ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duteous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duteous-, *duteous*, duteou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duteous(ดิว'เทียส) adj. เชื่อฟัง, ซื่อสัตว์., See also: duteousness n. ดูduteous

English-Thai: Nontri Dictionary
duteous(adj) เชื่อฟัง, ซื่อสัตย์, ทำตามหน้าที่, กตัญญู

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duteous (j) djˈuːtɪəʳs (d y uu1 t i@ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duteous \Du"te*ous\, a. [From {Duty}.]
   1. Fulfilling duty; dutiful; having the sentiments due to a
    superior, or to one to whom respect or service is owed;
    obedient; as, a duteous son or daughter.
    [1913 Webster]
 
   2. Subservient; obsequious.
    [1913 Webster]
 
       Duteous to the vices of thy mistress. --Shak.
    -- {Du"te*ous*ly}, adv. -- {Du"te*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duteous
   adj 1: willingly obedient out of a sense of duty and respect; "a
       dutiful child"; "a dutiful citizen"; "Patient Griselda
       was a chaste and duteous wife"; [syn: {dutiful},
       {duteous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top