ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fidgets

F IH1 JH AH0 T   
80 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fidgets-, *fidgets*, fidget
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fidgets มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fidgets*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fidget[VI] กระวนกระวาย, See also: งุ่นง่าน, กระสับกระส่าย, หงุดหงิด, Syn. flit, flutter, wiggle, wriggle, Ant. calm
fidget[N] คนกระวนกระวาย, See also: คนงุ่นง่าน, คนหงุดหงิด
fidgety[ADJ] หงุดหงิด, See also: ซึ่งไม่สบายใจ, งุ่นง่าน, อยู่ไม่สุข, กระวนกระวายใจ, Syn. nervous, uneasy, Ant. calm, relaxed
fidget with[PHRV] ขยับเล่น (บางสิ่ง) ไปมากับ...อย่างไร้จุดมุ่งหมาย, Syn. fiddle with
fidget about[PHRV] กระสับกระส่าย, See also: ขยับไปมาอย่างอยู่ไม่สุข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fidget(ฟิด'จิท) vi. อยู่ไม่สุข,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย. vt. ทำให้หงุดหงิด,ทำให้กระสับกระส่าย,ทำให้อารมณ์เสีย. -n. ภาวะหงุดหงิด,ความกระสับกระส่าย,ผู้ที่มีใจหงุดหงิด,ผู้กระสับกระส่าย., See also: fidgeter n. fidgetingly adj. fidgety adj. คำที่มีความห

English-Thai: Nontri Dictionary
fidget(n) ความกระสับกระส่าย,ความกระวนกระวาย,ความงุ่นง่าน
fidget(vi) อยู่ไม่สุข,กระสับกระส่าย,กระวนกระวาย,งุ่นง่าน,หงุดหงิด
fidgety(adj) กระวนกระวาย,หงุดหงิด,อยู่ไม่สุข,อารมณ์เสีย,งุ่นง่าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He kept fidgeting around.ทำให้รำคาญอยู่ตลอดเวลา Goodfellas (1990)
You are not going to fidget, are you?หลานคงไม่เบื่อซะก่อน ใช่มั้ย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I was just... I was fidgeting with Isabelle's lighter... and...ผมเซ็งเป็ด เลยนั่งเล่นไฟแช็กของอิซาเบล The Dreamers (2003)
Why are you fidgeting?แล้วทำไมเธอดูงุ่นง่านนักล่ะ? Everybody Has a Little Secret (2004)
You gotta get out there. They're starting to get fidgety.รีบไปเถอะ พวกเขาเริ่มหงุดหงิดแล้ว Big Momma's House 2 (2006)
Stop fidgeting.เลิกยุกยิกซะที The Devil Wears Prada (2006)
You're very fidgety.คุณนี่ขี้หงุดหงิดนะ The Dark Defender (2007)
So forgive me for being a little fidgety,งั้นช่วยอย่าถือสาถ้าฉันจะหงุดหงิดไปบ้าง The Dark Defender (2007)
You're very fidgety. Anyone ever tell you that?คุณนี่ขี้หงุดหงิดนะ เคยมีใครบอกมั้ย Dex, Lies, and Videotape (2007)
William London is a fidgety boy.วิลเลี่ยม ลอนดอนเป็นเด็กเกเร Doubt (2008)
Baby, the more you fidget, the longer it takes.ยิ่งขยับมากย่ิงช้านะลูก Tell It to the Frogs (2010)
He's fidgety, looks like he's a submissive, but he's not entirely weak.เขาหงุดหงิด ดูเหมือนเขาเป็นลิ่วล้อ แต่เขาไม่ได้อ่อนแอเสียทีเดียว JJ (2010)
He hasn't stopped fidgeting since I got here.เขายุกยิกไม่หยุด ตั้งแต่ฉันมาถึง Nature of the Beast (2011)
See, that right there, and you're acting all fidgety, plus you look like shit..ดูว่ามีสิทธิ์และคุณกำลังทำหน้าท หงุดหงิดทั้งหมดรวมทั้งคุณมีลักษณะเหมือนกัน ... The Hangover Part III (2013)
Resist the impulse to fidget.พยายามอย่ากระสับกระส่าย Hair of the Dog (2013)
You were always fidgety, and everything was always sticky or stuffy or itchy.แม่กลัวไหม ลูกขี้หงุดหงิดตลอด... อะไร ๆ ก็เหนอะ อึดอัด หรือคัน ไปหมด 3 Generations (2015)
We just got a Felis catus in here by the name of Fidget.Wir haben hier drin soeben eine Hauskatze namens Fidget bekommen. The Mile High Job (2009)
Is he all right?Fidget! Ist er okay? The Mile High Job (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fidgetHe is always in a fidget.
