ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dry cell

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dry cell-, *dry cell*
English-Thai: Longdo Dictionary
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dry cellแบตเตอรี่แห้ง,ถ่านไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่านไฟฉาย[N] dry battery, See also: dry cell, Example: เทปบันทึกเสียงสนามมีขนาดเล็ก เบา กะทัดรัด ใช้ถ่านไฟฉาย เหมาะสำหรับที่จะติดตัวผู้วิจัยไปได้ทุกสถานที่, Count unit: ก้อน, Thai definition: เซลล์ไฟฟ้าชนิดปฐมภูมิ มีรูปทรงกระบอกขนาดเล็ก ภายในบรรจุผงคาร์บอน แมงกานีสไดออกไซด์ ซิงก์คลอไรด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ ภายนอกหุ้มด้วยกระบอกสังกะสี ตอนปากของกระบอกสังกะสีมีครั่งหุ้มปิดไว้ เหลือแต่หมวกโลหะที่ครอบแท่งคาร์บอนเท่านั้นที่โผล่พ้นพื้นครั่งขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่าน[n.] (thān) EN: dry cell   FR: pile électrique [f] ; pile sèche [f]
ถ่านไฟฉาย[n.] (thānfaichāi) EN: dry battery ; dry cell   FR: pile électrique [f] ; pile sèche [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マンガン乾電池[マンガンかんでんち, mangan kandenchi] (n) manganese dry cell [Add to Longdo]
乾電池[かんでんち, kandenchi] (n) dry cell; battery; (P) [Add to Longdo]
積層乾電池[せきそうかんでんち, sekisoukandenchi] (n) layered dry cell (battery) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dry cell
   n 1: a small Leclanche cell containing no free liquid; the
      electrolyte is a paste and the negative zinc pole forms the
      container of the cell; used in flashlights, portable
      radios, etc.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top