ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enquired

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enquired-, *enquired*, enquir, enquire
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I enquired about it at the travel agency, they told me it was in India.เมื่อฉันไปถามทัวร์ เขาบอกว่ามันอยู่ในอินเดีย Finding Mr. Destiny (2010)
Mr. Buckstone's already enquired if Maria is free for pantomime.นาย Buckstone ที่ถามแล้ว ถ้ามาเรียเป็นบริการฟรีสำหรับโขน The Invisible Woman (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enquiredI enquired of a passer-by which road to take.
enquiredRather - who the heck are you?! Iori enquired of the girl, ignoring my form rolling around on the floor.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enquired    (v) ˈɪnkwˈaɪəd (i1 n k w ai1 @ d)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top