ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feminization

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feminization-, *feminization*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feminization(n) การสนับสนุนสิทธิสตรี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feminizationลักษณะเพศหญิง, ลักษณะของสตรี [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
女性化[じょせいか, joseika] (n, vs) feminization; feminisation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feminization \Fem`i*ni*za"tion\, n.
   The act of feminizing, or the state of being feminized.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feminization
   n 1: the process of becoming feminized; the development of
      female characteristics (loss of facial hair or breast
      enlargement) in a male because of hormonal disorders or
      castration [syn: {feminization}, {feminisation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top