ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dacoit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dacoit-, *dacoit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dacoit(n) โจรในประเทศพม่าหรืออินเดีย (ที่ก่ออาชญากรรมหรือลักทรัพย์), Syn. dakoit

English-Thai: Nontri Dictionary
dacoit(n) ผู้ร้ายปล้นทรัพย์, ขโมย, โจร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dacoitsโจรพื้นเมือง [TU Subject Heading]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dacoit (n) dˈəkˈɔɪt (d @1 k oi1 t)
dacoits (n) dˈəkˈɔɪts (d @1 k oi1 t s)
dacoity (n) dˈəkˈɔɪtiː (d @1 k oi1 t ii)
dacoities (n) dˈəkˈɔɪtɪz (d @1 k oi1 t i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 dacoit \da*coit"\ (d[.a]*koit"), n. [Hind. [dsdot]akait,
   [dsdot][=a]k[=a]yat.]
   One of a class of robbers, in India and Burma (Myanmar), who
   act in gangs and are usually armed. [Also spelled {dakoit}.]
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dacoit
   n 1: a member of an armed gang of robbers [syn: {dacoit},
      {dakoit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top