Search result for

dells

(268 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dells-, *dells*, dell
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dells มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dells*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dell[N] หุบเขาเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและต้นไม้, Syn. dingle, cirque, valley
bordello[N] ซ่องโสเภณี, Syn. brothel
modeller[N] ผู้ทำหุ่นจำลอง
modelling[N] การสร้างหุ่นจำลอง
modelling[N] การเดินแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cordelle(คาร์เดล') n. เชือกเส้นใยหนัก
dell(เดล) n. หุบเขาเล็ก ๆ
modellist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง

English-Thai: Nontri Dictionary
dell(n) หุบเขา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beidelliteไบเดลไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
modelling๑. การปั้น๒. การเสริมมิติ๓. การวางท่าหุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling composition; impression compound; modelling compoundคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ] modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling compound; impression compound; modelling compositionคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling pasteสารแต่งผิว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modelling plasticพลาสติกพิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ modelling composition; impression compound; modelling compound ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
commedia dell'arteละครกลอนสด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
impression compound; modelling composition; modelling compoundคอมเพานด์พิมพ์ปาก [มีความหมายเหมือนกับ modelling plastic] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modelling การทำแบบจำลอง, การทำหุ่น [สิ่งแวดล้อม]
Bone-Remodellingการตบแต่งกระดูก [การแพทย์]
Collagen Remodellingการปรับตัวของคอลลาเจน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Modell.ModellDiner (1982)
Dell!DellMassacres and Matinees (2014)
Skywalker, the enemy warship has attacked our convoy of medical transports near Ryndellia.สกายวอล์คเกอร์ ยานข้าศึกได้โจมตีกองลำเลียง ยานขนส่งทางการแพทย์ ใกล้กับรินดาเลีย Shadow of Malevolence (2008)
The Ryndellia system...ระบบดาวรินดาเลีย... Shadow of Malevolence (2008)
I told the district planner's office about the remodelling.ผมบอกถึงออฟฟิศที่ใช้ในการวางแผน เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนใหม่ The Bank Job (2008)
Dell Computers, this is Chip.บริษัทเดลคอมพิวเตอร์ ชิพพูดครับ The Love Guru (2008)
If we go west, we'll hit a county called Arundell.ถ้าเราไปฝั่งตะวันตก เราจะเจอเขตปกครองที่ชื่อว่าแอรันเดล The Happening (2008)
That must be Arundell. It's 10 miles from here.นี่คงเป็นแอรันเดล ห่างจากที่นี่ 10 ไมล์ The Happening (2008)
A small remodelled barn, or a carriage house.ยุ้งข้าว remodeled ขนาดเล็กหรือรถบ้าน Revolutionary Road (2008)
Fernando Belardelli.เฟอร์นานโด เบลาร์เดลลี่ 500 Days of Summer (2009)
We got ourselves a dalion remodelling a pyramid.มีข้าศึกต่างดาวกำลังปีนพีระมิด. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Cordell ! Cordell, Harvey Boarden.คอร์เดล คอร์เดล ฮาร์วีย์ บอร์ดเดน Fighting (2009)
Mr. Kanin, Ken Dellao, CNB.คุณคานิน, ผมเคน เดลโล สำนักข่าว CNB Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Ken Dellao, CNB.เคน เดลลาโอ จาก ซีเอ็นบี Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
The boeuf bourguignon was delloicus, not that I ate it.บูล์ฟ โบกียอง ไม่ใช่เพราะฉันกินหรอก Julie & Julia (2009)
Victim's a 26-year-old female, Mina Della Croce.ศพ อายุ 26 ปี เพศหญิง ชื่อ มีน่า เดลล่า โครซ Some Kinda Love (2009)
"DEBARDELEBEN, BARDELLA, AND OTHERS.ดีบาร์ดดีลีเบน ,บาร์เดลลา และอื่นๆ Zoe's Reprise (2009)
Rodelle's girl just broke up with him.แฟนของรอดเดลลี่ / เพิ่งทิ้งเขาไป Pilot (2009)
GEMMA: YouwaitingonDella?นายรอเดลล่าอยู่เหรอ Albification (2009)
