ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

die-hards

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -die-hards-, *die-hards*, die-hard
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
die-hards (n) dˈaɪ-haːdz (d ai1 - h aa d z)
die-hard (n) dˈaɪ-haːd (d ai1 - h aa d)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
die-hard(n) คนหัวรั้น, See also: คนดื้อ, Syn. bitter-ender, stamina, Ant. liberal, anarchist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
die-hard(ได'ฮาร์ด) n. คนหัวดื้อที่สุด, คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อเหตุการณ์ที่หมดหวัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen, our fans, right, our loyal, die-hard fans our very lifeblood, if you will, expect to see certain things.นายคงไม่คิดว่าฉัน เป็นแค่ลูกจ้างประจำวงหรอกนะ ฉันจะอธิบายให้ฟัง ..มานี่สิ Rock Star (2001)
Most of which are pretty die-hard.ซึ่งจะสวย-ตายยาก American Duos (2007)
- Die-hard.- Die - hard Beastly (2011)
I'm die-hard Upper East Side.ผมใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดที่อัพเปออีสไซด์ Salon of the Dead (2012)
He didn't keep a regular schedule, so his die-hard fans-- they'd keep their dials tuned in to Raines' station so they wouldn't miss him.ฉนั้นแฟนพันธุืแท้ของเขา จะเปิดคลื่นของเรนส์ ค้า่งไว้ตลอดเวลา จะได้ไม่พลาด Lekio (2012)
-The Hard Rock Cafe?Die-Hard Rock Cafe? The One with Rachel's Date (2001)
That where you got them Die-Hards?Hast du da auch deine Die-Hards gekauft? Cleaning Up (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
die-hardShe's die-hard coffee drinker.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิจฉาทิฐิ(n) mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
มิจฉาทิฐิ(n) mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ewiggestrige { m, f }; Ewiggestrigerdie-hard [Add to Longdo]
zäher Kämpferdie-hard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to, adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no, adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top