ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

elephantiasis

EH2 L IH0 F AH0 N T AY1 AH0 S IH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elephantiasis-, *elephantiasis*, elephantiasi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elephantiasis(n) การเติบโตอย่างมากเกินไป, See also: การพัฒนาอย่างผิดปกติ
elephantiasis(n) โรคเท้าช้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
elephantiasis(เอลละฟันไท'อะซิส) n. โรคเท้าช้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elephantiasisโรคเท้าช้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elephantiasisโรคเท้าช้าง [TU Subject Heading]
Elephantiasisโรคเท้าช้าง [การแพทย์]
Elephantiasisอาการอวัยวะช้าง, โรคเท้าช้าง, อวัยวะสืบพันธุ์บวมใหญ่มีผิวหยาบ, ผิวหนังหยาบ [การแพทย์]
Elephantiasis, Filarialโรคเท้าช้างชนิดฟิลาเรีย [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท้าช้าง(n) elephantiasis, Count Unit: โรค, Thai Definition: โรคชนิดหนึ่งซึ่งทำให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมีอาการหนังหนาหยาบคล้ายหนังช้างและมีขนาดโตขึ้น มักพบบ่อยที่เท้าหรือขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท้าช้าง[thāochāng] (n) EN: elephantiasis

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ELEPHANTIASIS EH2 L IH0 F AH0 N T AY1 AH0 S IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elephantiasis (n) ˌɛlɪfəntˈaɪəsɪs (e2 l i f @ n t ai1 @ s i s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
象皮病[ぞうひびょう, zouhibyou] (n) elephantiasis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Elephantiasis \El`e*phan*ti"a*sis\, n. [L., fr. Gr. ?, from
   'ele`fas, 'ele`fantos, an elephant.] (Med.)
   A disease of the skin, in which it become enormously
   thickened, and is rough, hard, and fissured, like an
   elephant's hide.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elephantiasis
   n 1: hypertrophy of certain body parts (usually legs and
      scrotum); the end state of the disease filariasis

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top