Well, Della is helping you monitor the meds, yeah?เดลล่าได้ช่วยจัดหายาให้ไหม Fa Guan (2009)
There 'some possibility' that the dell'Intersect images are deleted?มีความเป็นไปได้ว่า รูปในอินเตอร์เซกถูกลบไปแล้ว Chuck Versus the Dream Job (2009)
These are projects dell'Intersect.มันคือแผนผังของอินเตอร์เซก Chuck Versus the Dream Job (2009)
Wendell, my man, we still on for lunch?เวนเดลล์ หนุ่มน้อยของฉัน เรารอทานข้าวกลางวันกันใช่มั๊ย? The Bond in the Boot (2009)
Oh, that stinks. I like Wendell.โอ แย่มาก ฉันชอบ เวนเดลล์ The Bond in the Boot (2009)
Yes, you are something, Wendell.ใช่, คุณเป็นอะไรหนะ เวนเดล The Bond in the Boot (2009)
What, we can't be excited to see you, Wendell?อะไร เราไม่ได้ตกใจที่เห็นคุณนะ เวนเดลล์? The Bond in the Boot (2009)
No, no... buit's Wendell.ไม่ ไม่ แต่นี่... The Bond in the Boot (2009)
Wendell, let me ask you-- you mentioned the neighborhood where you grew up.เวนแดล, ขอถามอะไรหน่อย คุณเคยพูดถึงเพื่อนบ้านตอนคุณโตขึ้นมา The Bond in the Boot (2009)
Well... I'm gonna miss you, Wendell.ฉันจะคิดถึงคุณ เวนเดลล์ The Bond in the Boot (2009)
I listened to Wendell.- ผมฟังมาจากเวนเดล The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Wendell thinks maybe he was supposed to be an eagle.เวลเดลคิดว่าบางที เขาควรเป็นนกอินทรี The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Wendell and I have been testing chicken factory implements in order to find something that would leave the symmetrical marks on the victim.เวนเดลกับผมได้ทำการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในโรงงานไก่ เพื่อจะหาบางอย่างที่อาจทำให้เกิดบาดแผลแบบเดียวกันบนตัวเหยื่อ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
We need someone to actually spin Wendell on the stool.เราต้องการใครซักคนช่วยหมุนเวนเดลบนเก้าอี้ด้วย The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
I must say, the modelling software you guys use is incredibly impressive.ผมบอกได้เลย ว่าชุดซอฟแวร์ ที่ใช้ออกแบบงานชิ้นนี้ น่าประัทับใจอย่างเหลือเชื่อ A561984 (2009)
-i take it, that's a negative or that you are a closet scale modellerหรือว่าพ่อเป็นพวกช่างทำหุ่นจำลอง The Lovely Bones (2009)
Corpo della Gendarmeria Vaticano.วาติกันทหารเหล่า. Angels & Demons (2009)
It was once called Capella della Terra, the Chapel of the Earth.บางครั้งระหว่างสามและห้า เช้านี้. Angels & Demons (2009)
Santa Maria della Vittoria. Do you know it?ของฉันมีความคิดเห็นที่เราควรจะ ประตูให้ที่ประชุมสงฆ์ประทับตรา. Angels & Demons (2009)
The Vatican has also confirmed the deaths of three Cardinals and the fire in the Santa Maria della Vittoria.และพวกเขาถามฉันไปฆ่า, แต่ถ้าฉันดูคุณฆ่า. ดูแล. Angels & Demons (2009)
Wendell...แวนเดล... Resident Evil: Afterlife (2010)
Wendell isn't only one that hears things.แวนเดล ไม่ใช่คนเดียว ที่ได้ยินเสียงนั่น Resident Evil: Afterlife (2010)
Wendell said he heard things moving behind the walls.เวนเดล บอกว่าเขาได้ยินเสียง แถวๆกำแพง Resident Evil: Afterlife (2010)
This man, however, does not share that moral dellima...no ....แต่กับชายผู้นี้ ไม่ได้ยึดประจำใจแบบนั้น ...ชายผู้นี้ The Expendables (2010)
This man being a delliquent borrower...ผู้ชายคนนี้จะล้มละลาย The Man from Nowhere (2010)
- Very true. - With Wendell.เร็วๆนี้ด้วย The Proof in the Pudding (2010)
And even If they use condoms, Wendell Is young.สเปิร์มของเขาน่าจะ แวกว่ายไปได้ไกลมาก The Proof in the Pudding (2010)
Lf, you know, you're pregnant, I mean, I can be happy for you and Wendell.ผมยินดีกับคุณและเวนเดลอย่างจริงใจ เดี๋ยวนะ The Proof in the Pudding (2010)
- Does Wendell know?ยังๆ เลย มีแค่คุณกับฉัน The Proof in the Pudding (2010)
And, I mean, really, shouldn't Wendell be the first to know?แต่ฉันคิดว่า คุณ คงอยากรู้ The Proof in the Pudding (2010)
- Wow. - [Angela] So Wendell should be the first to know.แต่คุณควรเป็นคนที่สองและฉันก็บอกกับแคมไปแล้ว The Proof in the Pudding (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจดีย์ 2[N] Pyramidella punctata, Thai definition: ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวในวงศ์ Turritellidae เปลือกเวียนเป็นเกลียวสูงหลายชั้น ยอดแหลมคล้ายเจดีย์
