Search result for

engrosses

(63 entries)
(0.2276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -engrosses-, *engrosses*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา engrosses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *engrosses*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
engross    [VT] กว้านซื้อทั้งหมดเพื่อผูกขาด, Syn. monopolize
engross    [VT] คัดลอกเอกสารโดยการเขียนด้วยตัวหนังสือตัวใหญ่และชัดเจน
engross    [VT] ทำให้จดจ่อ, See also: ทำให้ใจจดจ่อ, Syn. absorb, fascinate, occupy
engross in    [PHRV] หมกมุ่นอยู่กับ, See also: ง่วนอยู่กับ, สนใจ, Syn. absorb in
engrossing    [ADJ] ซึ่งทำให้ใจจดจ่อ, Syn. absorbing, captivating, fascinating
engrossment    [N] การหมกมุ่น, See also: ความจดจ่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
engrossmentการร่างมติ, การยกร่างกฎหมาย (เพื่อลงมติครั้งสุดท้าย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
engrossment๑. การร่างมติ (เพื่อเสนอให้ลงมติ) (ก. ปกครอง)๒. การกว้านซื้อสินค้า (เพื่อผูกขาด) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
engrosTakeo is engrossed in solving mathematical problems.
engrosBe engrossed in moneymaking.
engrosWe know how completely engrossed children become in games.
engrosI am engrossed in sailing.
engrosThe boy was engrossed in constructing a model plane.
engrosHe was completely engrossed in the book.
engrosShe was engrossed in her work.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
engross(เอนโกรส') vt. เอาไปหมด,ครองหมด,หมกมุ่น,ใช้ตัวใหญ่เขียน., See also: engrossedly adv. ดูengross engrosser n. ดูengross, Syn. busy
engrossingadj. หมกมุ่น,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,น่าทึ่ง,ซึ่งทำให้เพลิดเพลินมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
engross(vt) เอาไปหมด,เป็นเจ้าของทั้งหมด,ครองหมด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมกมุ่น    [V] immersed oneself in, See also: be absorbed in, be engrossed in/with, be preoccupied, be occupied, be immerse in, bury one, Example: เธอหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไป ควรหาเวลาพักผ่อนบ้าง
ง่วน    [V] engross, See also: occupy, absorb, engage, Syn. ใส่ใจ, สนใจ, ขะมักเขม้น, ตั้งใจ, Ant. ละเลย, ปล่อยปละละเลย, ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ, Example: ช่วงใกล้สอบนักเรียนจะง่วนอยู่กับการอ่านหนังสือ, Thai definition: เพลินทำเพลินเล่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อีหลุกขลุกขลุ่ย    [ADV] engrossingly, See also: absorbingly, Syn. ขลุกขลุ่ย, Example: เขากำลังทำงานอีหลุกขลุกขลุ่ยอยู่ในครัว, Thai definition: ง่วนอยู่
สาละวน    [V] engross, See also: preoccupy, be busy, Syn. วุ่น, วุ่นวาย, Example: เธอยังสาละวนอยู่กับการแต่งผม ถึงแม้จะเลยเวลานัดมาพอสมควรแล้ว, Thai definition: วุ่นอยู่ด้วยกิจธุระเฉพาะบางอย่าง
ตั้งหน้า    [V] concentrate one's attention, See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in, Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า, Ant. ท้อถ้อย, Example: มนุษย์ล้วนต่างตั้งหน้าทำมาหากินเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว
ตั้งหน้าตั้งตา    [V] concentrate one's attention, See also: persist in, be engrossed (/deep) in, immerse oneself in, be absorbed in, Syn. มุ่งหน้า, ตั้งหน้าตั้งตา, ตั้งใจ, ตั้งอกตั้งใจ, มุ่งหน้า, Ant. ท้อถ้อย, Example: เธอตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือตั้งแต่หัวค่ำจนเช้า
ใจจดใจจ่อ [V] concentrate, See also: be absorbed in, be engrossed in, focus one's attention on, Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ, Example: เขาใจจดใจจ่ออยู่กับการแข่งขันฟุตบอลนัดนี้, Thai definition: มุ่งมั่น หรือกำลังมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ก่น    [V] be absorbed in, See also: be deep in, be engrossed in, Syn. ตั้งหน้า, มุ่ง, Example: ชาวนากลุ่มนั้นกำลังก่นดำนาอย่างขมีขมัน
กรุก    [V] engrossed with, See also: consumed with interest in, absorbed mentally, Syn. ขลุก, ขลุกขลุ่ย, ง่วนอยู่, Example: เขาชอบกรุกอยู่แต่ในห้องไม่ออกมาสุงสิงกับใคร
การหมกมุ่น    [N] engrossment, See also: preoccupation, immersion, Syn. การหลง, การลุ่มหลง, Example: การหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปอาจทำให้กลายเป็นคนเซื่องซึมได้, Thai definition: การฝังใจมุ่งไปทางเดียว
คร่ำเคร่ง    [V] be engrossed in, See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard, Syn. หมกมุ่น, มุ่งมั่น, ตั้งใจ, Example: ลูกชายคนเล็กกำลังคร่ำเคร่งอยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบ, Thai definition: หมกมุ่นในการทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ
ครุ่นคิด    [V] ponder, See also: muse, be immersed in thought, be engrossed or absorbed in thought, be deep in thought, hav, Syn. คิดหนัก, คิดมาก, ใคร่ครวญ, Example: ผมครุ่นคิดถึงปัญหาตลอดเวลาที่ขับรถอยู่, Thai definition: คิดคำนึงตลอดเวลา
มุ่งมั่น    [V] be engrossed in, See also: immerse oneself, be absorbed in, be concentrated in, be up to the eyes in, work hard, Syn. คร่ำเคร่ง, ตั้งใจ, Example: ทีมฟุตบอลไทยมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ปีนี้ให้ได้, Thai definition: ตั้งใจทำอย่างจริงจัง
ใจรัก [V] be extremely fond of something, See also: love, be bent on, be engrossed in, be wrapped up in, Syn. ใจชอบ, ถูกใจ, Example: ทุกคนทำงานด้วยความสนุกสนานและด้วยใจรักในงาน, Thai definition: พึงพอใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจรัก[v.] (jairak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in   FR: être fou amoureux ; adorer
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet   
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immerse in ; bury oneself in   FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard   FR: s'entêter ; s'obstiner
ง่วน[v.] (ngūan) EN: be immersed ; be engrossed ; be absorbed ; immezrse oneself in ; engage   FR: être occupé ; être affairé ; être absorbé par ; se plonger dans
เพลิน[v.] (phloēn) EN: be absorbed ; be lost in thought ; be engrossed ; be amused ; enjoy   FR: être absorbé ; être fasciné ; être subjugué

