ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endoscopy

EH2 N D AO1 S K AA0 P IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endoscopy-, *endoscopy*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endoscopyการส่องกล้อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Endoscopyเอ็นโดสโคปีย์ [TU Subject Heading]
Endoscopyเอ็นโดสโคปีย์,เอนโดสโคปี้,การส่องตรวจภายใน,การตรวจโดยใช้กล้องส่อง [การแพทย์]
Endoscopy, Gastrointestinalการส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ด้วยกล้อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It shouldn't show anything the endoscopy didn't.แต่มันคงไม่เห็นอะไรนอกเหนือจากที่การสอดกล้องแสดง Dying Changes Everything (2008)
Force-feed him wheat then do an endoscopy as it hits his duodenum.ให้ข้าวสาลีเป็นอาหารเขา ส่องกล้องเขาดูลำไส้เล็กส่วนต้น The Itch (2008)
she came in complaining of persisting hiccups we did an endoscopy out of obligationเธอเข้ามาพร้อมอาการสะอึกไม่หยุด เราตรวจและวิเคราะห์โดยส่องกล้อง Let the Truth Sting (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDOSCOPY    EH2 N D AO1 S K AA0 P IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
内視鏡検査[ないしきょうけんさ, naishikyoukensa] (n) endoscopy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endoscopy \En*dos"co*py\, n. (Med.)
   The art or process of examination or treatment by means of an
   endoscope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endoscopy
   n 1: visual examination of the interior of a hollow body organ
      by use of an endoscope

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top