ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

führen

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -führen-, *führen*
German-Thai: Longdo Dictionary
führen(vt) |führte, hat geführt| นำ เช่น eine Firma führen นำหรือบริหารบริษัท, Touristen führen นำนักท่องเที่ยว, See also: S. leiten
ein Gespräch führenนำหรือทำการเจรจา, เจรจา
etw. führen zu etw.นำไปสู่, ก่อให้เกิด เช่น Starker Regen können zur Überschwemmung führen. ฝนที่ตกหนักสามารถนำไปสู่น้ำท่วมได้ , See also: S. verursachen,,
durchführen(vt) |führt durch, führte durch, hat durchgeführt, etw.(A)| ดำเนินการทำให้สมบูรณ์, ทำให้สำเร็จ เช่น Das Promotionsverfahren soll bei der Fakultät Chemie durchgeführt werden. ขบวนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถูกดำเนินการที่คณะเคมี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
führen; anführen; leiten; anführen; vorangehen | führend; anführend; leitend; anführend; vorangehend | geführt; angeführt; geleitet; angeführt; vorangegangen | er/sie führt; er/sie leitet | ich/er/sie führte; ich/er/sie leitete | er/sie hat/hatte geführt; er/sie hat/hatte geleitet | zu etw. führento lead {led; led} | leading | led | he/she leads | I/he/she led | he/she has/had led | to lead to sth.; to result in sth. [Add to Longdo]
führen; in Führung liegento lead {led; led}; to be in the lead [Add to Longdo]
führen; leiten; lenken | führend | geführtto guide | guiding | guided [Add to Longdo]
Führen Sie Seide?Do you carry silk? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  führen /fyːrən/
   conduct; shepherding; to guide; to lead {led, led}; to go {went, gone}

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top