ช่างปั้น[N] modeller, See also: potter
ซ่องโสเภณี[N] brothel, See also: whorehouse, bawdy house, bordello, Syn. ซ่อง, Example: ภาคอีสานดารดาษไปด้วยซ่องโสเภณี, Count unit: ซ่อง, Thai definition: สถานให้บริการทางเพศ
ซ่อง[N] brothel, See also: whorehouse, bawdy house, bordello, Syn. ซ่องโสเภณี, Example: อาชีพเดิมของเขาคือคุมซ่องกับบ่อนการพนัน, Count unit: ซ่อง, Thai definition: ที่มั่วสุมชุมนุมกันลับๆ (มักใช้ในทางไม่ดี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
อีแอ่น[n.] (ī-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
ไก๊ด์ไลน์[n.] (kailai) EN: guidelline   
นกคู้ต[n. exp.] (nok khūt) EN: Common Coot ; Eurasian Coot   FR: Foulque macroule [f] ; Foulque noire [f] ; Judelle [f] ; Morelle [f]
นกกระจ้อยเขาสูง[n. prop.] (nok krajøi khao sūng) EN: Russet Bush Warbler   FR: Bouscarle de Mandell [f]
นกนางแอ่น[n.] (nok nāng-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
นกนางแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok nāng-aen bān) EN: Barn Swallow   FR: Hirondelle rustique [f] ; Hirondelle de cheminée [f] ; Hirondelle des granges [f]
นกนางแอ่นหางลวด[n. exp.] (nok nāng-aen hāng lūat) EN: Wire-tailed Swallow   FR: Hirondelle à longs brins [f]
นกนางแอ่นลาย[n. exp.] (nok nāng-aen lāi) EN: Striated swallow   FR: Hirondelle striolée [f] ; Hirondelle striée [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Ēsīa tāi) EN: Asian House Martin   FR: Hirondelle de Bonaparte [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Nēpān) EN: Nepal House Martin   FR: Hirondelle du Népal [f] ; Hirondelle de Hodgson [f]
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย[n. exp.] (nok nāng-aen mātin phan Saibīrīa) EN: Northern House Martin ; Common House Martin   FR: Hirondelle de fenêtre [f] ; Chélidon de fenêtre [m] ; Cul-blanc [m]
นกนางแอ่นแปซิฟิค[n. exp.] (nok nāng-aen Paēsifik) EN: Pacific Swallow   FR: Hirondelle de Tahiti [f] ; Hirondelle du Pacifique [f]
นกนางแอ่นผาสีคล้ำ[n. exp.] (nok nāng-aen phā sī khlam) EN: Dusky Crag-Martin   FR: Hirondelle concolore [f]
นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล[n. exp.] (nok nāng-aen sāi sī nāmtān) EN: Plain Martin   FR: Hirondelle paludicole [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle de Mauritanie [f] ; Hirondelle riveraine [f]
นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ[n. exp.] (nok nāng-aen sāi søikhø dam) EN: Sand Martin ; Bank Swallow   FR: Hirondelle de rivage [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle grise [f] ; Cotyle riveraine [f]
นกนางแอ่นตะโพกแดง[n. exp.] (nok nāng-aen taphōk daēng) EN: Red-rumped Swallow   FR: Hirondelle rousseline [f]
นกนางนวลแกลบเล็ก[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp lek) EN: Little Tern   FR: Sterne naine [f] ; Petite Sterne [f] ; Sterne minule [f] ; Petite Hirondelle de mer [f]
นกนางนวลแกลบธรรมดา[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp thammadā) EN: Common Tern   FR: Sterne pierregarin [f] ; Sterne commune [f] ; Sterne hirondelle [f] ; Sterne Pierre-Garin [f] ; Sterne fluviatile [f]
เป็ดหางแหลม[n. prop.] (pet hāng laēm) EN: Northern Pintail ; Common Pintail   FR: Canard pilet [m] ; Canard acuticaude [m] ; Canard à longue queue [m] ; Canard queue d’hirondelle [m] ; Canard faisan [m] ; Pointard [m]
ป้อม[n.] (pǿm) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f]
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification   FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]
รังนก[n. exp.] (rang nok) EN: bird's nest (chinese food delicacy)   FR: nid d'hirondelle [m]
ซ่องโสเภณี[n.] (sǿng sōphēnī) EN: brothel ; whorehouse ; bawdy house ; bordello   FR: maison close [f] ; maison de passe [f] ; bordel [m] (vulg.) ; clandé [m] (arg.)
