Search result for

evenings

(25 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evenings-, *evenings*, evening
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evenings[ADV] ทุกเย็น (ตามปกติ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evenings(อีฟว'นิงซ) adv. ในตอนกลางคืน,อย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the evenings, the occasional music concerts, either by visiting orchestras or, indeed, by talented musicians from within the camp itself, are always well attended.และในเวลาค่ำคืน บางครั้ง เราก็จะมีคอนเสิร์ต จัดแสดงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น แขกรับเชิญ หรือว่า เหล่านักดนตรีมากความสามารถ จากภายในแคมป์ ก็มาบรรเลงให้ได้ฟังกันบ่อยๆ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
He and I fell into a habit of playing gin rummy in the evenings, and did he cheat!ฉันกับเขานั่งจิบเหล้าเล่นไพ่กันตอนบ่าย ปรากฎว่าเขาโกงฉัน Up (2009)
To the first of many romantic evenings to come.ดื่มให้กับค่ำคืน แห่งความโรแมนติกครั้งแรก The Ugly Truth (2009)
I do my cardio in the evenings.เธอดูไม่เหมือนจะออกกำลังกายนะ /N ฉันออกกำลังกายตอนเย็น Remains of the J (2009)
Very best of evenings to you all.-มื้อค่ำดีมั้ยทุกๆคน Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
It definitely won't make my list of top 10 favorite evenings.ที่ชัวร์มันไม่ติดอันดับ10ค่ำคืนแสนหวานของชั้น The Twilight Saga: Eclipse (2010)
It gets a bit chilly in the evenings.เวลากลางคืน มันเย็นนิดหน่อยน่ะ Episode #1.2 (2010)
I was trying to remember the last time we had one of these wonderful evenings for you, sir.ข้าพยายามจะจดจำครั้งสุดท้ายที่เรา ได้มีค่ำคืนที่ดีด้วยกันขอรับ ท่าน Your Highness (2011)
See that he doesn't get drunk in the evenings.คิงส์แลนด์ดิ้งจะแตก ภายในหนึ่งชั่วยาม The Prince of Winterfell (2012)
Cell phone records show none of the victims made calls or had appointments the evenings they went missing.บันทึกโทรศัพท์แสดงให้เห็นว่า ไม่มีเหยื่อคนไหน โทรออกหรือว่ามีนัด ในคืนที่พวกเขาหายตัวไป Closing Time (2012)
One thing sort of led to another, and before you knew it, they were holding informal race meetings in the evenings, on impromptu racetracks that they kicked into the dirt in fields.มีสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่เคยรู้ คือพวกนั้นได้แอบจัดการ แข่งขันขึ้นในช่วงเวลาเย็น ตามสนามไม่เป็นทางการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสนามลูกรัง Episode #18.2 (2012)
He said he didn't approve of the way you spend your evenings, particularly given that they always begin with you ditching him.เขาบอกว่า เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ลูกทำในเวลาค่ำ ๆ โดยเฉพาะ เมื่อมันมักจะเริ่มด้วยการแอบหนีไปจากเขา An Innocent Man (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eveningsHawai, y'know, has a lot of houses with fireplaces doesn't it? The mornings and evenings over there get cold as well so people who feel the cold light fires.
eveningsI love art and quiet evenings at home.
eveningsIt gets cold in the mornings and evenings, so I want to take care how I dress.
eveningsIt's getting cooler, particularly in the mornings and evenings.
eveningsI went there by myself, often on successive evenings.
eveningsMr and Mrs. Smith are the sort of couple who don't go out much in the evenings.
eveningsMy brother usually calls me from Chicago on Tuesday evenings.
eveningsOn Saturday evenings everybody in the family had a bath one after another in an old tin bath in front of the fire.

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENINGS    IY1 V N IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evenings    (n) (ii1 v n i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一夕[いっせき, isseki] (n-adv,n-t) one evening; some evenings [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top