ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enzymes

EH1 N Z AY2 M Z   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enzymes-, *enzymes*, enzyme
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enzymesเอนไซม์ [TU Subject Heading]
Enzymesเอนไซม์,น้ำย่อย,เอ็นไซม์,สารน้ำย่อย,เอ็นซัยม์,สารทำย่อย [การแพทย์]
Enzymes, Activeเอนไซม์ที่มีฤทธิ์,เอ็นซัยม์ที่ออกฤทธิ์ได้ [การแพทย์]
Enzymes, Alkylphosphorylatedเอนไซม์แอลคิลฟอสฟอริเลต [การแพทย์]
Enzymes, Allostericเอ็นซัยม์ตัวควบคุม,เอ็นไซม์ควบคุมเมตตะโบลิสม,อัลโลสเตริคเอ็นไซม์,เอนไซม์อัลโลสเตริก,อัลโลสเตริคเอ็นไซม์ [การแพทย์]
Enzymes, Brush Borderเอ็นไซม์ของบรัชบอร์เดอร์ [การแพทย์]
Enzymes, Cancerน้ำย่อยจากเนื้องอก [การแพทย์]
Enzymes, Convertingเอนซัยม์เปลี่ยน [การแพทย์]
Enzymes, Couplingเอนไซม์ควบคู่ [การแพทย์]
Enzymes, Digestiveน้ำย่อย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The bonding enzymes in proteus molecules which...ซึ่งเกี่ยวพันกับเอนไซม์ในโมเลกุลของโปรตีอุส Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Liver enzymes can also be elevated from musculoskeletal trauma.พวกเขาอยู่ที่นั่นไม่ว่าเธอ จะมีปัญหาเรื่องการดื่มรึเปล่า พวกเขาไม่รู้ว่า Alone (2007)
The enzymes held both times.เอ็มไซด์เกาะติดทั้งสองครั้ง Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Some kind of catalyst that allows the proteins from the serum to bond with the enzymes produced by each individual's adrenals.ตัวเร่งที่จะทำให้โปรตีน จากเซรุ่มไปเกาะกับเอ็นไซม์ ที่ผลิตมาจากต่อมหมวกไตของแต่ละข้าง Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
All right, his, uh, cardiac enzymes and e.K.G. Look good.เอาล่ะ เยื่อบุหัวใจกับE.K.G ยังดีอยู่ There's No 'I' in Team (2008)
Your body's converting it to prostaglandin, which is triggering a fiesta of enzymes necessary for pain.มันจะถูกแปลงเป็นสารพรอสตาแกลนดิน กระตุ้นเอนไซม์ให้เกิดอาการเจ็บปวด Love & Other Drugs (2010)
Real food has all these enzymes are bodies aren't used to yet.อาหารจริงที่มีเอนไซม์เหล่านี้ ร่างกายเรายังปรับสภาพไม่ได้ Genesis: Part 1 (2011)
Uh, pancreatic enzymes are leaking into the abdomen.เอ้อ เอ็นไซม์ของตับอ่อน กำลังรั่วเข้าช่องท้อง Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Well, your liver enzymes are elevated, and we found traces of a neurotoxin in your blood:ก็ เอนไซม์ในตับคุณ มีการเพิ่มระดับ และเราพบร่องรอยของ neurotoxin ในเลือดของคุณ: Bears Will Be Bears (2011)
At La Baleine Grise, we believe that eating is a multi-sensory experience, and certain combinations of flavors and aromas activate enzymes and stimulate specific parts of the brain, evoking pleasure, and also recollections of pleasurable experiences.ที่ เลอ บาเลน กรีส เราเชื่อว่าการกิน เป็นประสบการณ์โสตสัมผัสหลายทาง การผสานของรสชาติและกลิ่น The Hundred-Foot Journey (2014)
Enzymes in the cell are fooled by the lead's masquerade, and they begin to dance.เอนไซม์ในเซลล์จะถูก หลอกโดยสวมหน้ากากนำ, และพวกเขาก็เริ่มที่จะเต้น The Clean Room (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENZYMES    EH1 N Z AY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enzymes    (n) ˈɛnzaɪmz (e1 n z ai m z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferment \Fer"ment\, n. [L. fermentum ferment (in senses 1 & 2),
   perh. for fervimentum, fr. fervere to be boiling hot, boil,
   ferment: cf. F. ferment. Cf. 1st {Barm}, {Fervent}.]
   1. That which causes fermentation, as yeast, barm, or
    fermenting beer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ferments are of two kinds: ({a}) Formed or organized
      ferments. ({b}) Unorganized or structureless ferments.
      The latter are now called {enzymes} and were formerly
      called {soluble ferments} or {chemical ferments}.
      Ferments of the first class are as a rule simple
      microscopic vegetable organisms, and the fermentations
      which they engender are due to their growth and
      development; as, the {acetic ferment}, the {butyric
      ferment}, etc. See {Fermentation}. Ferments of the
      second class, on the other hand, are chemical
      substances; as a rule they are proteins soluble in
      glycerin and precipitated by alcohol. In action they
      are catalytic and, mainly, hydrolytic. Good examples
      are pepsin of the dastric juice, ptyalin of the salvia,
      and disease of malt. Before 1960 the term "ferment" to
      mean "enzyme" fell out of use. Enzymes are now known to
      be {globular protein}s, capable of catalyzing a wide
      variety of chemical reactions, not merely hydrolytic.
      The full set of enzymes causing production of ethyl
      alcohol from sugar has been identified and individually
      purified and studied. See {enzyme}.
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. Intestine motion; heat; tumult; agitation.
    [1913 Webster]
 
       Subdue and cool the ferment of desire. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       the nation is in a ferment.      --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   3. A gentle internal motion of the constituent parts of a
    fluid; fermentation. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Down to the lowest lees the ferment ran. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   {ferment oils}, volatile oils produced by the fermentation of
    plants, and not originally contained in them. These were
    the quintessences of the alchemists. --Ure.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top