ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

field glasses

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -field glasses-, *field glasses*, field glasse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา field glasses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *field glasses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
field glasses[N] กล้องส่องทางไกล, Syn. telescope

English-Thai: Nontri Dictionary
FIELD field glass(n) กล้องส่องทางไกล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feldstecher {m}field glasses; binoculars [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
双眼鏡[そうがんきょう, sougankyou] (n) binoculars; field glasses; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  field glasses
      n 1: an optical instrument designed for simultaneous use by both
           eyes [syn: {binoculars}, {field glasses}, {opera glasses}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top