ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissemblance

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissemblance-, *dissemblance*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissemblance(ดิเซม'เบลินซฺ) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน,การอำพรางความกลบเกลื่อน, Syn. unlikeness

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His entire existence has been based on dissemblance and falsehood.การใช้คำพูดของเขา มักชอบอำพราง กลบเกลื่อน โกหกมดเท็จ 137 Sekunden (2009)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissemblance \Dis*sem"blance\, n. [Cf. F. dissemblance. See
   {Dissemble}.]
   Want of resemblance; dissimilitude. [R.] --Osborne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissemblance \Dis*sem"blance\, n. [Dissemble + -ance.]
   The act or art of dissembling; dissimulation. [Obs.]
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

dissemblance

 


  

 
dissemblance
 • (ดิเซม'เบลินซฺ) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน,การอำพรางความกลบเกลื่อน ###S. unlikeness [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top