ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drool over

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drool over-, *drool over*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drool over[PHRV] (น้ำ, น้ำลาย) ไหลย้อยลงมาจาก, Syn. slobber over
drool over[PHRV] หลงใหล, See also: ชื่นชอบอย่างยิ่ง, Syn. slobber over, slop over

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They drool over your tortures.พวกเขาชอบดูความเจ็บปวดของแก Dog Eat Dog (2011)
- Don't drool over Miss Mori.- อย่าทำน้ำลายหกใส่คุณโมริล่ะ Pacific Rim (2013)
I wish you'd lose the shirt so I can drool over that hot bod.ฉันหวังว่าเธอจะถอดเสื้อ ฉันจะได้เลียให้ทั่วร่างเธอ Naked (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  drool over
      v 1: envy without restraint [syn: {drool over}, {slobber over}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top