ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

einschreiben

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -einschreiben-, *einschreiben*
German-Thai: Longdo Dictionary
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| ลงทะเบียน (จดหมายหรือพัสดุ), See also: Einschreibbrief
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| เขียนลง (ในสมุด), See also: eintragen
sich einschreiben(vi) |schrieb sich ein, hat sich eingeschrieben| ลงทะเบียนเรียน , See also: sich immatrikulieren

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschreiben {n}registered mail [Add to Longdo]
einschreiben; einspeichernto write in [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
書留[かきとめ, kakitome] Einschreiben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  einschreiben /ainʃraibən/
   to enter; to write in

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Einschreiben /ainʃraibən/ 
   registered mail

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top