ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eventualities

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eventualities-, *eventualities*, eventualitie , eventuality
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quantum physics says until we open your hand to discover the cat's fate, both eventualities occur at the same time.กลศาสตร์ควอนตัมบอกว่า จนกว่าเราจะคลายมือออก ก็จะพบว่า ชะตากรรมของแมว เกิดขึ้นได้อยู่สองทาง ในเวลาเดียวกัน Scary Monsters and Super Creeps (2009)
We are prepared for all eventualities, madam.เราเตรียมกำลังทั้งหมด เพื่อรับมือแล้วครับ, คุณนาย Resident Evil: Damnation (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eventualities    (n) ˈɪvˌɛntʃuˈælɪtɪz (i1 v e2 n ch u a1 l i t i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eventuality \E*ven`tu*al"i*ty\, n.; pl. {Eventualities}. [Cf. F.
   ['e]ventualit['e].]
   1. The coming as a consequence; contingency; also, an event
    which comes as a consequence.
    [1913 Webster]
 
   2. (Phren.) Disposition to take cognizance of events.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

eventualities

 


  

 
eventualities
 • (n) /'ɪvˌɛntʃu'ælɪtɪz/ [OALD]
  [eventuality]
 • สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ (โดยเฉพาะสิ่งไม่ดี) (คำที่เป็นทางการ)[Lex2]
 • (อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน,เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้,ผลสุดท้าย [Hope]
 • /AH0 V EH2 N CH UW0 AE1 L AH0 T IY0/ [CMU]
 • /IY0 V EH2 N CH UW0 AE1 L AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /'ɪvˌɛntʃu'ælɪtiː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top