ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crossbones

K R AO1 S B OW2 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crossbones-, *crossbones*, crossbone
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crossbones(n) กระดูกไขว้กัน (มักจะปรากฏร่วมกับภาพหัวกะโหลก เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความตาย)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crossbones(ครอส'โบนซ) n.,pl. กระดูกที่ไขว้กันเป็นเครื่องหมายแสดงความตาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crossbonesThis skull and crossbones was named based on the world-famous Captain Kid who was active in late 17th Centuary Britain.

CMU English Pronouncing Dictionary
CROSSBONES K R AO1 S B OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crossbones (n) krˈɒsbounz (k r o1 s b ou n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョリーロジャー[jori-roja-] (n) Jolly Rodger; pirate skull-and-crossbones flag [Add to Longdo]
ドクロマーク;どくろマーク[dokuroma-ku ; dokuro ma-ku] (n) skull and crossbones [Add to Longdo]
海賊の髑髏[かいぞくのどくろ, kaizokunodokuro] (n) skull and crossbones (pirate flag); Jolly Roger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crossbones \Cross"bones`\ (kr[o^]s"b[=o]nz`), n. pl.
   A representation of two of the leg bones or arm bones of a
   skeleton, laid crosswise, often surmounted with a skull, and
   serving as a symbol of death.
   [1913 Webster]
 
      Crossbones, scythes, hourglasses, and other lugubrious
      emblems of mortality.          --Hawthorne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crossbones
   n 1: two crossed bones (or a representation of two crossed
      bones) used as a symbol danger or death

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top