ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entrance fee

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entrance fee-, *entrance fee*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You didn't pay the entrance fee and you climbed over the wall.เธอปีนกำแพงเข้ามาโดยไม่ได้จ่ายค่าเข้านี่ Sassy Girl, Chun-hyang (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entrance feeHow much is the entrance fee?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าผ่านประตู[kha phān pratū] (n, exp) EN: admission fee ; admission charge ; gate fee ; entrance fee  FR: prix d'entrée [ m ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eintrittsgeld { n } | Eintrittsgelder { pl } | Eintritt freientrance fee | entrance fees | entrance free [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
参加費[さんかひ, sankahi] (n) entrance fee; participation cost [Add to Longdo]
束脩;束修(iK)[そくしゅう, sokushuu] (n) (1) entrance fee; initiation fee; registration fee; present to a teacher; (2) (arch) gift of dried meat from a new vassal or pupil [Add to Longdo]
入場料[にゅうじょうりょう, nyuujouryou] (n) entrance fee; admission fee; gate receipts [Add to Longdo]
拝観料[はいかんりょう, haikanryou] (n) entrance fee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entrance fee
   n 1: the fee charged for admission [syn: {entrance fee},
      {admission}, {admission charge}, {admission fee},
      {admission price}, {price of admission}, {entrance money}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top