ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enter into

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enter into-, *enter into*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enter into[PHRV] เขียนลงใน, See also: บันทึกใน
enter into[PHRV] เริ่มมีบทบาท
enter into[PHRV] เริ่มตรวจสอบ, See also: เริ่มเข้าสู่รายละเอียด
enter into[PHRV] เห็นใจ, See also: เห็นแก่
enter into[PHRV] เข้าร่วม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
enter into a contractเข้าทำสัญญา, เข้าเป็นคู่สัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
enter into forceมีผลบังคับใช้ [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In these gyrospheres, we wear full cybersuits... which allow us to enter into virtual reality and move.ในบรรยากาศจำลอง เราต้องใส่ชุดเชื่อมระบบนั่น นั่นจะทำให้เธอรู้สึกเหมือน โลกเสมือนเป็นของจริง The Lawnmower Man (1992)
And will you promise me never to enter into such an engagement?แล้วเธอจะสัญญากับฉันมั้ยว่า จะไม่ยอมรับการหมั้นหมายนี้ Episode #1.6 (1995)
Attraction doesn't enter into it.ความปิ๊งไม่ได้เข้าถึงตรงนี้ Rushmore (1998)
You mean you want to enter into an alliance?นายหมายถึงนายต้องการพันธมิตร.. Blues Harp (1998)
Will you promise never to enter into such an engagement?สัญญากับฉันได้มั้ย ว่าเธอจะไม่หมั้นกับเขา Pride & Prejudice (2005)
In the 1850s, my great-great-grandmother led a group of people here and vowed never to enter into that other world again.ปี 1850 คุณยายชวดของฉันก็นำกลุ่มคนมาที่นี่ และสาบานว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกอื่นอีก The Wicker Man (2006)
And this time you enter into it a little older, little wiser, but also-- and this is key--uh... with a bit of caution.และครั้งนี้พวกเธออายุมากขึ้น ฉลาดขี้น แต่ก็ นี่คือประเด็น เอ่อ... It Takes Two (2006)
Once you enter into this bargain, it cannot be undone.เมื่อเจ้าได้ต่อรองแล้ว นั่นไม่อาจยกเลิกได้ Le Morte d'Arthur (2008)
Well, you told me to enter into Japan covertly.ว่าไงนะ? ก็คุณบอกให้ฉับแอบลักลอบเข้ามาในญี่ปุ่นนี่นา Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
To enter into the GED classes, you gotta get an 8.0 or better on the TABE.ในการที่จะได้เข้าเรียนชั้น GED เธอต้องได้ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไปในการสอบ TABE Precious (2009)
You enter into a code of ethics with the university, not with each other.ระเบียบทางจริยธรรมและจรรยาบรรณไว้สำหรับมหาลัย ไม่ใช่นักศึกษาคนอื่น The Social Network (2010)
Enter into the equation.ใส่เข้าไปในสมการ Static (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enter intoEnter into an alliance with France.
enter intoHis age didn't enter into our decision not to employ him.
enter intoOnce you have reached informal agreement, you should enter into a contract with the other party.
enter intoThe price did not enter into our consideration.
enter intoWhen you enter into a conversation, you should have something to say.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมหุ้น[V] enter into partnership with, See also: corporate, Syn. ร่วมทุน, เข้าหุ้น, Example: ท่านร่วมหุ้นกับพรรคพวก ซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าหุ้นส่วน[v. exp.] (khao hunsuan) EN: enter into a partnership   
ครอง[v.] (khrøng) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand   FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir
ผูกเวร[v.] (phūk wēn) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions   
เริ่มใช้[v. exp.] (roēm chai) EN: enter into force ; take effect   

Japanese-English: EDICT Dictionary
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp,v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition) [Add to Longdo]
国交を結ぶ[こっこうをむすぶ, kokkouwomusubu] (exp,v5b) to enter into diplomatic relations [Add to Longdo]
取り決める(P);取り極める;取決める;取極める[とりきめる, torikimeru] (v1,vt) to agree; to decide upon; to enter into (a contract); (P) [Add to Longdo]
戦争状態[せんそうじょうたい, sensoujoutai] (n) (enter into, be in) a state of war [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top