ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

divestment

D AY0 V EH1 S T M AH0 N T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -divestment-, *divestment*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
divestment (n ) การเลิกกิจการ

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVESTMENT    D AY0 V EH1 S T M AH0 N T
DIVESTMENT    D AY0 V EH1 S M AH0 N T
DIVESTMENTS    D AY0 V EH1 S T M AH0 N T S
DIVESTMENTS    D AY0 V EH1 S M AH0 N T S
DIVESTMENT(2)    D IH0 V EH1 S M AH0 N T
DIVESTMENTS(2)    D IH0 V EH1 S M AH0 N T S

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Divestment \Di*vest"ment\, n.
     The act of divesting. [R.]
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top