ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diurnal

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diurnal-, *diurnal*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diurnal(ไดเออร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับกลางวัน, แต่ละวัน, ประจำวัน, ซึ่งออกหากินในเวลากลางวัน, ชั่ววันหนึ่ง. n. หนังสือรายวัน, อนุทินรายวัน, หนังสือพิมพ์รายวัน., See also: diurnalness n., Syn. daily

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diurnal๑. -กลางวัน๒. ประจำวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diurnal๑. กลางวัน๒.ประจำวัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diurnal24ชั่วโมง, ระยะเวลาของวัน [การแพทย์]
Diurnal variationsการผันแปรประจำวัน [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
diurnal
diurnally

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diurnal

WordNet (3.0)
diurnal(adj) of or belonging to or active during the day, Ant. nocturnal
diurnal(adj) having a daily cycle or occurring every day

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Diurnal

n. [ Cf. F. diurnal a prayerbook. See Diurnal, a. ] 1. A daybook; a journal. [ Obs. ] Tatler. [ 1913 Webster ]

2. (R. C. Ch.) A small volume containing the daily service for the “little hours, ” viz., prime, tierce, sext, nones, vespers, and compline. [ 1913 Webster ]

3. (Zool.) A diurnal bird or insect. [ 1913 Webster ]

Diurnal

a. [ L. diurnalis, fr. dies day. See Deity, and cf. Journal. ] 1. Relating to the daytime; belonging to the period of daylight, distinguished from the night; -- opposed to nocturnal; as, diurnal heat; diurnal hours. [ 1913 Webster ]

2. Daily; recurring every day; performed in a day; going through its changes in a day; constituting the measure of a day; as, a diurnal fever; a diurnal task; diurnal aberration, or diurnal parallax; the diurnal revolution of the earth. [ 1913 Webster ]

Ere twice the horses of the sun shall bring
Their fiery torcher his diurnal ring. Shak. [ 1913 Webster ]

3. (Bot.) Opening during the day, and closing at night; -- said of flowers or leaves. [ 1913 Webster ]

4. (Zool.) Active by day; -- applied especially to the eagles and hawks among raptorial birds, and to butterflies (Diurna) among insects. [ 1913 Webster ]


Diurnal aberration (Anat.), the aberration of light arising from the effect of the earth's rotation upon the apparent direction of motion of light. --
Diurnal arc, the arc described by the sun during the daytime or while above the horizon; hence, the arc described by the moon or a star from rising to setting. --
Diurnal circle, the apparent circle described by a celestial body in consequence of the earth's rotation. --
Diurnal motion of the earth, the motion of the earth upon its axis which is described in twenty-four hours. --
Diurnal motion of a heavenly body, that apparent motion of the heavenly body which is due to the earth's diurnal motion. --
Diurnal parallax. See under Parallax. --
Diurnal revolution of a planet, the motion of the planet upon its own axis which constitutes one complete revolution.

Syn. -- See Daily. [ 1913 Webster ]

Diurnalist

n. A journalist. [ Obs. ] Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

Diurnally

adv. Daily; every day. [ 1913 Webster ]

Diurnalness

n. The quality of being diurnal. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
昼間[ひるま(P);ちゅうかん, hiruma (P); chuukan] (n-adv, n-t) daytime; during the day; time from sunrise until sunset; diurnal period; (P) #9,823 [Add to Longdo]
ヒガシベンガルオオトカゲ[higashibengaruootokage] (n) clouded monitor (Varanus nebulosus, species of diurnal carnivorous monitor lizard native to South-East Asia) [Add to Longdo]
昼行性[ちゅうこうせい, chuukousei] (n) (1) diurnality; daytime activity; (adj-no) (2) diurnal [Add to Longdo]
日内周期[にちないしゅうき, nichinaishuuki] (n) diurnal cycle [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top