เทียน[n.] (thīen) EN: candle   FR: bougie [f[ ; chandelle [f]
แว่น[n.] (waen) EN: slice ; ring   FR: tranche [f] ; rond [m] ; rondelle [f]
แหวน[n.] (waēn) EN: ring ; hoop ; circle ; circular band   FR: rondelle [f] ; joint [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DELL    D EH1 L
EDELL    AH0 D EH1 L
ODELL    OW0 D EH1 L
DELLA    D EH1 L AH0
UDELL    AH1 D AH0 L
ADELL    AH0 D EH1 L
DELLE    D EH1 L
WIDELL    W IH1 D AH0 L
NADELL    N AA0 D EY1 L
RODELL    R AA1 D AH0 L
SYDELL    S AY2 D EH1 L
DELLIS    D EH1 L IH2 S
DELL'S    D EH1 L Z
DELLER    D EH1 L ER0
WEDELL    W EH1 D AH0 L
REDELL    R EH1 D AH0 L
RUDELL    R AH1 D AH0 L
UDELLE    AH0 D EH1 L
CADELL    K AA0 D EY1 L
O'DELL    OW0 D EH1 L
ADELLE    AH0 D EH1 L
MODELL    M OW0 D EY1 L
SIDELL    S AY1 D AH0 L
BEDELL    B EH1 D AH0 L
PODELL    P OW0 D EY1 L
BODELL    B AH0 D EH1 L
ODELLA    OW0 D EH1 L AH0
RADELL    R AA0 D EY1 L
RYDELL    R IH1 D AH0 L
CORDELL    K AO2 R D EH1 L
CARDELL    K AA0 R D EY1 L
KINDELL    K IH1 N D AH0 L
DELLING    D EH1 L IH0 NG
PENDELL    P EH1 N D AH0 L
ADELL'S    AH0 D EH1 L Z
NORDELL    N AO1 R D AH0 L
DELLUMS    D EH1 L AH0 M Z
DOWDELL    D AW1 D AH0 L
ARDELLA    AA2 R D EH1 L AH0
YELDELL    Y EH1 L D AH0 L
KARDELL    K AA1 R D AH0 L
ORDELLA    AO2 R D EH1 L AH0
ABDELLA    AE2 B D EH1 L AH0
MANDELL    M AE1 N D AH0 L
COGDELL    K AA1 G D AH0 L
MENDELL    M EH1 N D EH1 L
LIDDELL    L IH1 D AH0 L
CAUDELL    K OW0 D EH1 L
MUNDELL    M AH1 N D AH0 L
ARDELLE    AA0 R D EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dell    (n) (d e1 l)
Della    (n) (d e1 l @)
dells    (n) (d e1 l z)
Medellin    (n) (m e2 d @ l ii1 n)
modelled    (v) (m o1 d l d)
modeller    (n) (m o1 d l @ r)
yodelled    (v) (y ou1 d l d)
yodeller    (n) (y ou1 d l @ r)
modellers    (n) (m o1 d l @ z)
modelling    (v) (m o1 d @ l i ng)
yodellers    (n) (y ou1 d l @ z)
yodelling    (v) (y ou1 d @ l i ng)
remodelled    (v) (r ii1 m o1 d l d)
remodelling    (v) (r ii1 m o1 d @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflussmodell {n}flow regime [Add to Longdo]
Anlehnung {f} (an) | in Anlehnung an | in Anlehnung an; um ... zu ähnelndependence (on) | following; in the style of | modelled after [Add to Longdo]
Atommodell {n}atom model [Add to Longdo]
Auslaufmodell {n}discontinued model; obsolescent model [Add to Longdo]
Bauform {f}; Ausführung {f}; Modell {n}; Typ {m}version; style; model; type [Add to Longdo]
Beule {f}; Einbeulung {f}; Delle {f}; Kerbe {f}dent; indent [Add to Longdo]
Bilanzierungsmodell {n}balance model [Add to Longdo]
Bordell {n} | Bordelle {pl}brothel | brothels [Add to Longdo]
Datenmodell {n}data model [Add to Longdo]
Datenmodellierung {f}data modelling [Add to Longdo]
Delle {f}; Beule {f}; Vertiefung {f} | Dellen {pl}; Beulen {pl}; Vertiefungen {pl}dent | dents [Add to Longdo]
Delle {f}; Vertiefung {f}; Abdruck {m}indentation [Add to Longdo]
Drahtmodell {n}wire frame model [Add to Longdo]
Feststoff-Bilanz-Modell {n}sediment budget model [Add to Longdo]
Frikadelle {f} [cook.] | Frikadellen {pl}; faschierte Laibchen [Ös.]rissole | rissoles [Add to Longdo]
Geländemodell {n}terrain model [Add to Longdo]
