ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dismemberments

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dismemberments-, *dismemberments*, dismemberment
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismemberments (n) dˈɪsmˈɛmbəmənts (d i1 s m e1 m b @ m @ n t s)
dismemberment (n) dˈɪsmˈɛmbəmənt (d i1 s m e1 m b @ m @ n t)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dismembermentการตัดแขนหรือขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dismembermentการตัดแขนออกการตัดขาออก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dismemberment(n) การสูญเสียอวัยวะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You should swab the dismemberment points.คุณควรซับล้างจุดที่ตัดเป็นส่วนๆ The Death of the Queen Bee (2010)
So, we have got two particulates transferred during dismemberment.ดังนั้น เราพบมีสองอนุภาคที่ย้ายมา จากการหั่นเป็นชิ้นๆ The Death of the Queen Bee (2010)
Dismemberment occurred postmortem, most likely during the spin cycle.การตัดออกเป็นส่วน ๆปรากฎหลังการตาย เป็นไปได้มากว่าจากแรงหมุน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Hey, I'm about to risk dismemberment just to impress my scary father-in-law.เฮ้ ผมกำลังเสี่ยงตัวเอง เพื่อทำให้เกิดความประทับใจ กับพ่อตาผู้น่ากลัวของผม The Beginning in the End (2010)
Right, because, you know, dismemberment and murder is my topic of conversation after sex.ก็ใช่ เพราะคุณรู้อยู่ การแยกชิ้นส่วนและฆาตกรรม คือหัวข้อคุยของผม หลังจากมีเซ็กส์ The Body and the Bounty (2010)
Bodily dismemberment.การหั่นร่างเปี๋นชี่นๆ Evil Dead (2013)
Bodily dismemberment.เฉีอบวี่างเเยภสํวบ Evil Dead (2013)
Residual striations between the C5 and C6 vertebrae... indicate that a crosscut saw was used in dismemberment.เนื้อเยื่อที่เหลืออยู่ระหว่าง C5 และ C6 ตรงกระดูกสันหลัง บ่งชี้ให้เห็นว่าเลื่อยขวางถูกใช้ในการตัดอวัยวะ ไม่พบเลื่อยไหนเลย The Doll in the Derby (2013)
Dr. Brennan, I've begun profiling... the dismemberment tool the killer used.ดร.เบรนเนน เราได้เก็บรายละเอียดข้อมูล อุปกรณ์หั่นศพที่ฆาตกรใช้ The Doll in the Derby (2013)
Yeah, to make sure there would be no arterial spray during dismemberment.เพื่อให้แน่ใจ ว่าจะไม่มีแรงฉีดเลือด The Doll in the Derby (2013)
Level of decay places time of dismemberment at six days.ระดับเวลาการย่อยสลาย ของเท้าอยูที่ประมาณหกวัน The Blood from the Stones (2013)
But the particulates embedded in Reuben's arm place him at the bridge, so by... logical extension, I posit Reuben's involvement in this dismemberment.แต่อนุภาคที่ฝังอยู่ในแขนของรูเบน บอกตำแหน่งเขาอยู่ที่สะพาน ดังนั้น โดย... ตามตรรกะแล้ว ฉันขอวางให้รูเบนเกี่ยวข้อง The Blood from the Stones (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISMEMBERMENT D IH0 S M EH1 M B ER0 M AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zerstückelung { f }dismemberment [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top