ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fda

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fda-, *fda*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They had to get the public into the fold and of course the FDA lets not leave them out.และแน่นอน องค์การอาหารและยาด้วย อย่าลืมเสียล่ะ บรรษัทต้องทำให้หน่วยงานรัฐบาลเชื่อว่า The Corporation (2003)
And then either Monsanto misreported the results to the FDA or the FDA didn't bother to look in depth at Monsanto's own studies.ไม่รู้ว่ามอนซานโตบิดเบือนผลการทดลอง ที่ส่งให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ อย.ไม่สนใจจะตรวจสอบ The Corporation (2003)
We need those results by next month if we want the FDA off our backs.เราต้องทราบผลภายในเดือนหน้า ถ้าเรายังต้องการเอฟดีเอคืนมา Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
The FDA spokesperson confirmed...Daybreakers (2009)
The FDA approved itFDA (องค์การควบคุมยาและอาหาร) อนุมัติแล้ว Lost (2010)
They've had clinical trials and it's FDA approved.ไม่นะ นี่เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยม จะวางตลาดปีหน้าแล้ว Limitless (2011)
My buddy at the FDA gave us his files on PV.เพื่อนสนิทของฉันที่องค์การอาหารและยาให้ข้อมูลของเขาเกี่ยวกับพีแอนด์วี Deadline (2011)
We met with the FDA two weeks ago.เราเคยพบผู้แทนองค์การอาหารและยาแล้ว เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน Deadline (2011)
The FDA operates under the information we have.องค์การอาหารและยาดำเนินการภายใต้ข้อมูลที่เรามี Deadline (2011)
Passed clinical trials, got FDA approval.ผ่านการทดลองใช้ ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา Deadline (2011)
The product was supposed to have been destroyed after the FDA pulled it from the shelves.ผลิตภัณฑ์ ตัวนี้ ควรถูกห้าม หลังจาก ไม่ผ่าน อย. และ วางจำหน่าย ไม่ได้ Playtime (2012)
It's an experimental antidepressant undergoing clinical trials pending FDA approval.เป็นยาคลายเครียดที่อยู่ในขั้นทดลอง ตามการอนุมัติของเอฟดีเอ Pa Make Loa (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
FDAFood and Drug Administration (U.S.A.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 FDA
   n 1: a federal agency in the Department of Health and Human
      Services established to regulate the release of new foods
      and health-related products [syn: {Food and Drug
      Administration}, {FDA}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FDA
     FORTRAN Design Aid (FORTRAN)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top