ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decertify

D IY0 S ER1 T AH0 F AY2   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decertify-, *decertify*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decertify(ดิเซอ'ทิไฟ) vt. ถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง., See also: decertification n. ดูdecertify

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're going to decertify our class?คุณจะถอนการรับรองคดีของเราเหรอ Zane vs. Zane (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
DECERTIFY    D IY0 S ER1 T AH0 F AY2

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decertify
   v 1: cause to be no longer approved or accepted; "Carter
      derecognized Taiwan in 1979 after the U.S. recognized the
      People's Republic of China" [syn: {decertify},
      {derecognize}, {derecognise}] [ant: {certify}, {licence},
      {license}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

decertify ( D IY0 S ER1 T AH0 F AY2)

 


  

 
decertify
 • (ดิเซอ'ทิไฟ) vt. ถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง. ###SW. decertification n. ดูdecertify [Hope]
 • /D IY0 S ER1 T AH0 F AY2/ [CMU]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top