ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disbarment

D IH2 S B AA1 R M AH0 N T   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disbarment-, *disbarment*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disbarmentการถอนใบอนุญาตทนายความ, การห้ามว่าความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your secrets are safe with me under threat of disbarment.ความลับของนายจะปลอดภัย ภายใต้การว่าจ้างฉันเป็นทนาย Better Call Saul (2009)
Have a nice disbarment hearing.- แล้วผมจะขับอะไรมาล่ะ? - ทำไมคุณไม่เอาคันนี้ไปขับแทนล่ะ? Pilot (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
DISBARMENT    D IH2 S B AA1 R M AH0 N T

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Disbarment \Dis*bar"ment\, n.
     Act of disbarring.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  disbarment
      n 1: the act of expelling a lawyer from the practice of law

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top