ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eliza

IH0 L AY1 Z AH0   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eliza-, *eliza*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Elizabeth I[N] สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษช่วงปี ค.ศ.1558-1603, See also: พระธิดาของกษัตริย์เฮนรี่ที่ 8 และแอนน์โบลีน, สมเด็จพระราชินีนาถของอังกฤษและไอร์แลนด์ใน
Elizabethan[ADJ] เกี่ยวกับสภาพชีวิตของผู้คนในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถอะลิซาเบ็ธที่ 1
Elizabethan[N] คนอังกฤษโดยเฉพาะนักเขียนในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถอะลิซาเบ็ธที่ 1
Elizabeth II[N] สมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษตั้งแต่ปี ค.ศ.1952ถึงปัจจุบัน, See also: พระธิดาของกษัตริย์จอร์จที่ 6 เป็นสมเด็จพระราชินีนาถของสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี ค.ศ.1926

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eliza(เอลิซา) เป็นชื่อโปรแกรมประเภทปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ที่มีชื่อเสียงมากโปรแกรมหนึ่ง กล่าวคือ เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นให้ทำหน้าที่แทนจิตแพทย์ วิธีการก็คือ เราจะต้องพิมพ์ปัญหาของตัวเองใส่ลงในคอมพิวเตอร์ โปรแกรมนี้จะช่วยวิเคราะห์ปัญหา และแนะนำวิธีการแก้ปัญหาให้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Elizabethan periodสมัยเอลิซาเบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Elizabethan styleกระบวนแบบเอลิซาเบท [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How very ill Eliza Bennet looked this evening!เห็นความโทรมสุดแสนของ อีไลซ่า เบนเน็ตเย็นนี้มั้ยล่ะ Episode #1.5 (1995)
I hope you're not pining for the loss of Miss Eliza Bennet.ฉันหวังว่าคุณจะไม่ถูกตรึงเพราะการสูญเสีย มิสอีไลซ่า เบนเน็ตหรอกนะ Episode #1.5 (1995)
Wonderful. This way, Senator. You know, I played Eliza in high school.ที่ยอดเยี่ยม วิธีนี้วุฒิสมาชิก คุณจะรู้ว่าผมเล่นเอลิซ่าในโรงเรียนมัธยม The Birdcage (1996)
[IN MEMORY OF ELIZA JANE MERRYWEATHER]( ในความทรงจำ.. เอลิซ่า เจน เมอรี่เวธเธอร์ ) The Secret of Moonacre (2008)
"Dr. Eliza Barnes."ดร.เอลิซ่า บาร์เนส The Fasting and the Furious (2011)
"Dr. Eliza Barnes.""ด็อกเตอร์ เอลิซ่า บาร์นส์" I Am Number Nine (2011)
My therapist, Dr. Eliza Barnes, has been using hypnosis to coerce me into performing...นักบำบัดของผม คุณหมออีไลซ่า บาร์นส์พยายามที่จะสะกดจิต เพื่อที่จะบังคับผมให้ทำพฤติกรรมที่ไม่น่าพูดถึง I Am Number Nine (2011)
She is not the American Eliza Doolittle at all.เธอไม่ใช่ Eliza Doolittle ของอเมริกาซักหน่อย The Callback (2012)
All right. Just make sure Eliza and Ralph go with you, please.แต่ต้องพาอิลิซ่ากับราฟไปด้วยนะ Prisoners (2013)
Eliza told me they're dead.อิลิซ่าบอกว่า พวกเธอตายแล้ว Prisoners (2013)
♪ But why watch me die like Eliza on the ice? ♪ ♪ The rest of my life#แต่ทำไม จะมารอดูฉันตายอย่าง Eliza บนน้ำแข็ง# \ ที่เหลือในชีวิตของผม I Do (2013)
Eliza Graves?- เอไลซ่า เกรฟส์เหรอ Stonehearst Asylum (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elizaAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
elizaElizabeth is independent of her parents.
elizaElizabeth, Queen of England.
elizaI have not seen anything of Elizabeth lately.
elizaI name this ship the Queen Elizabeth.
elizaQueen Elizabeth I passed away in 1603.
elizaQueen Elizabeth's accession to the throne.
elizaShe was named Elizabeth after her aunt.
elizaTed loves his wife Elizabeth.
elizaThe girl was called Elizabeth after her grandmother.

CMU English Pronouncing Dictionary
ELIZA IH0 L AY1 Z AH0
ELIZALDE EH0 L IY0 Z AA1 L D IY0
ELIZABETH IH0 L IH1 Z AH0 B AH0 TH
ELIZABETH IH0 L IH1 Z AH0 B IH0 TH
ELIZABETH'S IH0 L IH1 Z AH0 B AH0 TH S
ELIZABETHAN EH2 L IH0 Z AH0 B IY1 TH AH0 N
ELIZABETHTOWN AH0 L IH1 Z AH0 B EH0 TH T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eliza (n) ˈɪlˈaɪzə (i1 l ai1 z @)
Elizabeth (n) ˈɪlˈɪzəbəθ (i1 l i1 z @ b @ th)
Elizabethan (n) ˈɪlˌɪzəbˈiːθn (i1 l i2 z @ b ii1 th n)
Elizabethans (n) ˈɪlˌɪzəbˈiːθnz (i1 l i2 z @ b ii1 th n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊丽莎白[Yī lì shā bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄞˊ, / ] Elizabeth (person name), #20,147 [Add to Longdo]
伊莉莎白[Yī lì shā bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄞˊ, ] Elizabeth; also written 伊麗莎白|伊丽莎白 [Add to Longdo]
伊莉萨白[Yī lì sà bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄙㄚˋ ㄅㄞˊ, / ] Elizabeth (name); also written 伊麗莎白|伊丽莎白 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elizakolibri {m} [ornith.]Mexican Sheartail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノベライゼーション[, noberaize-shon] (n,vs) novelization (turning a film script into a novel) [Add to Longdo]
ノヴェライゼーション[, noveraize-shon] (n) novelization [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top