Höhenmodell {n} | digitales Höhenmodellelevation model | digital elevation model (DEM) [Add to Longdo]
Kernmodell {n}nuclear model [Add to Longdo]
Knete {f}; Knetmasse {f}modelling material [Add to Longdo]
Kommunikationsmodell {n}communication model [Add to Longdo]
Master-Slave-Modell {n} [comp.]master slave model [Add to Longdo]
Meta-Modell {n}meta-model [Add to Longdo]
Modell {n} | Modelle {pl} | mathematisches Modell | verzerrtes Modellmodel | models | mathematical model | distorted model [Add to Longdo]
als Modell arbeiten; als Mannequin arbeiten; als Dressman arbeitento model [Add to Longdo]
jdm. Modell stehento model for sb. [Add to Longdo]
Modell {n} (im Atelier)sitter [Add to Longdo]
Modell {n} (in Originalgröße) | Modelle {pl}mock-up | mock-ups [Add to Longdo]
Modell- und Papierbereich {m}model and paper space [Add to Longdo]
Modellbauer {m}; Modellbauerin {f}model-maker [Add to Longdo]
Modellbildung {f}modelling [Add to Longdo]
Modellcharakter habento act as a model [Add to Longdo]
Modelleichung {f}model calibration [Add to Longdo]
Modelleisenbahn {f}model railway [Add to Longdo]
rechnergestützte Modellerstellung {f} [comp.]computer-aided modelling [Add to Longdo]
Modelleur {m}modeller [Add to Longdo]
Modellfall {m}model; perfect example [Add to Longdo]
Modellflugzeug {n}model aircraft [Add to Longdo]
Modellform {f}; Pressform {f}die [Add to Longdo]
Modellierarbeitsplatz {m}modelling work place [Add to Longdo]
Modellierer {m}modeler [Add to Longdo]
Modelliermasse {f}modelling material [Add to Longdo]
Modellierton {m}modeling clay [Add to Longdo]
Modellierung {f}modeling [Add to Longdo]
Modellkleid {n}model dress [Add to Longdo]
Modellpflege {f} (z.B. bei Autos)improving the specification (of a car) [Add to Longdo]
Modellprojekt {n}; Modellversuch {m}pilot scheme [Add to Longdo]
Modellpuppe {f}; Schaufensterpuppe {f}manikin [Add to Longdo]
Modellreihe {f}range of models [Add to Longdo]
Modellzeichnung {f}drawing of a model [Add to Longdo]
Muster {n}; Modell {n}model [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェッデル海豹[ウェッデルあざらし;ウェッデルアザラシ, uedderu azarashi ; uedderuazarashi] (n) (uk) Weddell seal (Leptonychotes weddellii) [Add to Longdo]
カンディル[, kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish [Add to Longdo]
コメディアデラルテ[, komedeiaderarute] (n) commedia dell'arte (ita [Add to Longdo]
データモデリング[, de-tamoderingu] (n) {comp} data modelling; data modeling [Add to Longdo]
デリンジャー現象[デリンジャーげんしょう, derinja-genshou] (n) Dellinger phenomenon [Add to Longdo]
パッパルデッレ[, papparuderre] (n) pappardelle (ita [Add to Longdo]
モデラ[, modera] (n) modeller; modeler [Add to Longdo]
モデラー[, modera-] (n) modeller; modeler [Add to Longdo]
モデリング[, moderingu] (n) modelling; modeling [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] (n) {comp} modelling coordinates [Add to Longdo]
モデリング変換[モデリングへんかん, moderingu henkan] (n) {comp} modelling transformation [Add to Longdo]
モデル化[モデルか, moderu ka] (n,vs) {comp} modelling (e.g. a system, etc.) [Add to Longdo]
モデレ[, modere] (n) modeler; modeller [Add to Longdo]
一新[いっしん, isshin] (n,vs) complete change; reform; restoration; remodeling; remodelling; renewal; (P) [Add to Longdo]
淫売屋[いんばいや, inbaiya] (n) brothel; bordello; whorehouse; cathouse [Add to Longdo]
