ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

facie

F EY1 S IY0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -facie-, *facie*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facies(เฟ' ชีช) n. ลักษณะทั่วไป -pl. facies
prima facie casen. คดีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนประกอบภายนอก
prima facie evidencen. พยานหลักฐาน ที่พอเพียง
putrefacientadj. = putrefactive (ดู)
rubefacient(รูบะเฟ'เชินทฺ) adj.,n. (สารหรือยาที่) ทำให้ผิวหนังแดง (เลือดคั่ง)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
facies๑. หน้า๒. โฉมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
faciesชุดลักษณ์, ชุดลักษณะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
facies faunaสัตวชาติเฉพาะแหล่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
facies fossilซากดึกดำบรรพ์เฉพาะแหล่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faciesรูปหน้า,ใบหน้า [การแพทย์]
Facies, Coarseลักษณะหน้าตาไม่สละสลวย [การแพทย์]
Facies, Expressionlessหน้าตาย [การแพทย์]
Facies, Mask-Likeหน้าไม่แสดงความรู้สึก,หน้าไม่ยิ้มจนดูประหนึ่งใส่มาสค์ [การแพทย์]
Facies, Maskedสีหน้าไร้อารมณ์ [การแพทย์]
Facies, Thalassemicรูปหน้าผิดปกติ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[adj.] (beūangton) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie   FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
คดีมีมูล[n. exp.] (khadī mī mūn) EN: prima facie case   
ก่อนตรวจสอบ[adj.] (køn trūatsøp) EN: prima facie   

CMU English Pronouncing Dictionary
FACIE F EY1 S IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミフェプリストン[, mifepurisuton] (n) mifepristone (abortifacient steroid developed under the name RU-486) [Add to Longdo]
引赤薬[いんせきやく, insekiyaku] (n) (obsc) rubefacient (substance that causes redness of skin) [Add to Longdo]
関節面[かんせつめん, kansetsumen] (n) articular facet; facies articularis [Add to Longdo]
示相化石[しそうかせき, shisoukaseki] (n) facies fossil [Add to Longdo]
層相[そうそう, sousou] (n) facies [Add to Longdo]
発赤薬[はっせきやく, hassekiyaku] (n) (obsc) (See 引赤薬) rubefacient (substance that causes redness of skin) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top