fidgetShe is in the habit of fidgeting in the presence of others.
fidget"What's up? Fidgeting around in front of the house." "Um ... I was waiting for you to come back."
fidget"What's up? Fidgeting like that" "Er, well, it looks like the elastic's gone in my pants."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผุดลุกผุดนั่ง[V] rise up and sit down many times, See also: stand up and sit down repeatedly, be restless, get up and sit down, be fidgety, Syn. เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง, Example: เขาผุดลุกผุดนั่งหลายครั้งในขณะรอผลสัมภาษณ์, Thai definition: มีอาการลุกลนนั่งนิ่งไม่ได้นาน
ลอกแลก[ADJ] furtively, See also: fidgetingly, Syn. ล่อกแล่ก, Thai definition: แสดงอาการหลุกหลิก เหลียวซ้ายแลขวาอยู่ตลอดเวลา
หยุกหยิก[V] fidget, Syn. ขยุกขยิก, Ant. นิ่งๆ, Example: เขาหยุกหยิกตลอดเวลาขณะที่ช่างแต่งหน้ากำลังลงรองพื้นให้, Thai definition: อยู่ไม่สุข
กระดุกกระดิก[V] move, See also: stir, wag, wriggle, fidget, Syn. กระดิก, เคลื่อนไหว, Ant. หยุด, สงบ, Example: ไม่นานนักน้ำในกระทงก็ดังฉี่ๆ แม่เป้งมดแดงที่ลอยขยับปีกไปมาเริ่มดิ้นแรงขึ้น ไม่ช้ามันก็ไม่กระดุกกระดิก เพราะน้ำในนั้นเริ่มเดือดปุดๆ ขึ้นมา
กระวนกระวาย[V] fidget, See also: agitate, worry, be anxious, be nervous, Syn. ร้อนใจ, วุ่นวายใจ, Example: ถึงแม้สายฝนโปรยปรายกระหน่ำอาบร่าง แต่ภายในใจเขากลับร้อนระอุกระวนกระวาย, Thai definition: แสดงอาการวุ่นวายไม่เป็นสุข
กระวนกระวายใจ[ADJ] anxious, See also: disturbed, agitated, uneasy, worried, solicitous, impatient, fidgety, distressed, fearful, Example: อาการเครียดอาจจะแสดงออกมาในรูปของการแสดงอาการกระวนกระวายใจ
กระสับกระส่าย[V] fidget, See also: be nervous, be restless, be uneasy, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, เร่าร้อนใจ, Example: คนไข้กระสับกระส่ายด้วยความทรมานจากอาการข้างเคียงที่มีผลจากยาตลอดคืน
หยุกหยิก[ADV] restlessly, See also: fidgety, Syn. หวัด, ยุ่ง, ยุ่งยิ่ง, Example: ลายมือของเขาอ่านไม่ค่อยออก เพราะเขาเขียนหยุกหยิกไปหมด
หลุกหลิก[V] be restless, See also: be active, be fidgety, Syn. ลุกลน, อยู่ไม่สุข, Example: หูตาเขาหลุกหลิกดูไม่น่าไว้วางใจเอาเสียเลย
อยู่ไม่สุข[V] be restless, See also: be naughty, fidget, Example: เขาอยู่ไม่สุข ชอบทำโน่นทำนี่อยู่เรื่อย, Thai definition: ไม่อยู่นิ่ง, ไม่อยู่กับที่นานๆ
ดุกดิก[V] move, See also: fidget, squirm, fiddle, wiggle, move about restlessly, Syn. หยุกหยิก, กระดุกกระดิก, ขยุกขยิก, ยิกยัก, Ant. นิ่ง, สงบ, Example: ดุอย่าดุกดิกขณะที่ฉันทำแผลให้คุณ, Thai definition: อาการที่ขยับไปขยับมาไม่อยู่นิ่งๆ, ยักไปยักมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly   FR: frétiller ; remuer
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget   
จุกจิก[adj.] (jukjik) EN: fidgety ; fussy ; meticulous   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
