ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

false statement

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -false statement-, *false statement*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
false statementข้อความเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is when you're giving false statements to the police. It's called obstruction of justice.เป็นสิ ถ้าโกหกตำรวจ เค้าเรียกให้การเท็จ The Jenna Thing (2010)
He pressured a kid into making a false statement so he could arrest Vales.เขากดดันเด็กคนนั้นเพื่อให้การเท็จ เขาจะได้จับเวลต์ได้ Headhunters (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
false statementHe assures us that he didn't attach a false statement.
false statementHe made a false statement to the police.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกความเท็จ[v. exp.] (boēkkhwām thet) EN: make a false statement   
ให้การเท็จ[v. exp.] (haikān thet) EN: make a false statement ; give false testimony ; perjure ; perjure oneself   FR: porter un faux témoignage

Japanese-English: EDICT Dictionary
学歴詐称[がくれきさしょう, gakurekisashou] (n) false statement (misrepresentation) of one's academic career [Add to Longdo]
詐称[さしょう, sashou] (n,vs) misrepresentation; false statement; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top