ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culls

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culls-, *culls*, cull
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One country culls all their chickens, red meat goes into higher demand.ประเทศนึงสะสมไก่ เนื้อไก่มีความที่ต้องการสูงขึ้น Contagion (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culls    (v) kˈʌlz (k uh1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
櫓櫂;艪櫂[ろかい, rokai] (n) (obsc) sculls and paddles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culls \Culls\ (k?lz), n. pl. [From Cull,, v. t.]
   1. Refuse timber, from which the best part has been culled
    out.
    [1913 Webster]
 
   2. Any refuse stuff, as rolls not properly baked.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

culls

 


  

 
culls
 • (v) /k'ʌlz/ [OALD]
  [cull]
 • การลดจำนวนสัตว์ลง[Lex2]
 • คัดออก[Lex2]
 • เลือกสรร[Lex2]
 • สิ่งไร้ค่า: สิ่งที่ไม่เป็นที่ต้องการ [Lex2]
 • (คัล) {culled,culling,culls} vt.,n. (การ) เลือก,เลือกสรร,คัด,คัดเลือก,เก็บ,เด็ด,รวม,สิ่งที่เลือก,สิ่งที่คัดออกมา,ของที่ไม่ดีที่ถูกคัดออก ###S. select,collect,pick [Hope]
 • (n) สิ่งที่ไม่เอา,การเลือก,การคัด [Nontri]
 • (vt) คัดเลือก,เด็ด,เก็บ [Nontri]
 • /K AH1 L/ [CMU]
 • (v) /k'ʌl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top