Search result for

figurine

(29 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -figurine-, *figurine*
Possible hiragana form: ふぃぐりね
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
figurinen. รูปแกะสลักเล็ก ๆ ,รูปประดับเล็ก ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
figurineจุลประติมากรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now I had this, uh, horse figurine collection.ทีนี้พอดีว่าฉันสะสมหุ่นรูปม้าอยู่ Connect! Connect! (2009)
'Cause they were in my office playing with my figurines, which are imported.เพราะพวกเขามาอยู่ในห้องทำงานฉันกำลังเล่นตุ๊กตาแก้วอยู่ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
She would have kept a memento of her lover, something small-- i bet she kept it in a fancy jewelry box, the kind with a figurine on the lid.เธอน่าจะเก็บของที่ระลึกเล็กๆ ถึงคนรักของเธอไว้ ผมเดาว่า น่าจะในกล่องเล็กๆ ที่มีรูปสลักบนฝา The Scarlet Letter (2009)
Betty and Veronica? Oh. Hey, Sheldon, the new Green Lantern figurine's coming in tomorrow.เบ็ตตี้กับเวอร์โรนิก้า เชลด้อน หุ่นยอดมนุษย์กรีนแลนเทิร์น จะวางขายวันพรุ่งนี้ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
You just robbed me of the opportunity to stumble upon the figurine and make the oh-so-satisfying journey from discovery to desire to possession.นายเพิ่งตัดโอกาส ที่ฉันจะบังเอิญเจอมันเอง แล้วอิ่มอกอิ่มใจจากการค้นพบ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
I see patterned table cloths and china figurines.โอ้... ฉันเห็นลวดลายบนผ้าปูโต๊ะนั่น... Sherlock Holmes (2009)
Amy, do you see this beautiful, little, glass dolphin figurine?เอมี่ เห็นหุ่นปลาโลมาแก้วสุดสวยนี่มั้ย? Bad Teacher (2011)
A Josh Groban CD? Uh, Hummel figurines?ซีดี จอซ โกรแบน เหรอ ฟิกเกอร์ อัมเมลหรือเปล่า Kill Shot (2011)
Or to say, "Hey, leave your Star Wars figurines in the box"เหมือนที่ว่า "เก็บหุ่นสตาวอร์ไว้ในกล่องเถอะ" Safety Not Guaranteed (2012)
Where is that whale figurine that you stole from me?รูปปั้นวาฬแกะสลัก ที่เธอขโมยไปอยู่ที่ไหน? Duress (2012)
Whale figurine?รูปปั้นวาฬแกะสลักหรอ? Duress (2012)
"in die-cast aluminium figurines." So, I got a job at the pharmacy in Boots.ในการหล่ออลูมิเนียมแกะสลัก. ดังนั้นฉันได้งานที่ร้านขายยาในบู๊ทส์. One Chance (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระเครื่อง[n.] (Phrakhreūang) EN: amulet ; small Buddha image   FR: amulette [f] ; figurine représentant le Bouddha [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FIGURINE    F IH2 G Y ER0 IY1 N
FIGURINES    F IH2 G Y ER0 IY1 N Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガレージキット[, gare-jikitto] (n) (See ガレキ,フィギュア) small scale production model kit (e.g. for figurines) (wasei [Add to Longdo]
ガレキ[, gareki] (n) (abbr) (See ガレージキット) small scale production model kit (e.g. for figurines) [Add to Longdo]
キャラクター掬い[キャラクターすくい, kyarakuta-sukui] (n) (uk) (See 金魚掬い) character scooping; festival game of scooping up plastic cartoon figurines floating in water [Add to Longdo]
フィギュア[, figyua] (n) (1) figure; (2) figurine (small models of anime characters, etc.); (P) [Add to Longdo]
瓦人形[かわらにんぎょう, kawaraningyou] (n) tile figure; ceramic figurine [Add to Longdo]
遮光器土偶[しゃこうきどぐう, shakoukidoguu] (n) "spaceman" clay figurine from about 500 AD [Add to Longdo]
泥塑[でいそ, deiso] (n) unfired clay figurine [Add to Longdo]
土人形[つちにんぎょう, tsuchiningyou] (n) clay doll; clay figure; clay figurine [Add to Longdo]
陶の人形[とうのにんぎょう, tounoningyou] (n) ceramic figurine [Add to Longdo]
兵隊人形[へいたいにんぎょう, heitainingyou] (n) toy soldier; soldier figurine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Figurine \Fi`gu`rine"\ (? or ?), n. [F., dim. of figure.]
   A very small figure, whether human or of an animal;
   especially, one in terra cotta or the like; -- distinguished
   from {statuette}, which is applied to small figures in
   bronze, marble, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 figurine
   n 1: a small carved or molded figure [syn: {figurine},
      {statuette}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top