ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deere

D IH1 R   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deere-, *deere*
Possible hiragana form: でえれ
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're not gonna let you go up in your John Deere riding lawnmower into outer space and try and come back down and make them look stupid.พวกเขาไม่ปล่อยให้ รถตัดหญ้าจอห์น เดียร์ของนาย... ...ขึ้นไปบนอวกาศแล้วก็ลงกลับมา... The Astronaut Farmer (2006)
Is your John Deere fixed yet, Buchy?รถแทรกเตอร์ซ่อมหรือยัง บัคกี้ Faith Like Potatoes (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEERE D IH1 R
DEERE'S D IH1 R Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Deere
   n 1: United States industrialist who manufactured plows suitable
      for working the prairie soil (1804-1886) [syn: {Deere},
      {John Deere}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top