ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

entelechy

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entelechy-, *entelechy*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entelechyสัมฤทธิภาวะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンテレケイア[, enterekeia] (n) (See エネルゲイア) entelechy (gre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entelechy \En*tel"e*chy\, n. [L. entelechia, Gr. ?, prob. fr. ?
   ? ? to be complete; ? + ? completion, end + ? to have or
   hold.] (Peripatetic Philos.)
   An actuality; a conception completely actualized, in
   distinction from mere potential existence.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entelechy
   n 1: (Aristotle) the state of something that is fully realized;
      actuality as opposed to potentiality

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

entelechy

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top