改装[かいそう, kaisou] (n,vs,adj-no) remodelling; remodeling; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
改造[かいぞう, kaizou] (n,vs) (1) {comp} remodeling; remodelling; restructuring; (2) modding; (P) [Add to Longdo]
改造車[かいぞうしゃ, kaizousha] (n) remodeled car; remodelled car; hot rod [Add to Longdo]
局所モデリング変換[きょくしょモデリングへんかん, kyokusho moderingu henkan] (n) {comp} local modelling transformation [Add to Longdo]
合成モデリング変換[ごうせいモデリングへんかん, gousei moderingu henkan] (n) {comp} composite modelling transformation [Add to Longdo]
姉様人形[あねさまにんぎょう, anesamaningyou] (n) paper doll modeled after a kimono-clad woman (modelled) [Add to Longdo]
新装[しんそう, shinsou] (n,vs) redecoration; remodelling; remodeling; refurbishment; (P) [Add to Longdo]
数学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] (n) {comp} mathematic modelling [Add to Longdo]
塑造[そぞう, sozou] (n) molding; moulding; modeling; modelling [Add to Longdo]
造形(P);造型[ぞうけい, zoukei] (n,vs) molding; moulding; modelling (i.e. plastic arts); modeling; (P) [Add to Longdo]
大域モデリング変換[だいいきモデリングへんかん, daiiki moderingu henkan] (n) {comp} global modelling transformation [Add to Longdo]
谷間(P);谷あい[たにま(谷間)(P);たにあい, tanima ( tanima )(P); taniai] (n) (1) valley; ravine; chasm; dell; (2) cleavage; (P) [Add to Longdo]
肉付け[にくづけ, nikuduke] (n,vs) fleshing out; modeling; modelling [Add to Longdo]
白鬼茸[しろおにたけ;シロオニタケ, shiroonitake ; shiroonitake] (n) shiroonitake; false virgin's lepidella; Amanita virgineoides Bas [Add to Longdo]
模型化[もけいか, mokeika] (n,vs) modelling; modeling [Add to Longdo]
模様替え[もようがえ, moyougae] (n,vs) rearranging; remodeling; remodelling [Add to Longdo]
油粘土[あぶらねんど, aburanendo] (n) oil-based clay (for modelling, sculpting, etc.) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戴尔[Dài ěr, ㄉㄞˋ ㄦˇ, / ] Dell, #8,795 [Add to Longdo]
麦德林[Mài dé lín, ㄇㄞˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] Medellin, Colombia (Second most important city of Colombia, South America), #111,701 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モデラ[もでら, modera] modeller [Add to Longdo]
モデリング[もでりんぐ, moderingu] modelling, modeling [Add to Longdo]
モデリング座標系[モデリングざひょうけい, moderingu zahyoukei] modelling coordinates [Add to Longdo]
モデリング変換[モデリングへんかん, moderingu henkan] modelling transformation [Add to Longdo]
モデル化[モデルか, moderu ka] modelling (e.g. a system, etc.) (vs) [Add to Longdo]
局所モデリング変換[きょくしょモデリングへんかん, kyokusho moderingu henkan] local modelling transformation [Add to Longdo]
合成モデリング変換[ごうせうモデリングへんかん, gouseu moderingu henkan] composite modelling transformation [Add to Longdo]
数学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] mathematic modelling [Add to Longdo]
大域モデリング変換[だいいきモデリングへんかん, daiiki moderingu henkan] global modelling transformation [Add to Longdo]
デル[でる, deru] DELL [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かた, kata] Modell, -Form [Add to Longdo]
[そ, so] MODELLIEREN [Add to Longdo]
[も, mo] NACHAHMEN, IMITIEREN, MODELL [Add to Longdo]
模型[もけい, mokei] Modell, Schablone, Gussform [Add to Longdo]
[はん, han] BEISPIEL, MODELL, MUSTER, GRENZE [Add to Longdo]
[かく, kaku] (ABGESCHLOSSENER)BEZIRK;, BORDELLVIERTEL [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top