ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dr.

D R AY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dr.-, *dr.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dr.abbr. Doctor
hollerith, dr. hermanเป็นชาวอเมริกัน เกิด ค.ศ.1860 ตาย ค.ศ.1929 เป็นผู้คิดเอาวิธีนำเอาระบบบัตรเจาะรูมาใช้ในการบันทึกข้อมูลลงในบัตร โดยเลียนแบบจากบัตรของแจ็กการ์ด (Jacquard) ซึ่งเคยใช้วิธีการนี้ควบคุมการให้ลายและพิมพ์สีลงบนผ้า ฮอลเลอริทได้สร้างรหัสสำหรับบัตรเจาะรูขึ้น แล้วจึงนำข้อมูลถ่ายลงบนบัตรเพื่อนำไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่าน เครื่องมือประดิษฐ์ของฮอลเลอริทนี้ได้นำมาใช้ในงาประมวลผลและรายงานผลสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1890 ซึ่งทำให้ทราบผลลัพธ์เร็วขึ้นมาก โดยสามารถทำเสร็จภายในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ในปัจจุบัน การเจาะบัตรเพื่อส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์นั้นเกือบจะไม่มีแล้ว เพราะล้าสมัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dr. Sheehan?ดร. Shutter Island (2010)
Dr. Banks.ดร. Arrival (2016)
Mrs. De Winter always had Dr. McClean from the village.คุณนายเดอ วินเทอร์มักจะไปพบ คุณหมอแมคคลีนจากหมู่บ้าน Rebecca (1940)
Dr. Baker. 165 Goldhawk Road, Shepherd's Bush.นายแพทย์เบเกอร์ 165 ถนนโกล์ดฮอว์ค เชพเพิร์ดสบุช Rebecca (1940)
Go and question Dr. Baker. He'll tell you why Rebecca went to him.ไปถามหมอเบเกอร์ เขาจะบอกว่าทําไมรีเบคคาถึงไปหาเขา Rebecca (1940)
I'm afraid we shall have to question this Dr. Baker.- ผมเกรงว่าเราต้องสอบปากคําหมอเบเกอร์ Rebecca (1940)
Dr. Baker, you may have seen Mr. De Winter's name in the papers recently.หมอเบเกอร์หมู่นี้คุณคงเห็นชื่อ คุณเดอ วินเทอร์ปรากฏในหนังสือพิมพ์ Rebecca (1940)
Don't bother, Favell. I think I can tell Dr. Baker.ไม่ต้องหรอกฟาเวล ผมบอกกับหมอเบเกอร์เองได้ Rebecca (1940)
Could you supply a reason, Dr. Baker, for Mrs. De Winter's suicide?คุณพอจะหาเหตุผลการฆ่าตัวตาย ของคุณนายเดอ วินเทอร์ได้มั้ย หมอเบเกอร์ Rebecca (1940)
Dr. Samuel Johnson is right about Olson Johnson's being right.ดร.แซมมวล จอห์นสันพูดถูก เรื่องโอลสัน จอห์นสันพูดถูก Blazing Saddles (1974)
I'd like you to meet Dr. Kallenbach, an old friend.นี่ดร. คัลเลนบัค เพื่อนเก่าแก่ผม Gandhi (1982)
You are Dr. Heywood floyd?คุณอยู่ที่ดร. เฮย์วู้ดฟลอยด์? 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dr.A reporter is interviewing Dr. Patterson about Koko, a talking gorilla.
dr.Do you agree with Dr. Burns or Ms. Roland?
dr.Dr. Bagoff's office.
dr.Dr. Bell treated the patient.
dr.Dr. Clark, may I ask a favor of you?
dr.Dr. Faust was well versed in alchemy.
dr.Dr. Hawking had almost finished writing a book.
dr.Dr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.
dr.Dr. Hideo Noguchi died in Africa in 1928.
dr.Dr. Kimura gave me your name as the leading scholar in this field.
dr.Dr. Klein recommended you to me.
dr.Dr. Makino is looked up to by many people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดร.(n) doctor, See also: Dr., Thai Definition: ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy)
ดร.(n) Dr., Syn. ด็อกเตอร์, Example: ดร. ภาณิณีออกโทรทัศน์ ในรายการสารคดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าไทย, Thai Definition: คำย่อของคำว่าด๊อกเตอร์
ดร.(n) Dr., Syn. ด็อกเตอร์, Example: ดร. ภาณิณีออกโทรทัศน์ ในรายการสารคดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าไทย, Thai Definition: คำย่อของคำว่าด๊อกเตอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้างคาวหน้ายักษ์หมอ บุญส่ง[khāngkhāo nā yak Mø Bunsong] (n, exp) EN: Dr. Boonsong's Roundleaf Bat
กระรอกหลากสีหมอบุญส่ง[krarøk lāk sī Mø Bunsung] (n, exp) EN: Dr. Boonsong's Variable Squirrel

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DR. D R AY1 V
DR. D AA1 K T ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dr. : DoktorDr. : Doctor [Add to Longdo]
Dr. jur. : Doktor der RechteLLD : Doctor of Laws [Add to Longdo]
Dr. med. : Doktor der MedizinMD : Doctor of Medicine; medicinae doctor [Add to Longdo]
Dr. phil. : Doktor der PhilosophieDPhil, PhD, DPh : Doctor of Philosophy [Add to Longdo]
Dr. rer.nat. : Doktor der NaturwissenschaftenDSc, ScD : Doctor of Science [Add to Longdo]
Dr. theol. : Doktor der TheologieDD : Doctor of Divinity [Add to Longdo]
Dr. jur. : Doktor des ZivilrechtsDCL : Doctor of Civil Law [Add to Longdo]
Dr. : Doktor { m }Dr : Doctor [Add to Longdo]
Zufahrt, StraßeDr. : Drive [Add to Longdo]
Dr. jur. : Doktor des ZivilrechtsJCD : juris civilis doctor [Add to Longdo]
Dr. jur. : Doktor der RechteLL D : legum doctor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドクターサーフ[dokuta-sa-fu] (n) { comp } Dr.SURF [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ドクターサーフ[どくたーさーふ, dokuta-sa-fu] Dr.SURF [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dr \Dr.\ n.
   abbreviation for {doctor}, a title accorded to a person who
   holds a doctorate degree from an academic institution, such
   as a Ph.D. degree or M.D. degree. [abbrev.]
 
   Syn: doctor.
     [WordNet 1.5]
 
   2. a licensed doctor of medicine.
 
   Syn: doctor, doc, physician, MD, medico.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Dr.
   n 1: a person who holds Ph.D. degree (or the equivalent) from an
      academic institution; "she is a doctor of philosophy in
      physics" [syn: {doctor}, {Dr.}]
   2: a licensed medical practitioner; "I felt so bad I went to see
     my doctor" [syn: {doctor}, {doc}, {physician}, {MD}, {Dr.},
     {medico}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DR
     Developer Release (Linux, Apple, ...)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DR
     Designated Router (PIM, Multicast)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DR
     Digital Research (manufacturer)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DR
     Dynamic Reconfiguration (Solaris, Sun)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 dr. /dr/
  Dr.

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 d'r /dər/
  1. her; toher
  2. atthatplace; there
  3. her; she
  4. her

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top