ก้นร้อน[adj.] (kon røn) EN: fidgety ; unable to sit still ; having ants in one’s pants   
กระดุกกระดิก[v.] (kradukkradik) EN: move ; stir ; fidget ; wriggle   FR: remuer ; agiter ; gigoter ; frétiller
กระสับกระส่าย[v.] (krasapkrasāi) EN: fidget ; be nervous ; be restless ; be uneasy   
กระวนกระวาย[v.] (krawonkrawāi) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux
หลุกหลิก[v.] (luklik) EN: be restless ; be active ; be fidgety   FR: être agité ; s'agiter ; remuer
หลุกหลิก[adj.] (luklik) EN: moving about ; active ; restless ; naughty ; fidgety   FR: turbulent ; remuant ; excité

CMU English Pronouncing Dictionary
FIDGET    F IH1 JH AH0 T
FIDGETING    F IH1 JH AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fidget    (v) fˈɪʤɪt (f i1 jh i t)
fidgets    (v) fˈɪʤɪts (f i1 jh i t s)
fidgety    (j) fˈɪʤɪtiː (f i1 jh i t ii)
fidgeted    (v) fˈɪʤɪtɪd (f i1 jh i t i d)
fidgeting    (v) fˈɪʤɪtɪŋ (f i1 jh i t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦躁[fán zào, ㄈㄢˊ ㄗㄠˋ, / ] jittery; twitchy; fidgety, #8,732 [Add to Longdo]
忐忑[tǎn tè, ㄊㄢˇ ㄊㄜˋ, ] perturbed; mentally disturbed; fidgety, #15,889 [Add to Longdo]
盘弄[pán nòng, ㄆㄢˊ ㄋㄨㄥˋ, / ] to play around with; to fidget; to fondle, #188,474 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unruhe {f}fidget; fidgetiness [Add to Longdo]
Zappelphilipp {m}; zappelndes Kind [ugs.]fidget; fidgety child [Add to Longdo]
herumfuchtelnto fidget with [Add to Longdo]
herumfuchtelndfidgeting with [Add to Longdo]
herumgefuchteltfidgeted with [Add to Longdo]
herumzappeln | herumzappelndto fidget | fidgeting [Add to Longdo]
unruhig; zappelig {adj} | unruhiger; zappeliger | am unruhigsten; am zappeligstenfidgety | more fidgety | most fidgety [Add to Longdo]
zappelt herumfidgets [Add to Longdo]
zappelte herumfidgeted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せかせか[, sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
そわそわ[, sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
気もそぞろ;気も漫ろ[きもそぞろ, kimosozoro] (exp) feeling restless; feeling nervous; fidgety; distracted [Add to Longdo]
気忙しい[きぜわしい, kizewashii] (adj-i) restless; fidgety; fussy [Add to Longdo]
焦心苦慮[しょうしんくりょ, shoushinkuryo] (n,vs) worrying oneself (about); being anxious (about); fidgeting (about) [Add to Longdo]
桃尻[ももじり, momojiri] (n) (1) somebody who is bad at horse-riding; (2) a fidgety, restless person [Add to Longdo]
貧乏揺すり;貧乏ゆすり[びんぼうゆすり, binbouyusuri] (n,vs) shaking or tapping (usu. one's foot) unconsciously; fidgeting (esp. of the legs) [Add to Longdo]
忙しない[せわしない, sewashinai] (adj-i) restless; fidgety; in a hurry [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top