken-Uferwipper {m} [ornith.]Grey-flanked Cinclodes [Add to Longdo]
Rostflanken-Ameisenpitta [ornith.]Spotted Antpitta [Add to Longdo]
Weißflanken-Ameisenschlüpfer {m} [ornith.]White-flanked Antwren [Add to Longdo]
Rostflankentapaculo [ornith.]Ochre-flanked Tapaculo [Add to Longdo]
Gelbflanken-Seidenschnäpper {m} [ornith.]Black & Yellow Silky Flycatcher [Add to Longdo]
Olivflankenrötel {m} [ornith.]Olive-flanked Robin Chat [Add to Longdo]
Grauflankenhäherling {m} [ornith.]Grey-sided Laughing Thrush [Add to Longdo]
Rostflankenhäherling {m} [ornith.]Rufous-vented Laughing Thrush [Add to Longdo]
Rostflanken-Bülbülgrasmücke {f} [ornith.]Kemp's Longbill [Add to Longdo]
Rahmbrustprinie {f} [ornith.]Tawny-flanked Prinia [Add to Longdo]
Rotflanken-Dschungelschnäpper {m} [ornith.]Lepanto Jungle Flycatcher [Add to Longdo]
Weißflankenschnäpper {m} [ornith.]Chin Spot Batis [Add to Longdo]
Rostflankengerygone {f} [ornith.]Rufous-sided Flyeater [Add to Longdo]
Schwarzflankenschnäpper {m} [ornith.]Black & White Robin [Add to Longdo]
Isabellflankenschnäpper {m} [ornith.]Olive-yellow Robin [Add to Longdo]
Olivflanken-Dickkopf {m} [ornith.]Buff-throated Thickhead [Add to Longdo]
Grauflankenmeise {f} [ornith.]Mexican Chickadee [Add to Longdo]
Gelbflanken-Mistelfresser {m} [ornith.]Yellow-sided Flowerpecker [Add to Longdo]
Rostflanken-Brillenvogel {m} [ornith.]Chestnut-flanked White-eye [Add to Longdo]
Rotflanken-Honigfresser {m} [ornith.]Red-sided Streaked Honeyeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンファイヤーテトラ;グリーン・ファイヤー・テトラ[, guri-nfaiya-tetora ; guri-n . faiya-. tetora] (n) green fire tetra (Aphyocharax rathbuni); redflank bloodfin [Add to Longdo]
フランカー[, furanka-] (n) flanker (in rugby) [Add to Longdo]
右翼[うよく, uyoku] (adj-no) (1) right-wing; (n) (2) right field (e.g. in sport); right flank; right wing; (P) [Add to Longdo]
横っ腹[よこっぱら, yokoppara] (n) side; flank [Add to Longdo]
横合い[よこあい, yokoai] (n) side; flank [Add to Longdo]
横腹[よこばら, yokobara] (n) side; flank [Add to Longdo]
挟み撃ち(P);挟み打ち[はさみうち, hasamiuchi] (n,vs) pincer attack; attack on both sides (flanks); (P) [Add to Longdo]
釈迦三尊[しゃかさんぞん, shakasanzon] (n) (obsc) image of Gautama Buddha flanked by two attendants [Add to Longdo]
側射[そくしゃ, sokusha] (n) flanking fire [Add to Longdo]
側背[そくはい, sokuhai] (n,adj-no) flank [Add to Longdo]
側面[そくめん, sokumen] (n) side; flank; sidelight; lateral; (P) [Add to Longdo]
袖垣[そでがき, sodegaki] (n) low fence flanking a gate or entrance [Add to Longdo]
太腹[ふとばら, futobara] (n) (arch) belly; flanks [Add to Longdo]
両手に花[りょうてにはな, ryoutenihana] (n) two blessings at once; flanked by two beautiful women [Add to Longdo]
両翼[りょうよく, ryouyoku] (n) both wings; both flanks; (P) [Add to Longdo]
瑠璃;琉璃[るり, ruri] (n) (1) lapis lazuli; (2) (abbr) (See 瑠璃色) lapis lazuli (color); (3) (abbr) (See 吠瑠璃) beryl; (4) (abbr) (See 小瑠璃,大瑠璃,瑠璃鶲) mall blue passerine bird (esp. the blue-and-white flycatcher and the Siberian blue robin, but also the red-flanked bluetail); (5) (obsc) glass [Add to Longdo]
瑠璃鶲[るりびたき;ルリビタキ, ruribitaki ; ruribitaki] (n) (uk) red-flanked bluetail (species of flycatcher, Tarsiger cyanurus) [Add to Longdo]
脇(P);腋;掖[わき, waki] (n) (1) armpit; under one's arm; side; flank; (2) (also written as 傍, 側) beside; close to; near; by; (3) aside; to the side; away; out of the way; (4) off-track; off-topic; (5) (usu. written ワキ in Noh) deuteragonist; supporting role; (6) (abbr) (See 脇句) second verse (in a linked series of poems); (P) [Add to Longdo]
脇侍;脇士;夾侍;挟侍(oK)[きょうじ;わきじ(脇侍;脇士), kyouji ; wakiji ( waki samurai ; waki samurai )] (n) flanking attendant to the main deity of veneration in a temple [Add to Longdo]
脇腹[わきばら, wakibara] (n) flank [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
腹部[fù bù, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ, ] abdomen; belly; flank, #6,759 [Add to Longdo]
右翼[yòu yì, ㄧㄡˋ ㄧˋ, ] the right flank; (politically) right-wing, #12,970 [Add to Longdo]
迂回[yū huí, ㄩ ㄏㄨㄟˊ, ] a roundabout route; circuitous; to outflank, #24,116 [Add to Longdo]
包抄[bāo chāo, ㄅㄠ ㄔㄠ, ] outflank; envelop, #29,787 [Add to Longdo]
抄后路[chāo hòu lù, ㄔㄠ ㄏㄡˋ ㄌㄨˋ, / ] to outflank and attack from the rear, #307,478 [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] flank of animal; open, #598,211 [Add to Longdo]
珠玉在侧[zhū yù zài cè, ㄓㄨ ㄩˋ ㄗㄞˋ ㄘㄜˋ, / ] gems at the side (成语 saw); flanked by genius, #891,916 [Add to Longdo]
车里雅宾斯克[Chē lǐ yǎ bīn sī kè, ㄔㄜ ㄌㄧˇ ㄧㄚˇ ㄅㄧㄣ ㄙ ㄎㄜˋ, / ] Chelyabinsk town on the eastern flanks of Ural, on trans-Siberian railway [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
側面[そくめん, sokumen] Seite, Flanke, Profil [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top