Search result for

enters

(29 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enters-, *enters*, enter
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, Rip, you only got 30 seconds before it enters the lower atmosphere.โอเค, ริป นายมี 30 วิก่อนมันกลับเข้าบรรยากาศชั้นใน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Ladies and gentlemen, when my personal friend, Mr. Martin, enters the store, there is to be no flash photography...ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี เมื่อเพื่อนของผม คุณมาร์ติน เข้ามาในร้าน จะไม่มีการ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
The cable enters the house through the northwest corner, upstairs.สายเคเบิลเข้าไปในบ้าน ผ่านมุมทางตะวันตกเฉียงเหนือ ชั้นบน Chuck Versus the Suburbs (2009)
But now, thanks to you, we're safe to grovel before every petty tyrant who enters our system.แต่ตอนนี้ ขอบคุณท่านมาก พวกเราปลอดภัยพอที่จะทำตัวอ่อนน้อม ต่อไอ้พวกทรราชต่ำช้าทุกคนที่เข้ามาในระบบดาวของเรา Defenders of Peace (2009)
"There's a room. A small boy enters with a candle."มีอยู่ห้องหนึ่ง เด็กชายตัวน้อยเข้าไป ในห้องพร้อมเทียนไข Black Swan (2009)
The murderer and the victim struggle, the victim's tie enters the chicken plucker...ก็แค่ไท ฆาตกรและเหยื่อต่อสู่ขัดขืนกัน ไทของเหยื่อเข้าไปติดในเครื่องถอนขนไก่ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Now, watch... as my child... enters your Jedi friend.เอาล่ะ ดูซะ... ลูกๆ ข้า... จะเข้าไปในสหายเจไดของเจ้า Legacy of Terror (2009)
Do you know how pain enters the body Marshal? Do you?คุณรู้มั้ยว่า ความเจ็บปวด เจ้าสู่ร่างกายได้อย่างไร คุณตำรวจ Shutter Island (2010)
He embraces, caresses ... The fode. Each time he enters arena ...เค้าโอบกอดมันเค้าเล้าโลมมันจับมันทำเมีย ทุกครั้งที่เค้าเข้าสู่สังเวียน Sacramentum Gladiatorum (2010)
There, he enters a cafe.นั่นไง เขาเดินเข้าคาเฟ่ไปแล้ว White Tulip (2010)
A man enters Casey's apartment.มีคนเ้ขาไปในอพาร์ตเมนต์ของเคซีย์ Chuck Versus the Tic Tac (2010)
My men and I will observe... and no one enters or leaves the premises.ใครเข้า หรือ ออก โดยไม่ได้รับอนุญาติ งั้นตอนนี้ คุณก็เพิ่งจะลักพาตัว แลปและคนของฉัน บางทีคุณอาจจะบอกฉันได้ว่าเพราะอะไร The Proof in the Pudding (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entersCaesar leaves Gaul, crosses the Rubicon, and enters Italy.
entersNow Beth enters, stage left!
entersThe pupils stand up when their teacher enters.
entersThe straw appears bent at the place where it enters the water.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงกรานต์[n.] (Songkrān) EN: the date when the sun enters Aries   
วันเนา[n.] (wannao) EN: Songkran eve ; the day on which the sun enters Aries   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTERS    EH1 N T ER0 Z
ENTERS    EH1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enters    (v) (e1 n t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
延長保育[えんちょうほいく, enchouhoiku] (n) extended-hours childcare (in day-care centers for parents working into the night) [Add to Longdo]
関東十八檀林[かんとうじゅうはちだんりん, kantoujuuhachidanrin] (n) (See 浄土宗,関東) eighteen centers of Buddhist learning (of the Pure Land sect in the Kanto region) [Add to Longdo]
疾病対策センター[しっぺいたいさくセンター, shippeitaisaku senta-] (n) Centers for Disease Control and Prevention; CDC [Add to Longdo]
十八檀林[じゅうはちだんりん, juuhachidanrin] (n) (See 浄土宗,関東) eighteen centers of Buddhist learning (of the Pure Land sect in the Kanto region) [Add to Longdo]
泥棒猫[どろぼうねこ, dorobouneko] (n) (1) a cat that enters someone's house (other than its owner's) to steal food; (2) someone who secretly does bad things (i.e. an adulterer) [Add to Longdo]
飛騨の匠[ひだのたくみ, hidanotakumi] (n) historical system whereby the Hida region provided 10 carpenters per village the central government in place of taxes [Add to Longdo]
本幕[ほんまく, honmaku] (n) (1) fully raising the curtain when an actor enters or exits (noh); (2) curtain with a family crest [Add to Longdo]
脇正面;ワキ正面[わきじょうめん;ワキしょうめん, wakijoumen ; waki shoumen] (n) (1) side seating (to stage right in noh); (2) centerstage right (noh) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top