ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enrolment

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enrolment-, *enrolment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enrolment(เอนโรล'เมินทฺ) n. การลงทะเบียน, การลงชื่อ, การสมัครเข้าเรียน, การสมัครเข้าเป็นทหาร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't spoil your enrolment ceremony.อย่ามาทำลายพิธีปถมนิเทศของทางโรงเรียนนะ Crows Zero (2007)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enrolment (n) ˈɪnrˈoulmənt (i1 n r ou1 l m @ n t)
enrolments (n) ˈɪnrˈoulmənts (i1 n r ou1 l m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Studienbescheinigung { f }enrolment receipt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
在籍[ざいせき, zaiseki] (n, vs) enrollment; enrolment; (P) #2,546 [Add to Longdo]
入団[にゅうだん, nyuudan] (n, vs) enrollment; enrolment; (P) #2,933 [Add to Longdo]
入会[にゅうかい, nyuukai] (n, vs) admission; joining; enrollment; enrolment #10,633 [Add to Longdo]
仮入学[かりにゅうがく, karinyuugaku] (n) provisional enrollment; provisional enrolment [Add to Longdo]
仮入部[かりにゅうぶ, karinyuubu] (n) provisional club enrolment (school, etc.); trial period in a club [Add to Longdo]
会員登録[かいいんとうろく, kaiintouroku] (n, vs) membership registration; subscription; member enrolment [Add to Longdo]
在園[ざいえん, zaien] (n, vs) enrolment of a child in a kindergarten [Add to Longdo]
入園(P);入苑(iK)[にゅうえん, nyuuen] (n, vs) (1) enrollment in kindergarten; enrolment in kindergarten; (2) entering a park, garden, zoo, etc.; (P) [Add to Longdo]
入園料[にゅうえんりょう, nyuuenryou] (n) kindergarten enrollment fee; kindergarten enrolment fee [Add to Longdo]
復籍[ふくせき, fukuseki] (n, vs) legal reregistration in one's family; reenrollment (in school); reenrolment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enrollment \En*roll"ment\, n. [Cf. F. enr[^o]lement.] [Written
   also {enrolment}.]
   1. The act of enrolling; registration. --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. A writing in which anything is enrolled; a register; a
    record. --Sir J. Davies.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enrolment
   n 1: the act of enrolling [syn: {registration}, {enrollment},
      {enrolment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top