CMU English Pronouncing Dictionary
ENGROSS    AH0 N G R OW1 S
ENGROSSED    AH0 N G R OW1 S T
ENGROSSING    AH0 N G R OW1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
engross    (v) (i1 n g r ou1 s)
engrossed    (v) (i1 n g r ou1 s t)
engrosses    (v) (i1 n g r ou1 s i z)
engrossing    (v) (i1 n g r ou1 s i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: ทำอะไรโดยไม่ลืมหูลืมตา ทำแต่อย่างนั้น English: engrossment

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfertigung {f}engrossment [Add to Longdo]
beanspruchen | beanspruchend | beansprucht | beanspruchtto engross | engrossing | engrossed | engrosses [Add to Longdo]
beschlagnahmen | beschlagnahmt | beschlagnahmteto engross | engrosses | engrossed [Add to Longdo]
fesselnd {adv}engrossingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal [Add to Longdo]
気を奪われる[きをうばわれる, kiwoubawareru] (exp,v1) to be engrossed; to be enthralled [Add to Longdo]
上り詰める;登り詰める;のぼり詰める;登りつめる;上りつめる[のぼりつめる, noboritsumeru] (v1,vi) (1) to go to the top; to climb to the top; to ascend to the top; to reach the summit (e.g. of a mountain); (2) to be engrossed in; to be very enthusiastic about; to be infatuated with [Add to Longdo]
耽る(P);耽ける(io)[ふける, fukeru] (v5r,vi) (1) to indulge in; to give oneself up to; to be obsessed by; (aux-v) (2) (See 読み耽ける) to be engrossed in; to be lost in; to be absorbed in; (P) [Add to Longdo]
注意を集中する[ちゅういをしゅうちゅうする, chuuiwoshuuchuusuru] (exp,vs-i) to concentrate one's attention; to be engrossed in [Add to Longdo]
呆ける(P);惚ける(P);耄ける[ぼける(呆ける;惚ける)(P);ほうける, bokeru ( boke ru ; boke ru )(P); houkeru] (v1,vi) (1) to grow senile; to be childish with age; (2) to be mentally slow; to be befuddled; (3) (ほうける only) to become engrossed (in something); (P) [Add to Longdo]
夢中[むちゅう, muchuu] (adj-na,n,adj-no) daze; (in a) trance; ecstasy; delirium; engrossment; within a (deep) dream; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, ] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth) [Add to Longdo]
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ, / ] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect [Add to Longdo]
埋头[mái tóu, ㄇㄞˊ ㄊㄡˊ, / ] to immerse oneself in; engrossed in sth; to lower the head (e.g. to avoid rain) [Add to Longdo]
埋头苦干[mái tóu kǔ gàn, ㄇㄞˊ ㄊㄡˊ ㄎㄨˇ ㄍㄢˋ, / ] to bury oneself in work (成语 saw); to be engrossed in work; to make an all-out effort; up to the neck in work [Add to Longdo]
专心[zhuān xīn, ㄓㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] to concentrate; absorption; concentration; engrossed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top