ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fixings

F IH1 K S IH0 NG Z   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fixings-, *fixings*, fixing
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fixings[N] ส่วนประกอบที่จำเป็น, See also: ส่วนผสมที่จำเป็น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, I have all the fixings for your favorite meal, and that's a good thing because baked potatoes are making a comeback.ฉันเตรียมของโปรดคุณไว้แล้ว เป็นเรื่องดี เพราะมันฝรั่งอบ เหมาะกับการกลับบ้าน Keep Your Friends Close (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
FIXINGS F IH1 K S IH0 NG Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fixings
   n 1: food that is a component of a mixture in cooking; "the
      recipe lists all the fixings for a salad" [syn:
      {ingredient}, {fixings}]
   2: the accessories that normally accompany (something or some
     activity); "an elaborate formal dinner with all the fixings";
     "he bought a Christmas tree and trimmings to decorate it"
     [syn: {fixings}, {trimmings}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top