ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dervish

D ER1 V IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dervish-, *dervish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
dervish[เดอวิช] (n) สมาชิกกลุ่มอิสลาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While whirling like a dervish in her grave.อย่างกับใครไปกวนเธอในหลุมน่ะสิ Destiny (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DERVISH D ER1 V IH0 SH
DERVISHICH D ER1 V IH0 SH IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dervish (n) dˈɜːʳvɪʃ (d @@1 v i sh)
dervishes (n) dˈɜːʳvɪʃɪz (d @@1 v i sh i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dervish \Der"vish\, Dervise \Der"vise\, Dervis \Der"vis\, n.
   [Per. derw[=e]sch, fr. OPer. derew to beg, ask alms: cf. F.
   derviche.]
   1. A Turkish or Persian monk, especially one who professes
    extreme poverty and leads an austere life.
    [1913 Webster]
 
   2. One of the fanatical followers of the Mahdi, in the Sudan,
    in the 1880's.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. in modern times, a member of an ascetic Mohammedan sect
    notable for its devotional exercises, which include
    energetic chanting or shouting and rhythmic bodily
    movement, such as whirling, leading to a trance-like state
    or ecstasy. From these exercises the phrase whirling
    dervish is derived.
    [PJC]
 
   4. figuratively, a person who whirls or engages in frenzied
    activity reminiscent of the dervish[3] dancing.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dervish
   n 1: an ascetic Muslim monk; a member of an order noted for
      devotional exercises involving bodily movements

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top