ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diuretic

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diuretic-, *diuretic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diuretic(ไดยูเรท'ทิค) adj. ซึ่งมีปัสสาวะมากผิดปกติ, ยาขับปัสสาวะ., See also: diureticalness n.
antidiuretic(แอนทีไดยูเรท' ทิค) adj., n. ซึ่งลดการบับปัสสาวะ, ยดลดการขับปัสสาวะ
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diuretic Agentsกลุ่มยาขับปัสสาวะ [การแพทย์]
Diuretic Inducedยาขับปัสสาวะ [การแพทย์]
Diuretic Phaseปัสสาวะออกมากผิดปกติ, ระยะปัสสาวะมาก, ระยะขับปัสสาวะ [การแพทย์]
Diuretic Phase, Earlyช่วงปัสสาวะออกมากระยะแรก [การแพทย์]
Diuretic Phase, Lateช่วงปัสสาวะออกมากระยะหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The soup was a diuretic.ซุปที่กินทำให้ถ่ายน้ำออกมา Night and Fog (1956)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
diuretic
diuretics

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Diuretic

a. [ L. diureticus, Gr. &unr_;, fr. &unr_; to make water; &unr_; through + &unr_; to make water, fr. &unr_; urine: cf. F. diurétique. ] (Med.) Tending to increase the secretion and discharge of urine. -- n. A medicine with diuretic properties. [ 1913 Webster ]


Diuretic salt (Med.), potassium acetate; -- so called because of its diuretic properties.
[ 1913 Webster ]

Diuretical

a. Diuretic. [ Obs. ] Boyle. [ 1913 Webster ]

Diureticalness

n. The quality of being diuretical; diuretic property. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利尿剂[lì niào jì, ㄌㄧˋ ㄋㄧㄠˋ ㄐㄧˋ,  尿  /  尿 ] diuretic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フロセミド[furosemido] (n) furosemide (diuretic) [Add to Longdo]
猪苓[ちょれい;チョレイ, chorei ; chorei] (n) (See 猪苓舞茸) umbrella polypore sclerotium (used as a diuretic, antipyretic, and antitussive in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]
利尿剤[りにょうざい, rinyouzai] (n) diuretic [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top