ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cushing

K UH1 SH IH0 NG   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cushing-, *cushing*, cush
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cushing's Diseaseโรคคุชชิ่ง,การทำงานของต่อมใต้สมองมากไป [การแพทย์]
Cushing's Syndromeกลุ่มอาการคุชิง;คุชชิงก์,กลุ่มอาการ;กลุ่มอาการของคุชิง;อาการของคุชิง;กลุ่มอาการคุชชิ่ง;กลุ่มอาการคุชิ่ง;กลุ่มอาการคุชชิง;มะเร็งของต่อมหมวกไต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
22-year-old Anne Cushing was found right here.แอน คุชชิ่ง อายุยี่สิบสองปี ถูกพบบริเวณนี้ Extreme Aggressor (2005)
Cushing's causes fatigue, breathing problems,โรคคุชชิ่งเพราะความเหนื่อยล้า และปัญหาเรื่องการหายใจ Last Resort (2008)
And confirm cushing's syndrome.เพื่อยืนยันโรคคุชชิ่ง Last Resort (2008)
If you have cushing's, this will slow your breathing.ถ้า่คุณเป็นโรคคุชชิ่ง ยานี้จะทำให้การหายใจคุณช้าลง Last Resort (2008)
May I present Caroline Cushing?ผมขอแนะนำ แคโรไล ครุชชิ่ง Frost/Nixon (2008)
Miss Cushing.คุุณครุชชิ่ง Frost/Nixon (2008)
Now, Miss Cushing, would you like to take a tour, you know, maybe stretch your legs after your long journey?เออ คุณครุชชิ่งสนใจไป เยี่ยมชมบ้านผมมั้ย บางทีอาจช่วยยืดแข้งยืดขา หลังจากเดินทางไกลได้บ้าง Frost/Nixon (2008)
Miss Cushing. Hello.สวัสดี คุณคุชชิ่ง Frost/Nixon (2008)
Jeez, please forgive me, Miss Cushing.ตายล่ะ.. อภัยให้ผมด้วยนะครับ คุณคุชชิ่ง Frost/Nixon (2008)
Well, that would create a more Cushingold appearance.พวกคุณไม่ได้รับอนุญาติให้ระบุตัวตนของเหยื่อ The Proof in the Pudding (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
CUSHING    K UH1 SH IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
クッシング症候群[クッシングしょうこうぐん, kusshingu shoukougun] (n) Cushing's syndrome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cushing
   n 1: United States neurologist noted for his study of the brain
      and pituitary gland and who identified Cushing's syndrome
      (1869-1939) [syn: {Cushing}, {Harvey Cushing}, {Harvery
      Williams Cushing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top