ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

einwandfrei

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -einwandfrei-, *einwandfrei*
German-Thai: Longdo Dictionary
einwandfrei(adj adv) ราบรื่น, ปราศจากปัญหา เช่น Diese Maschine läuft einwandfrei. เครื่องจักรนี้เดินราบรื่นดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einwandfrei; unbedenklich {adj}unobjectionable [Add to Longdo]
einwandfrei; fehlerfrei {adj}faultless [Add to Longdo]
einwandfrei; tadellos {adj}impeccable [Add to Longdo]
einwandfrei; untadelig {adj} | untadeliger | am untadeligstenirreproachable | more irreproachable | most irreproachable [Add to Longdo]
einwandfrei {adv}faultlessly [Add to Longdo]
einwandfrei {adv}irreproachably [Add to Longdo]
einwandfrei {adv}unobjectionably [Add to Longdo]
einwandfreier Zustandsoundness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  einwandfrei /ainvantfrai/
   faultless; immaculate; immaculately; irreproachable; sound; unobjectionable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top