ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eintreten

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eintreten-, *eintreten*
German-Thai: Longdo Dictionary
eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เข้าไปข้างใน เช่น Er kommt an die Tür und tritt ein: แต่ Er trat in das Haus. ไม่ใช่ Er trat das Haus ein. , See also: hineingehen
eintreten(vt) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| กระทืบ, กระแทกทำลายด้วยเท้า เช่น Die Diebe haben die Haustür eingetreten.
eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เกิดขึ้น, เริ่มขึ้น เช่น Es ist keine Änderung eingetreten.
in etw. (Akk) eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เช่น Ich bin in den Tennisverein eingetreten.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eintreten {n}espousal [Add to Longdo]
Eintreten {n}eventuation [Add to Longdo]
Eintreten {n}; Fürsprache {f}advocacy [Add to Longdo]
eintreten | eintretendto eventuate | eventuating [Add to Longdo]
eintretento tread in; to tread into [Add to Longdo]
eintreten; einsteigento step in [Add to Longdo]
eintreten für; sich einsetzen fürto stand (up) for [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  eintreten /aintreːtən/
   to enter; to eventuate; to occur; to tread in; to tread into

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Eintreten /aintreːtən/ 
   advocacy; espousal; eventuation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top